Παρακολούθηση
Brian Berkowitz
Brian Berkowitz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα weizmann.ac.il - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Characterizing flow and transport in fractured geological media: A review
B Berkowitz
Advances in water resources 25 (8-12), 861-884, 2002
17892002
Scaling of fracture systems in geological media
E Bonnet, O Bour, NE Odling, P Davy, I Main, P Cowie, B Berkowitz
Reviews of geophysics 39 (3), 347-383, 2001
15452001
Modeling non‐Fickian transport in geological formations as a continuous time random walk
B Berkowitz, A Cortis, M Dentz, H Scher
Reviews of Geophysics 44 (2), 2006
12072006
Flow in rock fractures: The local cubic law assumption reexamined
AP Oron, B Berkowitz
Water Resources Research 34 (11), 2811-2825, 1998
4591998
Time behavior of solute transport in heterogeneous media: transition from anomalous to normal transport
M Dentz, A Cortis, H Scher, B Berkowitz
Advances in Water Resources 27 (2), 155-173, 2004
4522004
Measurement and analysis of non-Fickian dispersion in heterogeneous porous media
M Levy, B Berkowitz
Journal of contaminant hydrology 64 (3-4), 203-226, 2003
4482003
Anomalous transport in laboratory‐scale, heterogeneous porous media
B Berkowitz, H Scher, SE Silliman
Water Resources Research 36 (1), 149-158, 2000
4342000
Percolation theory and its application to groundwater hydrology
B Berkowitz, I Balberg
Water Resources Research 29 (4), 775-794, 1993
4191993
Anomalous transport in random fracture networks
B Berkowitz, H Scher
Physical review letters 79 (20), 4038, 1997
3961997
Theory of anomalous chemical transport in random fracture networks
B Berkowitz, H Scher
Physical Review E 57 (5), 5858, 1998
3931998
Percolation theory and network modeling applications in soil physics
B Berkowitz, RP Ewing
Surveys in Geophysics 19, 23-72, 1998
3671998
Physical pictures of transport in heterogeneous media: Advection‐dispersion, random‐walk, and fractional derivative formulations
B Berkowitz, J Klafter, R Metzler, H Scher
Water Resources Research 38 (10), 9-1-9-12, 2002
3202002
Anomalous transport in “classical” soil and sand columns
A Cortis, B Berkowitz
Soil Science Society of America Journal 68 (5), 1539-1548, 2004
2972004
Analysis of fracture network connectivity using percolation theory
B Berkowitz
Mathematical geology 27, 467-483, 1995
2911995
Transport of metal oxide nanoparticles in saturated porous media
T Ben-Moshe, I Dror, B Berkowitz
Chemosphere 81 (3), 387-393, 2010
2802010
Transport behavior of a passive solute in continuous time random walks and multirate mass transfer
M Dentz, B Berkowitz
Water Resources Research 39 (5), 2003
2772003
Continuum models for contaminant transport in fractured porous formations
B Berkowitz, J Bear, C Braester
Water Resources Research 24 (8), 1225-1236, 1988
2751988
On characterization of anomalous dispersion in porous and fractured media
B Berkowitz, H Scher
Water Resources Research 31 (6), 1461-1466, 1995
2691995
Effect of metal oxide nanoparticles on microbial community structure and function in two different soil types
S Frenk, T Ben-Moshe, I Dror, B Berkowitz, D Minz
PLoS One 8 (12), e84441, 2013
2352013
The dynamical foundation of fractal stream chemistry: The origin of extremely long retention times
H Scher, G Margolin, R Metzler, J Klafter, B Berkowitz
Geophysical Research Letters 29 (5), 5-1-5-4, 2002
2262002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20