Παρακολούθηση
Mirko Knezevic
Mirko Knezevic
Professor of Soil Science and Melioration, University of Montenegro, Biotechnical Faculty
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Zemljišta Crne Gore
B Fuštić, G Đuretić, V Spalević, M Knežević
Univerzitet Crne Gore, 2000
342000
Detailed chemical composition of juice from autochthonous pomegranate genotypes (Punica granatum L.) grown in different locations in Montenegro
A Topalović, M Knežević, S Gačnik, M Mikulic-Petkovsek
Food chemistry 330, 127261, 2020
322020
Influence of foliar fertilization with P and K on chemical constituents of grape cv.‘Cardinal’
A Topalovic, A Slatnar, F Stampar, M Knezevic, R Veberic
Journal of agricultural and food chemistry 59 (18), 10303-10310, 2011
292011
Nutritional and phytochemical content of Swiss chard from Montenegro, under different fertilization and irrigation treatments
L Ivanović, I Milašević, A Topalović, D Ðurović, B Mugoša, M Knežević, ...
British Food Journal 121 (2), 411-425, 2019
282019
Effect of European black Alder monocultures on the characteristics of reclaimed mine soil
Z Miletić, M Knežević, S Stajić, O Košanin, I Đorđević
International journal of environmental research 6 (3), 703-710, 2012
252012
Free radicals and antioxidants: antioxidative and other properties of Swiss chard (Beta vulgaris L. subsp. Cicla)
S Trifunovic, A Topalovic, M Knezevic, V Vajs
Poljoprivreda i Sumarstvo 61 (2), 73, 2015
212015
Praktikum iz pedologije
M Knežević, O Košanin
Univerzitet u Beogradu–Šumarski fakultet, Beograd, 2007
162007
Phytochemical screening of wild pomegranate (Punica granatum L.) juices from the market
A Topalović, M Knežević, L Ivanović, S Gačnik, M Mikulic-Petkovsek
Journal of Food Composition and Analysis 100, 103933, 2021
132021
Impact of climate change on olive growth suitability, water requirements and yield in Montenegro
M Knezevic, L Zivotic, V Perovic, A Topalovic, M Todorovic
Italian Journal of Agrometeorology 2, 39-52, 2017
122017
Zemljišta u bukovim šumama Srbije
M Knežević, O KOŠANIN
Šumarstvo br, 1-2, 2003
122003
Heavy metals in forest ecosystems of Serbia
R Kadović, M Knežević
Faculty of Forestry University of Belgrade, 279, 2002
122002
Impact of climate change on water requirements and growth of potato in different climatic zones of Montenegro
M Knežević, L Zivotić, N Čereković, A Topalović, N Koković, M Todorovic
Journal of Water and Climate Change 9 (4), 657-671, 2018
112018
Molecular basis of brain injury and repair
S Peković, S Dacić, N Nedeljković, I Bjelobaba, R Filipović, I Milenković, ...
Neurobiological studies–From genes to behavior 2006, 143-165, 2006
112006
Grape (Vitis vinifera L.): health benefits and effects of growing conditions on quality parameters
A Topalović, M Knežević, B Bajagić, L Ivanović, I Milašević, D Đurović, ...
Biodiversity and Biomedicine, 385-401, 2020
102020
Effects of soil properties and fertilization on quality and biological activity of Swiss chard
A Topalović, M Knežević, S Trifunović, M Novaković, M Pešić, D Ðurović
European Journal of Horticultural Science 83 (6), 374-381, 2018
102018
Zemljišta u zajednicama planinske bukve na krečnjacima planine Ozren
M Knežević, O Košanin
Šumarstvo, br 3, 87-95, 2004
92004
Zemljišta u šumama ravnog Srema
N Jović, M Knežević
Zemljište i biljka 35 (1), 87-92, 1986
91986
Relationships between parameters of soil and chard (Beta vulgaris L. var. cicla L.).
M Knežević, D Ðurović, B Mugoša, M Strunjaš, A Topalović
82014
Tipovi šuma ravnog Srema-atlas
D Jović, N Jović, B Jovanović, Z Tomić, S Banković, M Medarević, ...
Beograd: Šumarski fakultet, 1994
81994
Phenolic composition of the leaf of grapevine cv.'Cardinal'.
A Topalović, M Mikulič-Petkovšek, N Perović, S Trifunović, M Knežević
72012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20