Παρακολούθηση
Kalina Bontcheva
Kalina Bontcheva
Professor of Text Analytics, University of Sheffield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GATE: an architecture for development of robust HLT applications
H Cunningham, D Maynard, K Bontcheva, V Tablan
Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2002
2818*2002
Detection and resolution of rumours in social media: A survey
A Zubiaga, A Aker, K Bontcheva, M Liakata, R Procter
ACM Computing Surveys (CSUR) 51 (2), 1-36, 2018
6362018
Text Processing with GATE (Version 6)
H Cunningham, D Maynard, K Bontcheva, V Tablan, N Aswani, I Roberts, ...
Proceedings of the 40th Anniversary Meeting of the Association for …, 2011
5762011
Analysis of named entity recognition and linking for tweets
L Derczynski, D Maynard, G Rizzo, M Van Erp, G Gorrell, R Troncy, ...
Information Processing & Management 51 (2), 32-49, 2015
4212015
Getting more out of biomedical documents with GATE's full lifecycle open source text analytics
H Cunningham, V Tablan, A Roberts, K Bontcheva
PLoS computational biology 9 (2), e1002854, 2013
4012013
Twitter part-of-speech tagging for all: Overcoming sparse and noisy data
L Derczynski, A Ritter, S Clark, K Bontcheva
Proceedings of the international conference recent advances in natural …, 2013
3562013
Evolving GATE to meet new challenges in language engineering
K Bontcheva, V Tablan, D Maynard, H Cunningham
Natural Language Engineering 10 (3-4), 349-373, 2004
3032004
Stance detection with bidirectional conditional encoding
I Augenstein, T Rocktäschel, A Vlachos, K Bontcheva
arXiv preprint arXiv:1606.05464, 2016
3022016
Twitie: An open-source information extraction pipeline for microblog text
K Bontcheva, L Derczynski, A Funk, MA Greenwood, D Maynard, ...
Proceedings of the international conference recent advances in natural …, 2013
2992013
SemEval-2017 Task 8: RumourEval: Determining rumour veracity and support for rumours
L Derczynski, K Bontcheva, M Liakata, R Procter, GWS Hoi, A Zubiaga
arXiv preprint arXiv:1704.05972, 2017
2872017
Developing Language Processing Components with GATE Version 5:(a User Guide)
H Cunningham, D Maynard, K Bontcheva, V Tablan, C Ursu, M Dimitrov, ...
University of Sheffield, 2009
222*2009
Challenges in developing opinion mining tools for social media
D Maynard, K Bontcheva, D Rout
Proceedings of the@ NLP can u tag# usergeneratedcontent, 15-22, 2012
2122012
A natural language query interface to structured information
V Tablan, D Damljanovic, K Bontcheva
European Semantic Web Conference, 361-375, 2008
1972008
Ontology-based information extraction for business intelligence
H Saggion, A Funk, D Maynard, K Bontcheva
The Semantic Web, 843-856, 2007
1972007
SVM based learning system for information extraction
Y Li, K Bontcheva, H Cunningham
International Workshop on Deterministic and Statistical Methods in Machine …, 2004
1782004
Corpus annotation through crowdsourcing: Towards best practice guidelines
M Sabou, K Bontcheva, L Derczynski, A Scharl
Proceedings of the ninth international conference on language resources and …, 2014
1732014
Making sense of social media streams through semantics: a Survey
K Bontcheva, D Rout
Semantic Web Journal, 2013
1612013
Where's@ wally? a classification approach to geolocating users based on their social ties
D Rout, K Bontcheva, D Preoţiuc-Pietro, T Cohn
Proceedings of the 24th ACM Conference on Hypertext and Social Media, 11-20, 2013
1592013
SemEval-2019 task 7: RumourEval, determining rumour veracity and support for rumours
G Gorrell, E Kochkina, M Liakata, A Aker, A Zubiaga, K Bontcheva, ...
Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, 845-854, 2019
1442019
Hawkes processes for continuous time sequence classification: an application to rumour stance classification in twitter
M Lukasik, PK Srijith, D Vu, K Bontcheva, A Zubiaga, T Cohn
Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2016
1432016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20