Παρακολούθηση
Michael Berg
Michael Berg
Head of Department, Eawag
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eawag.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Arsenic contamination of groundwater and drinking water in Vietnam: a human health threat
M Berg, HC Tran, TC Nguyen, HV Pham, R Schertenleib, W Giger
Environmental Science & Technology 35 (13), 2621-2626, 2001
14482001
Groundwater Arsenic Contamination Throughout China
L Rodríguez-Lado, G Sun, M Berg, Q Zhang, H Xue, Q Zheng, ...
Science 341 (6148), 866-868, 2013
8712013
Global threat of arsenic in groundwater
J Podgorski, M Berg
Science 368 (6493), 845-850, 2020
7252020
Magnitude of arsenic pollution in the Mekong and Red River Deltas—Cambodia and Vietnam
M Berg, C Stengel, PTK Trang, P Hung Viet, ML Sampson, M Leng, ...
Science of the Total Environment 372 (2), 413-425, 2007
6372007
Compound-specific stable isotope analysis of organic contaminants in natural environments: a critical review of the state of the art, prospects, and future challenges
TC Schmidt, L Zwank, M Elsner, M Berg, RU Meckenstock, SB Haderlein
Analytical and Bioanalytical Chemistry 378 (2), 283-300, 2004
4592004
Statistical modeling of global geogenic arsenic contamination in groundwater
M Amini, KC Abbaspour, M Berg, L Winkel, SJ Hug, E Hoehn, H Yang, ...
Environmental science & technology 42 (10), 3669-3675, 2008
4522008
Arsenite and arsenate binding to dissolved humic acids: Influence of pH, type of humic acid, and aluminum
J Buschmann, A Kappeler, U Lindauer, D Kistler, M Berg, L Sigg
Environmental science & technology 40 (19), 6015-6020, 2006
4192006
Contamination of drinking water resources in the Mekong delta floodplains: Arsenic and other trace metals pose serious health risks to population
J Buschmann, M Berg, C Stengel, L Winkel, ML Sampson, PTK Trang, ...
Environment International 34 (6), 756-764, 2008
3832008
Occurrence, fate and antibiotic resistance of fluoroquinolone antibacterials in hospital wastewaters in Hanoi, Vietnam
HA Duong, NH Pham, HT Nguyen, TT Hoang, HV Pham, VC Pham, ...
Chemosphere 72 (6), 968-973, 2008
3552008
How polluted is the Yangtze river? Water quality downstream from the Three Gorges Dam
B Müller, M Berg, ZP Yao, XF Zhang, D Wang, A Pfluger
Science of the total environment 402 (2), 232-247, 2008
3402008
Arsenic pollution of groundwater in Vietnam exacerbated by deep aquifer exploitation for more than a century
LHE Winkel, PTK Trang, VM Lan, C Stengel, M Amini, NT Ha, PH Viet, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (4), 1246-1251, 2011
3392011
Predicting groundwater arsenic contamination in Southeast Asia from surface parameters
L Winkel, M Berg, M Amini, SJ Hug, CA Johnson
Nature Geoscience 1 (8), 536-542, 2008
3132008
Arsenic and manganese contamination of drinking water resources in Cambodia: coincidence of risk areas with low relief topography
J Buschmann, M Berg, C Stengel, ML Sampson
Environmental science & technology 41 (7), 2146-2152, 2007
3102007
Hydrological and sedimentary controls leading to arsenic contamination of groundwater in the Hanoi area, Vietnam: The impact of iron-arsenic ratios, peat, river bank deposits …
M Berg, PTK Trang, C Stengel, J Buschmann, PH Viet, N Van Dan, ...
Chemical Geology 249 (1), 91-112, 2008
2962008
Arsenic removal from groundwater by household sand filters: comparative field study, model calculations, and health benefits
M Berg, S Luzi, PTK Trang, PH Viet, W Giger, D Stüben
Environmental science & technology 40 (17), 5567-5573, 2006
2442006
New evaluation scheme for two-dimensional isotope analysis to decipher biodegradation processes: Application to groundwater contamination by MTBE
L Zwank, M Berg, M Elsner, TC Schmidt, RP Schwarzenbach, ...
Environmental science & technology 39 (4), 1018-1029, 2005
2402005
Extensive arsenic contamination in high-pH unconfined aquifers in the Indus Valley
JE Podgorski, SAMAS Eqani, T Khanam, R Ullah, H Shen, M Berg
Science Advances 3 (8), e1700935, 2017
2192017
Bacterial bioassay for rapid and accurate analysis of arsenic in highly variable groundwater samples
PTK Trang, M Berg, PH Viet, NV Mui, JR van der Meer
Environmental science & technology 39 (19), 7625-7630, 2005
1982005
Kinetics and mechanistic aspects of As (III) oxidation by aqueous chlorine, chloramines, and ozone: relevance to drinking water treatment
MC Dodd, ND Vu, A Ammann, VC Le, R Kissner, HV Pham, TH Cao, ...
Environmental science & technology 40 (10), 3285-3292, 2006
1892006
Concentrations and mass fluxes of chloroacetic acids and trifluoroacetic acid in rain and natural waters in Switzerland
M Berg, SR Müller, J Mühlemann, A Wiedmer, RP Schwarzenbach
Environmental science & technology 34 (13), 2675-2683, 2000
1852000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20