Παρακολούθηση
Philip Torr
Philip Torr
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global contrast based salient region detection
MM Cheng, NJ Mitra, X Huang, PHS Torr, SM Hu
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 37 (3), 569-582, 2014
49002014
Fully-convolutional siamese networks for object tracking
L Bertinetto, J Valmadre, JF Henriques, A Vedaldi, PHS Torr
Computer Vision–ECCV 2016 Workshops: Amsterdam, The Netherlands, October 8 …, 2016
46432016
Learning to compare: Relation network for few-shot learning
F Sung, Y Yang, L Zhang, T Xiang, PHS Torr, TM Hospedales
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
45412018
Struck: Structured output tracking with kernels
S Hare, S Golodetz, A Saffari, V Vineet, MM Cheng, SL Hicks, PHS Torr
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (10), 2096 …, 2015
33892015
Conditional random fields as recurrent neural networks
S Zheng, S Jayasumana, B Romera-Paredes, V Vineet, Z Su, D Du, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1529-1537, 2015
31472015
MLESAC: A new robust estimator with application to estimating image geometry
PHS Torr, A Zisserman
Computer vision and image understanding 78 (1), 138-156, 2000
29932000
Rethinking semantic segmentation from a sequence-to-sequence perspective with transformers
S Zheng, J Lu, H Zhao, X Zhu, Z Luo, Y Wang, Y Fu, J Feng, T Xiang, ...
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2021
27852021
Res2net: A new multi-scale backbone architecture
SH Gao, MM Cheng, K Zhao, XY Zhang, MH Yang, P Torr
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 43 (2), 652-662, 2019
23812019
Staple: Complementary learners for real-time tracking
L Bertinetto, J Valmadre, S Golodetz, O Miksik, PHS Torr
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
20532016
End-to-end representation learning for correlation filter based tracking
J Valmadre, L Bertinetto, J Henriques, A Vedaldi, PHS Torr
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
17742017
Deeply supervised salient object detection with short connections
Q Hou, MM Cheng, X Hu, A Borji, Z Tu, PHS Torr
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
16852017
Point transformer
H Zhao, L Jiang, J Jia, PHS Torr, V Koltun
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2021
15822021
Fast online object tracking and segmentation: A unifying approach
Q Wang, L Zhang, L Bertinetto, W Hu, PHS Torr
Proceedings of the IEEE/CVF conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
15092019
An embarrassingly simple approach to zero-shot learning
B Romera-Paredes, P Torr
International conference on machine learning, 2152-2161, 2015
14112015
BING: Binarized normed gradients for objectness estimation at 300fps
MM Cheng, Z Zhang, WY Lin, P Torr
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
13342014
Robust higher order potentials for enforcing label consistency
P Kohli, L Ladický, PHS Torr
International Journal of Computer Vision 82, 302-324, 2009
11972009
The development and comparison of robust methods for estimating the fundamental matrix
PHS Torr, DW Murray
International journal of computer vision 24, 271-300, 1997
11051997
Desire: Distant future prediction in dynamic scenes with interacting agents
N Lee, W Choi, P Vernaza, CB Choy, PHS Torr, M Chandraker
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
10922017
Snip: Single-shot network pruning based on connection sensitivity
N Lee, T Ajanthan, PHS Torr
arXiv preprint arXiv:1810.02340, 2018
10802018
Riemannian walk for incremental learning: Understanding forgetting and intransigence
A Chaudhry, PK Dokania, T Ajanthan, PHS Torr
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 532-547, 2018
10672018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20