Παρακολούθηση
Antonio Fernández Anta
Antonio Fernández Anta
IMDEA Networks Institute, Madrid, Spain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imdea.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of autonomic communications
S Dobson, S Denazis, A Fernández, D Gaïti, E Gelenbe, F Massacci, ...
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) 1 (2), 223-259, 2006
9532006
The power of a pebble: Exploring and mapping directed graphs
MA Bender, A Fernández, D Ron, A Sahai, S Vadhan
STOC 98, 269-278, 1998
3271998
Universal-stability results and performance bounds for greedy contention-resolution protocols
M Andrews, B Awerbuch, A Fernández, T Leighton, Z Liu, J Kleinberg
Journal of the ACM (JACM) 48 (1), 39-69, 2001
2282001
Optimal implementation of the weakest failure detector for solving consensus (brief announcement)
M Larrea, A Fernández, S Arévalo
Proceedings of the nineteenth annual ACM symposium on Principles of …, 2000
2122000
Routing for energy minimization in the speed scaling model
M Andrews, AF Anta, L Zhang, W Zhao
2010 Proceedings IEEE INFOCOM, 1-9, 2010
1872010
Universal stability results for greedy contention-resolution protocols
M Andrews, B Awerbuch, A Fernández, J Kleinberg, T Leighton, Z Liu
Proceedings of 37th Conference on Foundations of Computer Science, 380-389, 1996
1361996
Efficient algorithms to implement unreliable failure detectors in partially synchronous systems
M Larrea, S Arévalo, A Fernndez
International Symposium on Distributed Computing, 34-49, 1999
1251999
Sentiment analysis and topic detection of Spanish tweets: A comparative study of of NLP techniques
AF Anta, LN Chiroque, P Morere, A Santos
Procesamiento del lenguaje natural 50, 45-52, 2013
952013
Reliable capacity provisioning for distributed cloud/edge/fog computing applications
PO Östberg, J Byrne, P Casari, P Eardley, AF Anta, J Forsman, J Kennedy, ...
2017 European conference on networks and communications (EuCNC), 1-6, 2017
932017
Implementing unreliable failure detectors with unknown membership
E Jiménez, S Arévalo, A Fernández
Information Processing Letters 100 (2), 60-63, 2006
902006
Superintelligence cannot be contained: Lessons from computability theory
M Alfonseca, M Cebrian, AF Anta, L Coviello, A Abeliuk, I Rahwan
Journal of Artificial Intelligence Research 70, 65-76, 2021
842021
A simple analytical model for energy efficient Ethernet
MA Marsan, AF Anta, V Mancuso, B Rengarajan, PR Vasallo, G Rizzo
IEEE Communications Letters 15 (7), 773-775, 2011
742011
On the implementation of unreliable failure detectors in partially synchronous systems
M Larrea, A Fernández, S Arévalo
IEEE Transactions on Computers 53 (7), 815-828, 2004
742004
Products of networks with logarithmic diameter and fixed degree
K Efe, A Fernández
Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on 6 (9), 963-975, 1995
711995
A measurement-based analysis of the energy consumption of data center servers
J Arjona Aroca, A Chatzipapas, A Fernández Anta, V Mancuso
Proceedings of the 5th international conference on Future energy systems, 63-74, 2014
692014
Eventually consistent failure detectors
M Larrea, A Fernández, S Arévalo
Proceedings of the thirteenth annual ACM symposium on Parallel algorithms …, 2001
692001
Routing and scheduling for energy and delay minimization in the powerdown model
M Andrews, A Fernandez Anta, L Zhang, W Zhao
Networks 61 (3), 226-237, 2013
632013
Self-adapting network topologies in congested scenarios
V Cholvi, V Laderas, L López, A Fernández
Physical Review E 71 (3), 035103, 2005
592005
Unbounded contention resolution in multiple-access channels
A Fernández Anta, MA Mosteiro, J Ramón Muñoz
Algorithmica 67 (3), 295-314, 2013
572013
Tales from the porn: A comprehensive privacy analysis of the web porn ecosystem
P Vallina, Á Feal, J Gamba, N Vallina-Rodriguez, AF Anta
Proceedings of the Internet Measurement Conference, 245-258, 2019
522019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20