Παρακολούθηση
Constantinos Petridis, Konstantinos Petridis, Costas Petridis, Kostas Petridis
Constantinos Petridis, Konstantinos Petridis, Costas Petridis, Kostas Petridis
Associate Professor, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chania.teicrete.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Metal halide perovskites for high‐energy radiation detection
G Kakavelakis, M Gedda, A Panagiotopoulos, E Kymakis, ...
Advanced Science 7 (22), 2002098, 2020
1692020
Improving the efficiency of organic photovoltaics by tuning the work function of graphene oxide hole transporting layers
E Stratakis, K Savva, D Konios, C Petridis, E Kymakis
Nanoscale 6 (12), 6925-6931, 2014
1522014
Reduced graphene oxide micromesh electrodes for large area, flexible, organic photovoltaic devices
D Konios, C Petridis, G Kakavelakis, M Sygletou, K Savva, E Stratakis, ...
Advanced Functional Materials 25 (15), 2213-2221, 2015
1392015
Inorganic and hybrid perovskite based laser devices: a review
MM Stylianakis, T Maksudov, A Panagiotopoulos, G Kakavelakis, ...
Materials 12 (6), 859, 2019
1272019
Solution Processed CH3NH3PbI3–xClx Perovskite Based Self-Powered Ozone Sensing Element Operated at Room Temperature
G Kakavelakis, E Gagaoudakis, K Petridis, V Petromichelaki, V Binas, ...
Acs Sensors 3 (1), 135-142, 2018
1112018
Recent advances in plasmonic metal and rare-earth-element upconversion nanoparticle doped perovskite solar cells
G Kakavelakis, K Petridis, E Kymakis
Journal of Materials Chemistry A 5 (41), 21604-21624, 2017
982017
Post-fabrication, in situ laser reduction of graphene oxide devices
C Petridis, YH Lin, K Savva, G Eda, E Kymakis, TD Anthopoulos, ...
Applied Physics Letters 102 (9), 2013
892013
Highly efficient organic photovoltaic devices utilizing work-function tuned graphene oxide derivatives as the anode and cathode charge extraction layers
D Konios, G Kakavelakis, C Petridis, K Savva, E Stratakis, E Kymakis
Journal of Materials Chemistry A 4 (5), 1612-1623, 2016
852016
Laser-assisted reduction of graphene oxide for flexible, large-area optoelectronics
E Kymakis, C Petridis, TD Anthopoulos, E Stratakis
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 20 (1), 106-115, 2013
792013
Advanced photonic processes for photovoltaic and energy storage systems
M Sygletou, C Petridis, E Kymakis, E Stratakis
Advanced Materials 29 (39), 1700335, 2017
732017
Mode-hop-free tuning over 80 GHz of an extended cavity diode laser without antireflection coating
C Petridis, ID Lindsay, DJM Stothard, M Ebrahimzadeh
Review of Scientific Instruments 72 (10), 3811-3815, 2001
712001
Renaissance of graphene-related materials in photovoltaics due to the emergence of metal halide perovskite solar cells
C Petridis, G Kakavelakis, E Kymakis
Energy & Environmental Science 11 (5), 1030-1061, 2018
672018
Laser induced nucleation of plasmonic nanoparticles on two-dimensional nanosheets for organic photovoltaics
M Sygletou, P Tzourmpakis, C Petridis, D Konios, C Fotakis, E Kymakis, ...
Journal of Materials Chemistry A 4 (3), 1020-1027, 2016
542016
Solution processed reduced graphene oxide electrodes for organic photovoltaics
C Petridis, D Konios, MM Stylianakis, G Kakavelakis, M Sygletou, K Savva, ...
Nanoscale Horizons 1 (5), 375-382, 2016
512016
Laser generated nanoparticles based photovoltaics
C Petridis, K Savva, E Kymakis, E Stratakis
Journal of Colloid and Interface Science 489, 28-37, 2017
472017
Two - dimensional materials beyond graphene for metal halide perovskite solar cells
G Kakavelakis, E Kymakis, K Petridis
Advanced Materials & Interfaces, 2018
432018
Ternary solution-processed organic solar cells incorporating 2D materials
MM Stylianakis, D Konios, C Petridis, G Kakavelakis, E Stratakis, ...
2D Materials 4 (4), 042005, 2017
402017
Continuous-wave pump-enhanced singly resonant optical parametric oscillator pumped by an extended-cavity diode laser
ID Lindsay, C Petridis, MH Dunn, M Ebrahimzadeh
Applied Physics Letters 78 (7), 871-873, 2001
352001
Building an organic solar cell: Fundamental procedures for device fabrication
K Anagnostou, MM Stylianakis, K Petridis, E Kymakis
Energies 12 (11), 2188, 2019
332019
In situ photo-induced chemical doping of solution-processed graphene oxide for electronic applications
K Savva, YH Lin, C Petridis, E Kymakis, TD Anthopoulos, E Stratakis
Journal of Materials Chemistry C 2 (29), 5931-5937, 2014
312014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20