Παρακολούθηση
Francesco Visin
Francesco Visin
Senior Research Scientist at Google DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A guide to convolution arithmetic for deep learning
V Dumoulin, F Visin
arXiv preprint arXiv:1603.07285, 2016
24382016
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
1085*2016
Pixelvae: A latent variable model for natural images
I Gulrajani, K Kumar, F Ahmed, AA Taiga, F Visin, D Vazquez, A Courville
arXiv preprint arXiv:1611.05013, 2016
3892016
Reseg: A recurrent neural network-based model for semantic segmentation
F Visin, M Ciccone, A Romero, K Kastner, K Cho, Y Bengio, M Matteucci, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
389*2016
Renet: A recurrent neural network based alternative to convolutional networks
F Visin, K Kastner, K Cho, M Matteucci, A Courville, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1505.00393, 2015
3382015
Continual unsupervised representation learning
D Rao, F Visin, A Rusu, R Pascanu, YW Teh, R Hadsell
Advances in neural information processing systems 32, 2019
2812019
Meta-learning with warped gradient descent
S Flennerhag, AA Rusu, R Pascanu, F Visin, H Yin, R Hadsell
arXiv preprint arXiv:1909.00025, 2019
2352019
Mollifying networks
C Gulcehre, M Moczulski, F Visin, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1608.04980, 2016
632016
Small data, big decisions: Model selection in the small-data regime
J Bornschein, F Visin, S Osindero
International conference on machine learning, 1035-1044, 2020
432020
Multi-view stereo with single-view semantic mesh refinement
A Romanoni, M Ciccone, F Visin, M Matteucci
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2017
272017
Temporal difference uncertainties as a signal for exploration
S Flennerhag, JX Wang, P Sprechmann, F Visin, A Galashov, ...
arXiv preprint arXiv:2010.02255, 2020
152020
Learning rich touch representations through cross-modal self-supervision
M Zambelli, Y Aytar, F Visin, Y Zhou, R Hadsell
Conference on Robot Learning, 1415-1425, 2021
112021
Dataset loaders: a python library to load and preprocess datasets
F Visin, A Romero
https://github.com/fvisin/dataset_loaders, 2016
42016
ReConvNet: Video Object Segmentation with Spatio-Temporal Features Modulation
F Lattari, M Ciccone, M Matteucci, J Masci, F Visin
arXiv preprint arXiv:1806.05510, 2018
22018
Deep recurrent neural networks for visual scene understanding
F Visin
Italy, 2017
12017
Main loop TF: a main loop for Tensorflow and custom data
F Visin
https://github.com/fvisin/main_loop_tf, 2017
2017
Learning rich touch representations through cross-modal self-supervision Supplementary material
M Zambelli, Y Aytar, F Visin, Y Zhou, R Hadsell
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17