Παρακολούθηση
Vasileios Vlachos
Vasileios Vlachos
Associate Professor, Department of Economics, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power laws in software
P Louridas, D Spinellis, V Vlachos
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 18 (1), 1-26, 2008
2812008
Security applications of peer-to-peer networks
V Vlachos, S Androutsellis-Theotokis, D Spinellis
Computer Networks 45 (2), 195-205, 2004
962004
Development of a data acquisition system for remote monitoring of renewable energy systems
K Kalaitzakis, E Koutroulis, V Vlachos
Measurement 34 (2), 75-83, 2003
922003
The landscape of cybercrime in Greece
V Vlachos, M Minou, V Assimakopouos, A Toska
Information Management & Computer Security 19 (2), 113-123, 2011
352011
Software Quality Assessment of Open Source Software1, 2
V Karakoidas, V Vlachos, TE Instit
292007
A PRoactive malware identification system based on the computer hygiene principles
V Vlachos, D Spinellis
Information management & computer security 15 (4), 295-312, 2007
222007
Fimess: filtering mobile external sms spam
I Androulidakis, V Vlachos, A Papanikolaou
Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics, 221-227, 2013
202013
The MoR-Trust distributed trust management system: Design and simulation results
S Androutsellis-Theotokis, D Spinellis, V Vlachos
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 179, 3-15, 2007
162007
NGCE–network graphs for computer epidemiologists
V Vlachos, V Vouzi, D Chatziantoniou, D Spinellis
Advances in Informatics: 10th Panhellenic Conference on Informatics, PCI …, 2005
152005
Legal and social aspects of cyber crime in Greece
A Papathanasiou, A Papanikolaou, V Vlachos, K Chaikalis, M Dimou, ...
E-Democracy, Security, Privacy and Trust in a Digital World: 5th …, 2014
132014
Cyber crime in Greece: How bad is it?
A Papanikolaou, V Vlachos, A Papathanasiou, K Chaikalis, M Dimou, ...
2013 21st Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 1-4, 2013
132013
A Hacker's Perspective on Educating Future Security Experts
A Papanikolaou, V Karakoidas, V Vlachos, A Venieris, C Ilioudis, ...
2011 15th Panhellenic Conference on Informatics, 68-72, 2011
122011
A crowdsourcing approach to protect against novel malware threats
C Christoforidis, V Vlachos, I Androulidakis
2014 22nd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 1063-1066, 2014
112014
Epidemic model for malware targeting telephony networks
I Androulidakis, S Huerta, V Vlachos, I Santos
2016 23rd International Conference on Telecommunications (ICT), 1-5, 2016
102016
A framework for teaching network security in academic environments
A Papanikolaou, V Vlachos, A Venieris, C Ilioudis, K Papapanagiotou, ...
Information Management & Computer Security 21 (4), 315-338, 2013
102013
PROMISing steps towards computer hygiene
V Vlachos, A Raptis, D Spinellis
International Network Conference (INC2006), 229-236, 2006
92006
A survey of cyber crime in Greece
A Papanikolaou, V Vlachos, A Papathanasiou, K Chaikalis, M Dimou, ...
Telfor Journal 6 (2), 86-91, 2014
82014
Spam goes mobile: Filtering unsolicited SMS traffic
I Androulidakis, V Vlachos, A Papanikolaou
2012 20th Telecommunications Forum (TELFOR), 1452-1455, 2012
82012
On the evolution of malware species
V Vlachos, C Ilioudis, A Papanikolaou
International Conference on e-Democracy, 54-61, 2011
82011
Implementation of an improved reconfigurable SOVA/log-MAP turbo decoder in LTE
C Chaikalis, C Liolios, V Vlachos
2014 22nd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 218-221, 2014
62014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20