Παρακολούθηση
Manuel Bibes
Manuel Bibes
Unité Mixte de Physique CNRS Thales
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cnrs-thales.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards a magnetoelectric memory
M Bibes, A Barthélémy
Nature materials 7 (6), 425-426, 2008
18132008
Tunnel junctions with multiferroic barriers
M Gajek, M Bibes, S Fusil, K Bouzehouane, J Fontcuberta, A Barthélémy, ...
Nature materials 6 (4), 296-302, 2007
12692007
A ferroelectric memristor
A Chanthbouala, V Garcia, RO Cherifi, K Bouzehouane, S Fusil, X Moya, ...
Nature materials 11 (10), 860-864, 2012
11142012
Giant tunnel electroresistance for non-destructive readout of ferroelectric states
V Garcia, S Fusil, K Bouzehouane, S Enouz-Vedrenne, ND Mathur, ...
Nature 460 (7251), 81-84, 2009
9952009
Nearly total spin polarization in from tunneling experiments
M Bowen, M Bibes, A Barthélémy, JP Contour, A Anane, Y Lemaıtre, ...
Applied Physics Letters 82 (2), 233-235, 2003
9492003
Two-dimensional electron gas with universal subbands at the surface of SrTiO3
AF Santander-Syro, O Copie, T Kondo, F Fortuna, S Pailhes, R Weht, ...
Nature 469 (7329), 189-193, 2011
8472011
Ferroelectric control of spin polarization
V Garcia, M Bibes, L Bocher, S Valencia, F Kronast, A Crassous, X Moya, ...
Science 327 (5969), 1106-1110, 2010
7862010
High Mobility in Heterostructures: Origin, Dimensionality, and Perspectives
G Herranz, M Basletić, M Bibes, C Carrétéro, E Tafra, E Jacquet, ...
Physical review letters 98 (21), 216803, 2007
7422007
Ferroelectric tunnel junctions for information storage and processing
V Garcia, M Bibes
Nature communications 5 (1), 4289, 2014
7082014
Solid-state memories based on ferroelectric tunnel junctions
A Chanthbouala, A Crassous, V Garcia, K Bouzehouane, S Fusil, X Moya, ...
Nature nanotechnology 7 (2), 101-104, 2012
6202012
Electric-field control of magnetic order above room temperature
RO Cherifi, V Ivanovskaya, LC Phillips, A Zobelli, IC Infante, E Jacquet, ...
Nature materials 13 (4), 345-351, 2014
5422014
Spintronics with multiferroics
H Béa, M Gajek, M Bibes, A Barthélémy
Journal of Physics: Condensed Matter 20 (43), 434221, 2008
5332008
Ultrathin oxide films and interfaces for electronics and spintronics
M Bibes, JE Villegas, A Barthélémy
Advances in Physics 60 (1), 5-84, 2011
5312011
Mapping the spatial distribution of charge carriers in LaAlO3/SrTiO3 heterostructures
M Basletic, JL Maurice, C Carrétéro, G Herranz, O Copie, M Bibes, ...
Nature materials 7 (8), 621-625, 2008
5302008
Oxide spintronics
M Bibes, A Barthelemy
IEEE transactions on electron devices 54 (5), 1003-1023, 2007
4842007
Influence of parasitic phases on the properties of BiFeO3 epitaxial thin films
H Béa, M Bibes, A Barthélémy, K Bouzehouane, E Jacquet, A Khodan, ...
Applied Physics Letters 87 (7), 2005
4842005
Highly efficient and tunable spin-to-charge conversion through Rashba coupling at oxide interfaces
E Lesne, Y Fu, S Oyarzún, JC Rojas-Sánchez, DC Vaz, H Naganuma, ...
Nature materials 15 (12), 1261-1266, 2016
4832016
Learning through ferroelectric domain dynamics in solid-state synapses
S Boyn, J Grollier, G Lecerf, B Xu, N Locatelli, S Fusil, S Girod, ...
Nature communications 8 (1), 14736, 2017
4742017
Cationic ordering control of magnetization in double perovskite
L Balcells, J Navarro, M Bibes, A Roig, B Martınez, J Fontcuberta
Applied Physics Letters 78 (6), 781-783, 2001
4632001
Interface-induced room-temperature multiferroicity in BaTiO3
S Valencia, A Crassous, L Bocher, V Garcia, X Moya, RO Cherifi, ...
Nature materials 10 (10), 753-758, 2011
4172011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20