Παρακολούθηση
Etienne Danchin
Etienne Danchin
Emeritus CNRS Research Director at EDB (CNRS-UT3) UMR5174, Toulouse
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-tlse3.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dispersal
J Clobert, E Danchin, AA Dhondt, JD Nichols
16352001
Public Information: From Nosy Neighbors to Cultural Evolution
E Danchin, LA Giraldeau, TJ Valone, RH Wagner
Science 305, 487-491, 2004
15832004
Beyond DNA: integrating inclusive inheritance into an extended theory of evolution
É Danchin, A Charmantier, FA Champagne, A Mesoudi, B Pujol, ...
Nature reviews genetics 12 (7), 475-486, 2011
7002011
Conspecific reproductive success and breeding habitat selection: implications for the study of coloniality
E Danchin, T Boulinier, M Massot
Ecology 79 (7), 2415-2428, 1998
6231998
Public information and breeding habitat selection in a wild bird population
B Doligez, E Danchin, J Clobert
Science 297 (5584), 1168-1170, 2002
5642002
The evolution of coloniality: the emergence of new perspectives
E Danchin, RH Wagner
Trends in Ecology & Evolution 12 (9), 342-347, 1997
5211997
Individual covariation in life-history traits: seeing the trees despite the forest
E Cam, WA Link, EG Cooch, JY Monnat, E Danchin
The American Naturalist 159 (1), 96-105, 2002
4082002
Condition-dependent dispersal
RA Ims
Dispersal. O.U.P. (Clobert, J. Danchin, É. Dhondt, A. A. Nichols, J. D. Eds), 2001
388*2001
The use of conspecific reproductive success for breeding patch selection in territorial migratory species
T Boulinier, E Danchin
Evolutionary Ecology 11, 505-517, 1997
3591997
The landscape context of dispersal
JA Wiens
Dispersal. O.U.P. (Clobert, J. Danchin, É. Dhondt, A. A. Nichols, J. D. Eds), 2001
3472001
When to use public information for breeding habitat selection? The role of environmental predictability and density dependence
B Doligez, CD Cadet, T Danchin, E: Boulinier
Anim. Behav 66, 973-988, 2003
3452003
Habitat selection by dispersers: integrating proximate and ultimate approaches
J Stamps
Dispersal O.U.P. (Clobert, J., Danchin, É., Dhondt, AA, Nichols, JD eds), 2001
3442001
Dispersal, intraspecific competition, kin competition and kin facilitation: a review of the empirical evidence
X Lambin
Dispersal. O.U.P. (Clobert, J. Danchin, É. Dhondt, A. A. Nichols, J. D. Eds), 2001
3042001
Informed dispersal
JM Reed, T Boulinier, E Danchin, LW Oring
Current ornithology, 189-259, 1999
2861999
Inbreeding, kinship, and the evolution of natal dispersal
N Perrin
Dispersal. O.U.P. (Clobert, J. Danchin, É. Dhondt, A. A. Nichols, J. D. Eds), 2001
2522001
Are adult nonbreeders prudent parents? The kittiwake model
E Cam, JE Hines, JY Monnat, JD Nichols, E Danchin
Ecology 79 (8), 2917-2930, 1998
2451998
Behavioural ecology
É Danchin, LA Giraldeau, F Cézilly
Oxford University Press, 2008
2292008
Public versus personal information for mate copying in an invertebrate
F Mery, SAM Varela, É Danchin, S Blanchet, D Parejo, I Coolen, ...
Current Biology 19 (9), 730-734, 2009
2252009
The evolution of coloniality in birds in relation to food, habitat, predation, and life-history traits: a comparative analysis.
C Rolland, E Danchin, M de Fraipont
American Naturalist 151, 514-529, 1998
2201998
Timing of prospecting and the value of information in a colonial breeding bird
T Boulinier, E Danchin, JY Monnat, C Doutrelant, B Cadiou
Journal of Avian Biology, 252-256, 1996
2201996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20