Παρακολούθηση
Panagiotis Sarigiannidis
Panagiotis Sarigiannidis
Associate Professor, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review on UAV-based applications for precision agriculture
DC Tsouros, S Bibi, PG Sarigiannidis
Information 10 (11), 349, 2019
3852019
A compilation of UAV applications for precision agriculture
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, T Lagkas, I Moscholios
Computer Networks 172, 107148, 2020
3612020
Securing the Internet of Things: Challenges, threats and solutions
PIR Grammatikis, PG Sarigiannidis, ID Moscholios
Internet of Things 5, 41-70, 2019
2122019
UAV IoT framework views and challenges: Towards protecting drones as “Things”
T Lagkas, V Argyriou, S Bibi, P Sarigiannidis
Sensors 18 (11), 4015, 2018
1452018
Network protocols, schemes, and mechanisms for internet of things (iot): Features, open challenges, and trends
A Triantafyllou, P Sarigiannidis, TD Lagkas
Wireless communications and mobile computing 2018, 2018
1432018
Securing the smart grid: A comprehensive compilation of intrusion detection and prevention systems
PI Radoglou-Grammatikis, PG Sarigiannidis
IEEE Access 7, 46595-46620, 2019
1292019
A survey on SCADA systems: secure protocols, incidents, threats and tactics
D Pliatsios, P Sarigiannidis, T Lagkas, AG Sarigiannidis
IEEE Communications Surveys & Tutorials 22 (3), 1942-1976, 2020
1092020
Towards distributed data management in fog computing
V Moysiadis, P Sarigiannidis, I Moscholios
Wireless Communications and Mobile Computing 2018, 2018
912018
A taxonomy and survey of cyber-physical intrusion detection approaches for vehicles
G Loukas, E Karapistoli, E Panaousis, P Sarigiannidis, A Bezemskij, ...
Ad Hoc Networks 84, 124-147, 2019
882019
Detecting Sybil attacks in wireless sensor networks using UWB ranging-based information
P Sarigiannidis, E Karapistoli, AA Economides
Expert Systems with Applications 42 (21), 7560-7572, 2015
822015
Architectures and bandwidth allocation schemes for hybrid wireless-optical networks
AG Sarigiannidis, M Iloridou, P Nicopolitidis, G Papadimitriou, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 17 (1), 427-468, 2014
792014
Towards smart farming: Systems, frameworks and exploitation of multiple sources
A Lytos, T Lagkas, P Sarigiannidis, M Zervakis, G Livanos
Computer Networks 172, 107147, 2020
782020
Machine learning and deep learning in smart manufacturing: The smart grid paradigm
T Kotsiopoulos, P Sarigiannidis, D Ioannidis, D Tzovaras
Computer Science Review 40, 100341, 2021
762021
Smart farming in Europe
V Moysiadis, P Sarigiannidis, V Vitsas, A Khelifi
Computer science review 39, 100345, 2021
732021
Adaptive wireless networks using learning automata
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis, P Sarigiannidis, ...
IEEE Wireless Communications 18 (2), 75-81, 2011
682011
Precision agriculture: A remote sensing monitoring system architecture
A Triantafyllou, P Sarigiannidis, S Bibi
Information 10 (11), 348, 2019
582019
Realizing 5G vision through Cloud RAN: technologies, challenges, and trends
D Pliatsios, P Sarigiannidis, S Goudos, GK Karagiannidis
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2018 (1), 1-15, 2018
532018
Slotted ALOHA with NOMA for the next generation IoT
SA Tegos, PD Diamantoulakis, AS Lioumpas, PG Sarigiannidis, ...
IEEE Transactions on Communications 68 (10), 6289-6301, 2020
492020
Smart irrigation system for precision agriculture—The AREThOU5A IoT platform
AD Boursianis, MS Papadopoulou, A Gotsis, S Wan, P Sarigiannidis, ...
IEEE Sensors Journal 21 (16), 17539-17547, 2020
462020
The evolution of argumentation mining: From models to social media and emerging tools
A Lytos, T Lagkas, P Sarigiannidis, K Bontcheva
Information Processing & Management 56 (6), 102055, 2019
432019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20