Παρακολούθηση
Alberto Carlo Maria Mancino
Alberto Carlo Maria Mancino
PhD Student, Polytechnic University of Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sparse feature factorization for recommender systems with knowledge graphs
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
Proceedings of the 15th ACM Conference on Recommender Systems, 154-165, 2021
312021
KGFlex: Efficient recommendation with sparse feature factorization and knowledge graphs
A Ferrara, VW Anelli, ACM Mancino, T Di Noia, E Di Sciascio
ACM Transactions on Recommender Systems 1 (4), 1-30, 2023
72023
KGTORe: Tailored Recommendations through Knowledge-aware GNN Models
ACM Mancino, A Ferrara, S Bufi, D Malitesta, T Di Noia, E Di Sciascio
The 17th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys 2023), 2023
32023
A topology-aware analysis of graph collaborative filtering
D Malitesta, C Pomo, VW Anelli, ACM Mancino, E Di Sciascio, T Di Noia
arXiv preprint arXiv:2308.10778, 2023
12023
Denoise to protect: a method to robustify visual recommenders from adversaries
FA Merra, VW Anelli, T Di Noia, D Malitesta, ACM Mancino
The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in …, 2023
12023
Towards Differentially Private Machine Learning Models and Their Robustness to Adversaries
ACM Mancino, T Di Noia
International Conference on Web Engineering, 455-461, 2022
12022
Addressing Privacy in Recommender Systems with Federated Learning.
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
IIR, 2022
12022
Sparse Embeddings for Recommender Systems with Knowledge Graphs.
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
IIR, 2021
12021
Are We Done with MMLU?
AP Gema, JOJ Leang, G Hong, A Devoto, ACM Mancino, R Saxena, X He, ...
arXiv preprint arXiv:2406.04127, 2024
2024
KGUF: Simple Knowledge-aware Graph-based Recommender with User-based Semantic Features Filtering
S Bufi, ACM Mancino, A Ferrara, D Malitesta, T Di Noia, E Di Sciascio
arXiv preprint arXiv:2403.20095, 2024
2024
Knowledge Graph Datasets for Recommendation
V Paparella, ACM Mancino, A Ferrara, C Pomo, VW Anelli, T Di Noia
2023
Inferring User Decision-Making Processes in Recommender Systems with Knowledge Graphs.
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
SEBD, 505-513, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12