Παρακολούθηση
Giorgos Vasiliadis
Giorgos Vasiliadis
Hellenic Mediterranean University and FORTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gnort: High performance network intrusion detection using graphics processors
G Vasiliadis, S Antonatos, M Polychronakis, E Markatos, S Ioannidis
Recent Advances in Intrusion Detection, 116-134, 2008
4702008
Regular expression matching on graphics hardware for intrusion detection
G Vasiliadis, M Polychronakis, S Antonatos, E Markatos, S Ioannidis
Recent Advances in Intrusion Detection, 265-283, 2009
1952009
MIDeA: A Multi-Parallel Intrusion Detection Architecture
G Vasiliadis, M Polychronakis, S Ioannidis
Proceedings of the 18th ACM conference on Computer and communications …, 2011
1922011
GASPP: A GPU-Accelerated Stateful Packet Processing Framework
G Vasiliadis, L Koromilas, M Polychronakis, S Ioannidis
2014 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 14), 321-332, 2014
1012014
You Can Type, but You Can’t Hide: A Stealthy GPU-based Keylogger
E Ladakis, L Koromilas, G Vasiliadis, M Polychronakis, S Ioannidis
Proceedings of the 6th European Workshop on System Security (EuroSec), 2013
962013
Gravity: A Massively Parallel Antivirus Engine
G Vasiliadis, S Ioannidis
Recent Advances in Intrusion Detection, 79-96, 2010
952010
PixelVault: Using GPUs for Securing Cryptographic Operations
G Vasiliadis, E Athanasopoulos, M Polychronakis, S Ioannidis
Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2014
812014
GPU-assisted malware
G Vasiliadis, M Polychronakis, S Ioannidis
International Journal of Information Security 14, 289-297, 2015
752015
Parallelization and Characterization of Pattern Matching Using GPUs
G Vasiliadis, M Polychronakis, S Ioannidis
2011 IEEE International Symposium on Workload Characterization (IISWC), 216-225, 2011
552011
Master of Web Puppets: Abusing Web Browsers for Persistent and Stealthy Computation
P Papadopoulos, P Ilia, M Polychronakis, EP Markatos, S Ioannidis, ...
Proceedings of the 25th Network and Distributed System Security Symposium (NDSS), 2019
392019
Visualization of Actionable Knowledge to Mitigate DRDoS attacks
M Aupetit, Y Zhauniarovich, G Vasiliadis, M Dacier, Y Boshmaf
2016 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2016
332016
Efficient Software Packet Processing on Heterogeneous and Asymmetric Hardware Architectures
E Papadogiannaki, L Koromilas, G Vasiliadis, S Ioannidis
IEEE/ACM Transactions on Networking 25 (3), 1593-1606, 2017
272017
Improving the Performance of Passive Network Monitoring Applications with Memory Locality Enhancements
A Papadogiannakis, G Vasiliadis, D Antoniades, M Polychronakis, ...
Computer Communications, 2012
262012
TrustAV: Practical and Privacy Preserving Malware Analysis in the Cloud
D Deyannis, E Papadogiannaki, G Kalivianakis, G Vasiliadis, S Ioannidis
Proceedings of the Tenth ACM Conference on Data and Application Security and …, 2020
252020
GRIM: Leveraging GPUs for Kernel Integrity Monitoring
L Koromilas, G Vasiliadis, E Athanasopoulos, S Ioannidis
International Symposium on Research in Attacks, Intrusions, and Defenses, 3-23, 2016
242016
Efficient Software Packet Processing on heterogeneous and Asymmetric Hardware Architectures
L Koromilas, G Vasiliadis, I Manousakis, S Ioannidis
Proceedings of the tenth ACM/IEEE symposium on Architectures for networking …, 2014
202014
Design and Implementation of a Stateful Network Packet Processing Framework for GPUs
G Vasiliadis, L Koromilas, M Polychronakis, S Ioannidis
IEEE/ACM Transactions on Networking 25 (1), 610-623, 2016
172016
No Sugar but All the Taste! Memory Encryption without Architectural Support
P Papadopoulos, G Vasiliadis, G Christou, E Markatos, S Ioannidis
European Symposium on Research in Computer Security, 362-380, 2017
162017
The anatomy of Mitos web search engine
P Papadakos, G Vasiliadis, Y Theoharis, N Armenatzoglou, S Kopidaki, ...
Information Retrieval, abs/0803.2220. CoRR Technical Report (March 2008), 2008
162008
Enabling GPU-assisted Antivirus Protection on Android Devices through Edge Offloading
D Deyannis, R Tsirbas, G Vasiliadis, R Montella, S Kosta, S Ioannidis
Proceedings of the 1st International Workshop on Edge Systems, Analytics and …, 2018
142018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20