Παρακολούθηση
Antonios Vavouliotis
Antonios Vavouliotis
University of Patras, Adamant Composites Ltd, Pleione Energy S.A.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adamant-composites.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Impact and after-impact properties of carbon fibre reinforced composites enhanced with multi-wall carbon nanotubes
V Kostopoulos, A Baltopoulos, P Karapappas, A Vavouliotis, A Paipetis
Composites Science and Technology 70 (4), 553-563, 2010
2952010
Enhanced fracture properties of carbon reinforced composites by the addition of multi-wall carbon nanotubes
P Karapappas, A Vavouliotis, P Tsotra, V Kostopoulos, A Paipetis
Journal of Composite Materials 43 (9), 977-985, 2009
2182009
On the fatigue life prediction of CFRP laminates using the electrical resistance change method
A Vavouliotis, A Paipetis, V Kostopoulos
Composites Science and Technology 71 (5), 630-642, 2011
1282011
On the improvement of toughness of CFRPs with resin doped with CNF and PZT particles
S Tsantzalis, P Karapappas, A Vavouliotis, P Tsotra, V Kostopoulos, ...
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 38 (4), 1159-1162, 2007
892007
Damage monitoring of carbon fiber reinforced laminates using resistance measurements. Improving sensitivity using carbon nanotube doped epoxy matrix system
V Kostopoulos, A Vavouliotis, P Karapappas, P Tsotra, A Paipetis
Journal of Intelligent Material Systems and Structures 20 (9), 1025-1034, 2009
882009
Damage identification in carbon fiber reinforced polymer plates using electrical resistance tomography mapping
A Baltopoulos, N Polydorides, L Pambaguian, A Vavouliotis, ...
Journal of composite materials 47 (26), 3285-3301, 2013
832013
Exploiting carbon nanotube networks for damage assessment of fiber reinforced composites
A Baltopoulos, N Polydorides, L Pambaguian, A Vavouliotis, ...
Composites Part B: Engineering 76, 149-158, 2015
762015
Electrical conductivity of polyurethane/MWCNT nanocomposite foams
N Athanasopoulos, A Baltopoulos, M Matzakou, A Vavouliotis, ...
Polymer Composites 33 (8), 1302-1312, 2012
732012
DC and AC conductivity in epoxy resin/multiwall carbon nanotubes percolative system
A Vavouliotis, E Fiamegou, P Karapappas, GC Psarras, V Kostopoulos
Polymer Composites 31 (11), 1874-1880, 2010
672010
Enhancement of the mechanical performance of an epoxy resin and fiber reinforced epoxy resin composites by the introduction of CNF and PZT particles at the microscale
S Tsantzalis, P Karapappas, A Vavouliotis, P Tsotra, A Paipetis, ...
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 38 (4), 1076-1081, 2007
642007
Mode I interlaminar fracture of CNF or/and PZT doped CFRPs via acoustic emission monitoring
V Kostopoulos, P Tsotra, P Karapappas, S Tsantzalis, A Vavouliotis, ...
Composites Science and Technology 67 (5), 822-828, 2007
592007
Sensing strain and damage in polyurethane-MWCNT nano-composite foams using electrical measurements.
A Baltopoulos, N Athanasopoulos, I Fotiou, A Vavouliotis, V Kostopoulos
Express Polymer Letters 7 (1), 2013
442013
Multistage fatigue life monitoring on carbon fibre reinforced polymers enhanced with multiwall carbon nanotubes
A Vavouliotis, P Karapappas, T Loutas, T Voyatzi, A Paipetis, ...
Plastics, Rubber and Composites 38 (2-4), 124-130, 2009
402009
Environmental degradation of carbon nanotube-modified composite laminates: a study of electrical resistivity
NM Barkoula, A Paipetis, T Matikas, A Vavouliotis, P Karapappas, ...
Mechanics of Composite Materials 45 (1), 21-32, 2009
402009
Design and testing of a space mechanism for tether deployment
C Menon, M Kruijff, A Vavouliotis
Journal of Spacecraft and Rockets 44 (4), 927-939, 2007
372007
Degradation behavior of glass fiber reinforced cyanate ester composites under hydrothermal ageing
E Kollia, T Loutas, E Fiamegkou, A Vavouliotis, V Kostopoulos
Polymer Degradation and Stability 121, 200-207, 2015
312015
Interlaminar Fracture Toughness of Carbon Fibre‐Reinforced Polymer Laminates With Nano‐and Micro‐Fillers
V Kostopoulos, P Karapappas, T Loutas, A Vavouliotis, A Paipetis, ...
Strain 47, e269-e282, 2011
302011
Mo2C/graphene heterostructures: low temperature chemical vapor deposition on liquid bimetallic Sn–Cu and hydrogen evolution reaction electrocatalytic properties
S Chaitoglou, T Giannakopoulou, T Speliotis, A Vavouliotis, C Trapalis, ...
Nanotechnology 30 (12), 125401, 2019
292019
Microwave curing of epoxy polymers reinforced with carbon nanotubes
I Fotiou, A Baltopoulos, A Vavouliotis, V Kostopoulos
Journal of Applied Polymer Science 129 (5), 2754-2764, 2013
282013
A critical review of nanotechnologies for composite aerospace structures
V Kostopoulos, A Masouras, A Baltopoulos, A Vavouliotis, G Sotiriadis, ...
CEAS Space Journal 9 (1), 35-57, 2017
262017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20