Παρακολούθηση
Vito Bellini
Vito Bellini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Knowledge-aware autoencoders for explainable recommender systems
V Bellini, A Schiavone, T Di Noia, A Ragone, E Di Sciascio
Proceedings of the 3rd workshop on deep learning for recommender systems, 24-31, 2018
292018
An analysis on time-and session-aware diversification in recommender systems
VW Anelli, V Bellini, T Di Noia, W La Bruna, P Tomeo, E Di Sciascio
Proceedings of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2017
272017
Auto-encoding user ratings via knowledge graphs in recommendation scenarios
V Bellini, VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio
Proceedings of the 2nd Workshop on Deep Learning for Recommender Systems, 60-66, 2017
242017
GUapp: a conversational agent for job recommendation for the Italian public administration
V Bellini, GM Biancofiore, T Di Noia, E Di Sciascio, F Narducci, C Pomo
2020 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS), 1-7, 2020
72020
Semantics-aware autoencoder
V Bellini, T Di Noia, E Di Sciascio, A Schiavone
IEEE Access 7, 166122-166137, 2019
72019
Knowledge-Aware Interpretable Recommender Systems
I Tiddi
Knowledge Graphs for eXplainable Artificial Intelligence: Foundations …, 2020
42020
A linear bandit for seasonal environments
G Di Benedetto, V Bellini, G Zappella
arXiv preprint arXiv:2004.13576, 2020
42020
Ranker-agnostic contextual position bias estimation
OB Mayor, V Bellini, A Buchholz, G Di Benedetto, DM Granziol, M Ruffini, ...
arXiv preprint arXiv:2107.13327, 2021
22021
Computing recommendations via a Knowledge Graph-aware Autoencoder
V Bellini, A Schiavone, T Di Noia, A Ragone, E Di Sciascio
arXiv preprint arXiv:1807.05006, 2018
22018
Querying deep web data sources as linked data
VW Anelli, V Bellini, A Calí, G De Santis, T Di Noia, E Di Sciascio
Proceedings of the 7th International Conference on Web Intelligence, Mining …, 2017
22017
Reflective Internet of Things Middleware-enabled a predictive real-time Waste Monitoring System
V Bellini, TD Noia, M Mongiello, F Nocera, A Parchitelli, ED Sciascio
International Conference on Web Engineering, 375-383, 2018
12018
On the role of time and sessions in diversifying recommendation results
VW Anelli, V Bellini, T Di Noia, W La Bruna, P Tomeo, E Di Sciascio
12017
Low-variance estimation in the Plackett-Luce model via quasi-Monte Carlo sampling
A Buchholz, JM Lichtenberg, G Di Benedetto, Y Stein, V Bellini, M Ruffini
arXiv preprint arXiv:2205.06024, 2022
2022
Fair Effect Attribution in Parallel Online Experiments
A Buchholz, V Bellini, G Di Benedetto, Y Stein, M Ruffini, F Moerchen
2022
Modeling Position Bias Ranking for Streaming Media Services
M Ruffini, V Bellini, A Buchholz, G Di Benedetto, Y Stein
2022
Ranker-agnostic Contextual Position Bias Estimation
O Barbany Mayor, V Bellini, A Buchholz, G Di Benedetto, DM Granziol, ...
arXiv e-prints, arXiv: 2107.13327, 2021
2021
Exploiting Knowledge Graphs for Auto-Encoding User Ratings in Recommender Systems⋆
V Bellini, T Di Noia, E Di Sciascio, A Schiavone
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17