Lorenzo Reyes-Chamorro
Lorenzo Reyes-Chamorro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uach.cl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A microgrid energy management system based on the rolling horizon strategy
R Palma-Behnke, C Benavides, F Lanas, B Severino, L Reyes, J Llanos, ...
IEEE Transactions on smart grid 4 (2), 996-1006, 2013
7142013
A methodology for community engagement in the introduction of renewable based smart microgrid
C Alvial-Palavicino, N Garrido-Echeverría, G Jiménez-Estévez, L Reyes, ...
Energy for sustainable development 15 (3), 314-323, 2011
1682011
A composable method for real-time control of active distribution networks with explicit power setpoints. Part I: Framework
A Bernstein, L Reyes-Chamorro, JY Le Boudec, M Paolone
Electric Power Systems Research 125, 254-264, 2015
1222015
Powering through the storm: Microgrids operation for more efficient disaster recovery
C Abbey, D Cornforth, N Hatziargyriou, K Hirose, A Kwasinski, ...
IEEE power and energy magazine 12 (3), 67-76, 2014
1072014
Smart microgrids as a solution for rural electrification: Ensuring long-term sustainability through cadastre and business models
K Ubilla, GA Jiménez-Estévez, R Hernádez, L Reyes-Chamorro, ...
IEEE Transactions on Sustainable Energy 5 (4), 1310-1318, 2014
902014
A social SCADA approach for a renewable based microgrid—The Huatacondo project
R Palma-Behnke, D Ortiz, L Reyes, G Jimenez-Estevez, N Garrido
2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 1-7, 2011
572011
A composable method for real-time control of active distribution networks with explicit power setpoints. Part II: Implementation and validation
L Reyes-Chamorro, A Bernstein, JY Le Boudec, M Paolone
Electric Power Systems Research 125, 265-280, 2015
422015
A model predictive control strategy for the space heating of a smart building including cogeneration of a fuel cell-electrolyzer system
F Sossan, H Bindner, H Madsen, D Torregrossa, LR Chamorro, ...
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 62, 879-889, 2014
412014
Dispatching stochastic heterogeneous resources accounting for grid and battery losses
E Stai, L Reyes-Chamorro, F Sossan, JY Le Boudec, M Paolone
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (6), 6522-6539, 2017
292017
Smart grid solutions for rural areas
R Palma-Behnke, L Reyes, G Jimenez-Estevez
2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 1-6, 2012
192012
Real-time control of microgrids with explicit power setpoints: Unintentional islanding
A Bernstein, JY Le Boudec, L Reyes-Chamorro, M Paolone
2015 IEEE Eindhoven PowerTech, 1-6, 2015
142015
A comprehensive assessment of the short-term uncertainty of grid-connected PV systems
E Scolari, L Reyes-Chamorro, F Sossan, M Paolone
IEEE Transactions on Sustainable Energy 9 (3), 1458-1467, 2018
132018
Fuzzy demand forecasting in a predictive control strategy for a renewable-energy based microgrid
F Ávila, D Sáez, G Jiménez-Estévez, L Reyes, A Núñez
2013 European Control Conference (ECC), 2020-2025, 2013
122013
Experimental validation of an explicit power-flow primary control in microgrids
L Reyes-Chamorro, A Bernstein, NJ Bouman, E Scolari, AM Kettner, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 14 (11), 4779-4791, 2018
112018
Aggregation of power capabilities of heterogeneous resources for real-time control of power grids
A Bernstein, JY Le Boudec, M Paolone, L Reyes-Chamorro, W Saab
2016 Power Systems Computation Conference (PSCC), 1-7, 2016
102016
Electric space heating scheduling for real-time explicit power control in active distribution networks
GT Costanzo, A Bernstein, LR Chamorro, HW Bindner, JY Leboudec, ...
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies, Europe, 1-6, 2014
92014
Design and experimental validation of a dual mode VSI control system for a micro-grid with multiple generators
A Vargas-Serrano, D Sáez, L Reyes, B Severino, R Palma-Behnke, ...
IECON 2012-38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society …, 2012
82012
Social SCADA and demand response for sustainable isolated microgrids
R Palma-Behnke, D Ortiz, L Reyes, G Jimenez-Estevez, N Garrido
Innovative Smart Grid Technologies, IEEE PES, 1-1, 2012
62012
T-RECS: A Virtual Commissioning Tool for Software-Based Control of Electric Grids: Design, Validation, and Operation
JP Achara, M Mohiuddin, W Saab, R Rudnik, JY Le Boudec, ...
Proceedings of the Ninth International Conference on Future Energy Systems …, 2018
52018
A composable method for real-time control of active distribution networks with explicit power setpoints
A Bernstein, L Reyes-Chamorro, JYL Boudec, M Paolone
arXiv preprint arXiv:1403.2407, 2014
52014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20