Παρακολούθηση
Jinsung Yoon
Jinsung Yoon
Research Scientist at Google Cloud AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gain: Missing data imputation using generative adversarial nets
J Yoon, J Jordon, M Van Der Schaar
International Conference on Machine Learning 80, 5689--5698, 2018
5282018
PATE-GAN: Generating synthetic data with differential privacy guarantees
J Jordon, J Yoon, M van der Schaar
International Conference on Learning Representations, 2018
2822018
Time-series generative adversarial networks
J Yoon, D Jarrett, M Van der Schaar
Advances in neural information processing systems 32, 2019
2642019
Deephit: A deep learning approach to survival analysis with competing risks
C Lee, W Zame, J Yoon, M Van Der Schaar
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 32 (1), 2018
2552018
GANITE: Estimation of individualized treatment effects using generative adversarial nets
J Yoon, J Jordon, M van der Schaar
International Conference on Learning Representations, 2018
2142018
Sex differences in outcomes after STEMI: effect modification by treatment strategy and age
E Cenko, J Yoon, S Kedev, G Stankovic, Z Vasiljevic, G Krljanac, ...
JAMA Internal Medicine 178 (5), 632-639, 2018
1472018
Estimating missing data in temporal data streams using multi-directional recurrent neural networks
J Yoon, WR Zame, M van der Schaar
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 66 (5), 1477-1490, 2018
122*2018
Cutpaste: Self-supervised learning for anomaly detection and localization
CL Li, K Sohn, J Yoon, T Pfister
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
1132021
INVASE: Instance-wise variable selection using neural networks
J Yoon, J Jordon, M van der Schaar
International Conference on Learning Representations, 2018
992018
Dynamic-DeepHit: A Deep Learning Approach for Dynamic Survival Analysis with Competing Risks based on Longitudinal Data
C Lee, J Yoon, M Van Der Schaar
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 67 (1), 122--133, 2019
922019
Personalized risk scoring for critical care prognosis using mixtures of gaussian processes
AM Alaa, J Yoon, S Hu, M Van der Schaar
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 65 (1), 207-218, 2017
73*2017
Learning and evaluating representations for deep one-class classification
K Sohn, CL Li, J Yoon, M Jin, T Pfister
arXiv preprint arXiv:2011.02578, 2020
722020
Discovery and clinical decision support for personalized healthcare
J Yoon, C Davtyan, M van der Schaar
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 21 (4), 1133-1145, 2016
662016
Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the US
EY Cramer, EL Ray, VK Lopez, J Bracher, A Brennen, AJC Rivadeneira, ...
Medrxiv, 2021
642021
Data valuation using reinforcement learning
J Yoon, S Arik, T Pfister
International Conference on Machine Learning, 10842-10851, 2020
582020
Anonymization through data synthesis using generative adversarial networks (ads-gan)
J Yoon, LN Drumright, M Van Der Schaar
IEEE journal of biomedical and health informatics 24 (8), 2378-2388, 2020
562020
Interpretable sequence learning for COVID-19 forecasting
S Arik, CL Li, J Yoon, R Sinha, A Epshteyn, L Le, V Menon, S Singh, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 18807-18818, 2020
532020
Sex-related differences in heart failure after ST-segment elevation myocardial infarction
E Cenko, M van der Schaar, J Yoon, O Manfrini, Z Vasiljevic, M Vavlukis, ...
Journal of the American College of Cardiology 74 (19), 2379-2389, 2019
532019
KnockoffGAN: Generating knockoffs for feature selection using generative adversarial networks
J Jordon, J Yoon, M van der Schaar
International Conference on Learning Representations, 2018
522018
Personalized survival predictions via Trees of Predictors: An application to cardiac transplantation
J Yoon, WR Zame, A Banerjee, M Cadeiras, AM Alaa, M van der Schaar
PloS ONE 13 (3), 2018
482018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20