Παρακολούθηση
Stergios Logothetidis
Stergios Logothetidis
Καθηγητής τμήμα φυσικής αριστοτέλειο πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interband critical points of GaAs and their temperature dependence
P Lautenschlager, M Garriga, S Logothetidis, M Cardona
Physical Review B 35 (17), 9174, 1987
10171987
Temperature dependence of the dielectric function of germanium
L Vina, S Logothetidis, M Cardona
Physical Review B 30 (4), 1979, 1984
8881984
Structure-dependent electronic properties of nanocrystalline cerium oxide films
P Patsalas, S Logothetidis, L Sygellou, S Kennou
Physical Review B 68 (3), 035104, 2003
3782003
Flexible organic electronic devices: Materials, process and applications
S Logothetidis
Materials Science and Engineering: B 152 (1-3), 96-104, 2008
3442008
The effect of substrate temperature and biasing on the mechanical properties and structure of sputtered titanium nitride thin films
P Patsalas, C Charitidis, S Logothetidis
Surface and Coatings Technology 125 (1-3), 335-340, 2000
3272000
Optical, electronic, and transport properties of nanocrystalline titanium nitride thin films
P Patsalas, S Logothetidis
Journal of Applied Physics 90 (9), 4725-4734, 2001
3202001
Electronic properties of semiconducting FeSi2 films
CA Dimitriadis, JH Werner, S Logothetidis, M Stutzmann, J Weber, ...
Journal of applied physics 68 (4), 1726-1734, 1990
2951990
Plasmonic silver nanoparticles for improved organic solar cells
N Kalfagiannis, PG Karagiannidis, C Pitsalidis, NT Panagiotopoulos, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 104, 165-174, 2012
2272012
Temperature dependence of the dielectric function and the interband critical points of CdSe
S Logothetidis, M Cardona, P Lautenschlager, M Garriga
Physical Review B 34 (4), 2458, 1986
2111986
Optical properties and temperature dependence of the interband transitions of cubic and hexagonal GaN
S Logothetidis, J Petalas, M Cardona, TD Moustakas
Physical Review B 50 (24), 18017, 1994
1961994
Atomic force microscopy probing in the measurement of cell mechanics
D Kirmizis, S Logothetidis
International journal of nanomedicine, 137-145, 2010
1902010
Optical performance of nanocrystalline transparent ceria films
P Patsalas, S Logothetidis, C Metaxa
Applied Physics Letters 81 (3), 466-468, 2002
1842002
Optical and electronic-structure study of cubic and hexagonal GaN thin films
J Petalas, S Logothetidis, S Boultadakis, M Alouani, JM Wills
Physical Review B 52 (11), 8082, 1995
1581995
Surface kinetics and subplantation phenomena affecting the texture, morphology, stress, and growth evolution of titanium nitride films
P Patsalas, C Gravalidis, S Logothetidis
Journal of applied physics 96 (11), 6234-6246, 2004
1502004
Evolution of vertical phase separation in P3HT: PCBM thin films induced by thermal annealing
PG Karagiannidis, D Georgiou, C Pitsalidis, A Laskarakis, S Logothetidis
Materials Chemistry and Physics 129 (3), 1207-1213, 2011
1432011
Nanomedicine: the medicine of tomorrow
S Logothetidis
Nanomedicine and Nanobiotechnology, 1-26, 2012
1422012
Room temperature oxidation behavior of TiN thin films
S Logothetidis, EI Meletis, G Stergioudis, AA Adjaottor
Thin Solid Films 338 (1-2), 304-313, 1999
1301999
Ellipsometric studies of the dielectric function of Te alloys
P Lautenschlager, S Logothetidis, L Via, M Cardona
Physical Review B 32 (6), 3811, 1985
1251985
Temperature dependence of the dielectric function and the interband critical points of InSb
S Logothetidis, L Via, M Cardona
Physical Review B 31 (2), 947, 1985
1221985
Dielectric function and reflectivity of 3C–silicon carbide and the component perpendicular to the c axis of 6H–silicon carbide in the energy region 1.5–9.5 eV
S Logothetidis, J Petalas
Journal of applied physics 80 (3), 1768-1772, 1996
1091996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20