Παρακολούθηση
Olga Papadopoulou
Olga Papadopoulou
CERTH-ITI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detection and visualization of misleading content on Twitter
C Boididou, S Papadopoulos, M Zampoglou, L Apostolidis, ...
International Journal of Multimedia Information Retrieval 7 (1), 71-86, 2018
712018
A corpus of debunked and verified user-generated videos
O Papadopoulou, M Zampoglou, S Papadopoulos, I Kompatsiaris
Online Information Review 43 (1), 72-88, 2019
312019
The InVID plug-in: web video verification on the browser
D Teyssou, JM Leung, E Apostolidis, K Apostolidis, S Papadopoulos, ...
Proceedings of the First International Workshop on Multimedia Verification …, 2017
302017
To keep or not to keep: An expectation-oriented photo selection method for personal photo collections
A Ceroni, V Solachidis, C Niederée, O Papadopoulou, N Kanhabua, ...
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia …, 2015
302015
A study on the use of a binary local descriptor and color extensions of local descriptors for video concept detection
F Markatopoulou, N Pittaras, O Papadopoulou, V Mezaris, I Patras
International Conference on Multimedia Modeling, 282-293, 2015
212015
Web video verification using contextual cues
O Papadopoulou, M Zampoglou, S Papadopoulos, Y Kompatsiaris
Proceedings of the 2nd International Workshop on Multimedia Forensics and …, 2017
202017
Investigating human behaviors in selecting personal photos to preserve memories
A Ceroni, V Solachidis, M Fu, N Kanhabua, O Papadopoulou, C Niederée, ...
2015 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2015
132015
A two-level classification approach for detecting clickbait posts using text-based features
O Papadopoulou, M Zampoglou, S Papadopoulos, I Kompatsiaris
arXiv preprint arXiv:1710.08528, 2017
92017
Learning personalized expectation-oriented photo selection models for personal photo collections
M Fu, A Ceroni, V Solachidis, C Niederée, O Papadopoulou, N Kanhabua, ...
2015 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2015
52015
Expo: An expectation-oriented system for selecting important photos from personal collections
A Ceroni, V Solachidis, C Niederée, O Papadopoulou, V Mezaris
Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia …, 2017
42017
Exploiting multiple web resources towards collecting positive training samples for visual concept learning
O Papadopoulou, V Mezaris
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia …, 2015
42015
Context Aggregation and Analysis: A Tool for User-Generated Video Verification
O Papadopoulou, D Giomelakis, L Apostolidis, S Papadopoulos, ...
22019
Brenda Starr at SemEval-2019 Task 4: Hyperpartisan News Detection
O Papadopoulou, G Kordopatis-Zilos, M Zampoglou, S Papadopoulos, ...
Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, 924-928, 2019
12019
Verification of News Video Content: Findings from a Study of Journalism Students
D Giomelakis, O Papadopoulou, S Papadopoulos, A Veglis
Journalism Practice, 1-30, 2021
2021
MeVer Team Tackling Corona Virus and 5G Conspiracy Using Ensemble Classification Based on BERT
O Papadopoulou, G Kordopatis-Zilos, S Papadopoulos
2020
Verification of Web Videos Through Analysis of Their Online Context
O Papadopoulou, M Zampoglou, S Papadopoulos, I Kompatsiaris
Video Verification in the Fake News Era, 191-221, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16