Παρακολούθηση
Vasileios Vlachos
Vasileios Vlachos
Associate Professor, Department of Economics, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power laws in software
P Louridas, D Spinellis, V Vlachos
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 18 (1), 1-26, 2008
2822008
Security applications of peer-to-peer networks
V Vlachos, S Androutsellis-Theotokis, D Spinellis
Computer Networks 45 (2), 195-205, 2004
972004
Development of a data acquisition system for remote monitoring of renewable energy systems
K Kalaitzakis, E Koutroulis, V Vlachos
Measurement 34 (2), 75-83, 2003
972003
The landscape of cybercrime in Greece
V Vlachos, M Minou, V Assimakopouos, A Toska
Information Management & Computer Security 19 (2), 113-123, 2011
372011
Software Quality Assessment of Open Source Software1, 2
V Karakoidas, V Vlachos, TE Instit
282007
Fimess: filtering mobile external sms spam
I Androulidakis, V Vlachos, A Papanikolaou
Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics, 221-227, 2013
212013
A PRoactive malware identification system based on the computer hygiene principles
V Vlachos, D Spinellis
Information management & computer security 15 (4), 295-312, 2007
212007
The MoR-Trust distributed trust management system: Design and simulation results
S Androutsellis-Theotokis, D Spinellis, V Vlachos
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 179, 3-15, 2007
162007
NGCE–network graphs for computer epidemiologists
V Vlachos, V Vouzi, D Chatziantoniou, D Spinellis
Advances in Informatics: 10th Panhellenic Conference on Informatics, PCI …, 2005
152005
Legal and social aspects of cyber crime in Greece
A Papathanasiou, A Papanikolaou, V Vlachos, K Chaikalis, M Dimou, ...
E-Democracy, Security, Privacy and Trust in a Digital World: 5th …, 2014
142014
Cyber crime in Greece: How bad is it?
A Papanikolaou, V Vlachos, A Papathanasiou, K Chaikalis, M Dimou, ...
2013 21st Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 1-4, 2013
132013
A Hacker's Perspective on Educating Future Security Experts
A Papanikolaou, V Karakoidas, V Vlachos, A Venieris, C Ilioudis, ...
2011 15th Panhellenic Conference on Informatics, 68-72, 2011
122011
Epidemic model for malware targeting telephony networks
I Androulidakis, S Huerta, V Vlachos, I Santos
2016 23rd International Conference on Telecommunications (ICT), 1-5, 2016
102016
A crowdsourcing approach to protect against novel malware threats
C Christoforidis, V Vlachos, I Androulidakis
2014 22nd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 1063-1066, 2014
102014
A framework for teaching network security in academic environments
A Papanikolaou, V Vlachos, A Venieris, C Ilioudis, K Papapanagiotou, ...
Information Management & Computer Security 21 (4), 315-338, 2013
102013
The insider threat: Reasons, effects and mitigation techniques
D Tsiostas, G Kittes, N Chouliaras, I Kantzavelou, L Maglaras, ...
Proceedings of the 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 340-345, 2020
92020
A survey of cyber crime in Greece
A Papanikolaou, V Vlachos, A Papathanasiou, K Chaikalis, M Dimou, ...
Telfor Journal 6 (2), 86-91, 2014
92014
PROMISing steps towards computer hygiene
V Vlachos, A Raptis, D Spinellis
International Network Conference (INC2006), 229-236, 2006
92006
Spam goes mobile: Filtering unsolicited SMS traffic
I Androulidakis, V Vlachos, A Papanikolaou
2012 20th Telecommunications Forum (TELFOR), 1452-1455, 2012
82012
On the evolution of malware species
V Vlachos, C Ilioudis, A Papanikolaou
International Conference on e-Democracy, 54-61, 2011
82011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20