Παρακολούθηση
Panagiotis Sarigiannidis
Panagiotis Sarigiannidis
Associate Professor, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review on UAV-based applications for precision agriculture
DC Tsouros, S Bibi, PG Sarigiannidis
Information 10 (11), 349, 2019
7802019
A compilation of UAV applications for precision agriculture
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, T Lagkas, I Moscholios
Computer Networks 172, 107148, 2020
7052020
Securing the Internet of Things: Challenges, threats and solutions
PIR Grammatikis, PG Sarigiannidis, ID Moscholios
Internet of Things 5, 41-70, 2019
2972019
A survey on SCADA systems: secure protocols, incidents, threats and tactics
D Pliatsios, P Sarigiannidis, T Lagkas, AG Sarigiannidis
IEEE Communications Surveys & Tutorials 22 (3), 1942-1976, 2020
2242020
Securing the smart grid: A comprehensive compilation of intrusion detection and prevention systems
PI Radoglou-Grammatikis, PG Sarigiannidis
Ieee Access 7, 46595-46620, 2019
2162019
Machine learning and deep learning in smart manufacturing: The smart grid paradigm
T Kotsiopoulos, P Sarigiannidis, D Ioannidis, D Tzovaras
Computer Science Review 40, 100341, 2021
2052021
UAV IoT framework views and challenges: Towards protecting drones as “Things”
T Lagkas, V Argyriou, S Bibi, P Sarigiannidis
Sensors 18 (11), 4015, 2018
1962018
Network protocols, schemes, and mechanisms for internet of things (iot): Features, open challenges, and trends
A Triantafyllou, P Sarigiannidis, TD Lagkas
Wireless communications and mobile computing 2018, 2018
1892018
Smart farming in Europe
V Moysiadis, P Sarigiannidis, V Vitsas, A Khelifi
Computer science review 39, 100345, 2021
1742021
A taxonomy and survey of cyber-physical intrusion detection approaches for vehicles
G Loukas, E Karapistoli, E Panaousis, P Sarigiannidis, A Bezemskij, ...
Ad Hoc Networks 84, 124-147, 2019
1232019
Smart irrigation system for precision agriculture—The AREThOU5A IoT platform
AD Boursianis, MS Papadopoulou, A Gotsis, S Wan, P Sarigiannidis, ...
IEEE Sensors Journal 21 (16), 17539-17547, 2020
1172020
A unified deep learning anomaly detection and classification approach for smart grid environments
I Siniosoglou, P Radoglou-Grammatikis, G Efstathopoulos, P Fouliras, ...
IEEE Transactions on Network and Service Management 18 (2), 1137-1151, 2021
1142021
Towards smart farming: Systems, frameworks and exploitation of multiple sources
A Lytos, T Lagkas, P Sarigiannidis, M Zervakis, G Livanos
Computer Networks 172, 107147, 2020
1132020
Towards distributed data management in fog computing
V Moysiadis, P Sarigiannidis, I Moscholios
Wireless Communications and Mobile Computing 2018, 2018
1092018
Precision agriculture: A remote sensing monitoring system architecture
A Triantafyllou, P Sarigiannidis, S Bibi
Information 10 (11), 348, 2019
1012019
Slotted ALOHA with NOMA for the next generation IoT
SA Tegos, PD Diamantoulakis, AS Lioumpas, PG Sarigiannidis, ...
IEEE Transactions on Communications 68 (10), 6289-6301, 2020
932020
Architectures and bandwidth allocation schemes for hybrid wireless-optical networks
AG Sarigiannidis, M Iloridou, P Nicopolitidis, G Papadimitriou, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 17 (1), 427-468, 2014
922014
Detecting Sybil attacks in wireless sensor networks using UWB ranging-based information
P Sarigiannidis, E Karapistoli, AA Economides
expert systems with applications 42 (21), 7560-7572, 2015
912015
Machine learning in beyond 5G/6G networks—State-of-the-art and future trends
VP Rekkas, S Sotiroudis, P Sarigiannidis, S Wan, GK Karagiannidis, ...
Electronics 10 (22), 2786, 2021
762021
Adaptive wireless networks using learning automata
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis, P Sarigiannidis, ...
IEEE Wireless Communications 18 (2), 75-81, 2011
722011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20