Paweł Szałachowski
Paweł Szałachowski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ARPKI: Attack resilient public-key infrastructure
D Basin, C Cremers, THJ Kim, A Perrig, R Sasse, P Szalachowski
Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2014
131*2014
PoliCert: Secure and flexible TLS certificate management
P Szalachowski, S Matsumoto, A Perrig
Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2014
752014
Efficient gossip protocols for verifying the consistency of certificate logs
L Chuat, P Szalachowski, A Perrig, B Laurie, E Messeri
IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS), 415-423, 2015
742015
SIBRA: Scalable internet bandwidth reservation architecture
C Basescu, RM Reischuk, P Szalachowski, A Perrig, Y Zhang, HC Hsiao, ...
Proceedings of Symposium on Network and Distributed System Security (NDSS), 2016
522016
SCION: a secure Internet architecture
A Perrig, P Szalachowski, RM Reischuk, L Chuat
Springer, 2017
452017
The scion internet architecture
D Barrera, L Chuat, A Perrig, RM Reischuk, P Szalachowski
Communications of the ACM 60 (6), 56-65, 2017
45*2017
Design, analysis, and implementation of ARPKI: an attack-resilient public-key infrastructure
D Basin, C Cremers, THJ Kim, A Perrig, R Sasse, P Szalachowski
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 15 (3), 393-408, 2016
342016
PKI safety net (PKISN): Addressing the too-big-to-be-revoked problem of the TLS ecosystem
P Szalachowski, L Chuat, A Perrig
2016 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 407-422, 2016
282016
CMAC, CCM and GCM/GMAC: Advanced modes of operation of symmetric block ciphers in wireless sensor networks
P Szalachowski, B Ksiezopolski, Z Kotulski
Information Processing Letters 110 (7), 247-251, 2010
282010
Adaptive approach to network security
B Ksiezopolski, Z Kotulski, P Szalachowski
International Conference on Computer Networks, 233-241, 2009
282009
Source accountability with domain-brokered privacy
T Lee, C Pappas, D Barrera, P Szalachowski, A Perrig
Proceedings of the 12th International on Conference on emerging Networking …, 2016
232016
BlockPKI: An Automated, Resilient, and Transparent Public-Key Infrastructure
L Dykcik, L Chuat, P Szalachowski, A Perrig
Proceedings of The Workshop on Blockchain and Sharing Economy Applications …, 2018
222018
(Short Paper) Towards More Reliable Bitcoin Timestamps
P Szalachowski
2018 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology (CVCBT), 101-104, 2018
202018
Authentication challenges in a global environment
S Matsumoto, RM Reischuk, P Szalachowski, THJ Kim, A Perrig
ACM Transactions on Privacy and Security (TOPS) 20 (1), 1-34, 2017
19*2017
A Security Reference Architecture for Blockchains
I Homoliak, S Venugopalan, Q Hum, P Szalachowski
Proceedings of the IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain'19), 2019
182019
Deployment challenges in log-based PKI enhancements
S Matsumoto, P Szalachowski, A Perrig
Proceedings of the Eighth European Workshop on System Security, 1-7, 2015
182015
StrongChain: Transparent and Collaborative Proof-of-Work Consensus
P Szalachowski, D Reijsbergen, I Homoliak, S Sun
Proceedings of the USENIX Security Symposium (USENIX Security), 2019
172019
Rethinking blockchain security: Position paper
V Chia, P Hartel, Q Hum, S Ma, G Piliouras, D Reijsbergen, ...
Proceedings of the IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain'18), 2018
172018
Secure keyword search and data sharing mechanism for cloud computing
C Ge, W Susilo, Z Liu, J Xia, P Szalachowski, F Liming
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2020
162020
PDFS: Practical Data Feed Service for Smart Contracts
J Guarnizo, P Szalachowski
European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS), 2019
152019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20