Παρακολούθηση
Constantinos Petridis, Konstantinos Petridis, Costas Petridis, Kostas Petridis
Constantinos Petridis, Konstantinos Petridis, Costas Petridis, Kostas Petridis
Associate Professor, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chania.teicrete.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving the efficiency of organic photovoltaics by tuning the work function of graphene oxide hole transporting layers
E Stratakis, K Savva, D Konios, C Petridis, E Kymakis
Nanoscale 6 (12), 6925-6931, 2014
1482014
Reduced graphene oxide micromesh electrodes for large area, flexible, organic photovoltaic devices
D Konios, C Petridis, G Kakavelakis, M Sygletou, K Savva, E Stratakis, ...
Advanced Functional Materials 25 (15), 2213-2221, 2015
1342015
Metal halide perovskites for high‐energy radiation detection
G Kakavelakis, M Gedda, A Panagiotopoulos, E Kymakis, ...
Advanced Science 7 (22), 2002098, 2020
1272020
Inorganic and hybrid perovskite based laser devices: a review
MM Stylianakis, T Maksudov, A Panagiotopoulos, G Kakavelakis, ...
Materials 12 (6), 859, 2019
1122019
Solution Processed CH3NH3PbI3–xClx Perovskite Based Self-Powered Ozone Sensing Element Operated at Room Temperature
G Kakavelakis, E Gagaoudakis, K Petridis, V Petromichelaki, V Binas, ...
Acs Sensors 3 (1), 135-142, 2018
1022018
Recent advances in plasmonic metal and rare-earth-element upconversion nanoparticle doped perovskite solar cells
G Kakavelakis, K Petridis, E Kymakis
Journal of Materials Chemistry A 5 (41), 21604-21624, 2017
982017
Post-fabrication, in situ laser reduction of graphene oxide devices
C Petridis, YH Lin, K Savva, G Eda, E Kymakis, TD Anthopoulos, ...
Applied Physics Letters 102 (9), 2013
902013
Highly efficient organic photovoltaic devices utilizing work-function tuned graphene oxide derivatives as the anode and cathode charge extraction layers
D Konios, G Kakavelakis, C Petridis, K Savva, E Stratakis, E Kymakis
Journal of Materials Chemistry A 4 (5), 1612-1623, 2016
802016
Laser-assisted reduction of graphene oxide for flexible, large-area optoelectronics
E Kymakis, C Petridis, TD Anthopoulos, E Stratakis
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 20 (1), 106-115, 2013
742013
Mode-hop-free tuning over 80 GHz of an extended cavity diode laser without antireflection coating
C Petridis, ID Lindsay, DJM Stothard, M Ebrahimzadeh
Review of Scientific Instruments 72 (10), 3811-3815, 2001
702001
Advanced photonic processes for photovoltaic and energy storage systems
M Sygletou, C Petridis, E Kymakis, E Stratakis
Advanced Materials 29 (39), 1700335, 2017
652017
Renaissance of graphene-related materials in photovoltaics due to the emergence of metal halide perovskite solar cells
C Petridis, G Kakavelakis, E Kymakis
Energy & Environmental Science 11 (5), 1030-1061, 2018
632018
Laser induced nucleation of plasmonic nanoparticles on two-dimensional nanosheets for organic photovoltaics
M Sygletou, P Tzourmpakis, C Petridis, D Konios, C Fotakis, E Kymakis, ...
Journal of Materials Chemistry A 4 (3), 1020-1027, 2016
532016
Solution processed reduced graphene oxide electrodes for organic photovoltaics
C Petridis, D Konios, MM Stylianakis, G Kakavelakis, M Sygletou, K Savva, ...
Nanoscale Horizons 1 (5), 375-382, 2016
482016
Laser generated nanoparticles based photovoltaics
C Petridis, K Savva, E Kymakis, E Stratakis
Journal of Colloid and Interface Science 489, 28-37, 2017
432017
2D materials beyond graphene for metal halide perovskite solar cells
G Kakavelakis, E Kymakis, K Petridis
Advanced materials interfaces 5 (22), 1800339, 2018
372018
Two - dimensional materials beyond graphene for metal halide perovskite solar cells
G Kakavelakis, E Kymakis, K Petridis
Advanced Materials & Interfaces, 2018
372018
Ternary solution-processed organic solar cells incorporating 2D materials
MM Stylianakis, D Konios, C Petridis, G Kakavelakis, E Stratakis, ...
2D Materials 4 (4), 042005, 2017
372017
Continuous-wave pump-enhanced singly resonant optical parametric oscillator pumped by an extended-cavity diode laser
ID Lindsay, C Petridis, MH Dunn, M Ebrahimzadeh
Applied Physics Letters 78 (7), 871-873, 2001
352001
Building an organic solar cell: Fundamental procedures for device fabrication
K Anagnostou, MM Stylianakis, K Petridis, E Kymakis
Energies 12 (11), 2188, 2019
312019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20