Stergios Logothetidis
Stergios Logothetidis
Καθηγητής τμήμα φυσικής αριστοτέλειο πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interband critical points of GaAs and their temperature dependence
P Lautenschlager, M Garriga, S Logothetidis, M Cardona
Physical Review B 35 (17), 9174, 1987
8931987
Temperature dependence of the dielectric function of germanium
L Vina, S Logothetidis, M Cardona
Physical Review B 30 (4), 1979, 1984
7541984
Structure-dependent electronic properties of nanocrystalline cerium oxide films
P Patsalas, S Logothetidis, L Sygellou, S Kennou
Physical Review B 68 (3), 035104, 2003
3082003
Electronic properties of semiconducting FeSi2 films
CA Dimitriadis, JH Werner, S Logothetidis, M Stutzmann, J Weber, ...
Journal of applied physics 68 (4), 1726-1734, 1990
2811990
Flexible organic electronic devices: Materials, process and applications
S Logothetidis
Materials Science and Engineering: B 152 (1-3), 96-104, 2008
2792008
Optical, electronic, and transport properties of nanocrystalline titanium nitride thin films
P Patsalas, S Logothetidis
Journal of Applied Physics 90 (9), 4725-4734, 2001
2712001
The effect of substrate temperature and biasing on the mechanical properties and structure of sputtered titanium nitride thin films
P Patsalas, C Charitidis, S Logothetidis
Surface and Coatings Technology 125 (1-3), 335-340, 2000
2702000
Plasmonic silver nanoparticles for improved organic solar cells
N Kalfagiannis, PG Karagiannidis, C Pitsalidis, NT Panagiotopoulos, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 104, 165-174, 2012
2042012
Temperature dependence of the dielectric function and the interband critical points of CdSe
S Logothetidis, M Cardona, P Lautenschlager, M Garriga
Physical Review B 34 (4), 2458, 1986
1891986
Optical properties and temperature dependence of the interband transitions of cubic and hexagonal GaN
S Logothetidis, J Petalas, M Cardona, TD Moustakas
Physical Review B 50 (24), 18017, 1994
1791994
Optical performance of nanocrystalline transparent ceria films
P Patsalas, S Logothetidis, C Metaxa
Applied Physics Letters 81 (3), 466-468, 2002
1662002
Atomic force microscopy probing in the measurement of cell mechanics
D Kirmizis, S Logothetidis
International journal of nanomedicine 5, 137, 2010
1522010
Optical and electronic-structure study of cubic and hexagonal GaN thin films
J Petalas, S Logothetidis, S Boultadakis, M Alouani, JM Wills
Physical Review B 52 (11), 8082, 1995
1431995
Evolution of vertical phase separation in P3HT: PCBM thin films induced by thermal annealing
PG Karagiannidis, D Georgiou, C Pitsalidis, A Laskarakis, S Logothetidis
Materials Chemistry and Physics 129 (3), 1207-1213, 2011
1272011
Ellipsometric studies of the dielectric function of Te alloys
P Lautenschlager, S Logothetidis, L Via, M Cardona
Physical Review B 32 (6), 3811, 1985
1191985
Surface kinetics and subplantation phenomena affecting the texture, morphology, stress, and growth evolution of titanium nitride films
P Patsalas, C Gravalidis, S Logothetidis
Journal of applied physics 96 (11), 6234-6246, 2004
1122004
Temperature dependence of the dielectric function and the interband critical points of InSb
S Logothetidis, L Via, M Cardona
Physical Review B 31 (2), 947, 1985
1071985
Dielectric function and reflectivity of 3C–silicon carbide and the component perpendicular to the c axis of 6H–silicon carbide in the energy region 1.5–9.5 eV
S Logothetidis, J Petalas
Journal of applied physics 80 (3), 1768-1772, 1996
1041996
Room temperature oxidation behavior of TiN thin films
S Logothetidis, EI Meletis, G Stergioudis, AA Adjaottor
Thin Solid Films 338 (1-2), 304-313, 1999
1031999
Nanotechnology in medicine: the medicine of tomorrow and nanomedicine
S Logothetidis
Hippokratia 10 (1), 7-21, 2006
932006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20