Sabine Schulte im Walde
Sabine Schulte im Walde
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ims.uni-stuttgart.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experiments on the automatic induction of German semantic verb classes
S Schulte im Walde
Computational Linguistics 32 (2), 159-194, 2006
2682006
Clustering verbs semantically according to their alternation behaviour
S Schulte im Walde
Proceedings of the 18th Conference on Computational Linguistics, 747-753, 2000
148*2000
Chasing Hypernyms in Vector Spaces with Entropy.
E Santus, A Lenci, Q Lu, S Schulte im Walde
EACL, 38-42, 2014
1412014
Acquiring Lexical Knowledge for Anaphora Resolution.
M Poesio, T Ishikawa, S Schulte im Walde, R Vieira
LREC, 2002
1242002
Integrating distributional lexical contrast into word embeddings for antonym-synonym distinction
KA Nguyen, S Schulte im Walde, NT Vu
54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2016
1042016
Inducing German semantic verb classes from purely syntactic subcategorisation information
S Schulte im Walde, C Brew
Proceedings of the 40th Annual Meeting on Association for Computational …, 2002
1022002
Spectral clustering for German verbs
C Brew, S Schulte im Walde
Proceedings of the 2002 Conference on Empirical methods in Natural Language …, 2002
982002
A multimodal LDA model integrating textual, cognitive and visual modalities
S Roller, S Schulte im Walde
Proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2013
892013
Hierarchical Embeddings for Hypernymy Detection and Directionality
KA Nguyen, M Köper, S Schulte im Walde, NT Vu
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2017
672017
The induction of verb frames and verb classes from corpora
S Schulte im Walde
Corpus Linguistics. An International Handbook. Mouton de Gruyter, Berlin, 2009
62*2009
A Subcategorisation Lexicon for German Verbs induced from a Lexicalised PCFG.
S Schulte im Walde
LREC, 2002
562002
Verb frame frequency as a predictor of verb bias
M Lapata, F Keller, S Schulte im Walde
Journal of psycholinguistic research 30 (4), 419-435, 2001
562001
Assessing State-of-the-Art Sentiment Models on State-of-the-Art Sentiment Datasets
J Barnes, R Klinger, S Schulte im Walde
56*
Robust German noun chunking with a probabilistic context-free grammar
H Schmid, S Schulte im Walde
Proceedings of the 18th Conference on Computational Linguistics, 726-732, 2000
512000
Exploring Vector Space Models to Predict the Compositionality of German Noun-Noun Compounds.
S Schulte im Walde, S Müller, S Roller
* SEM@ NAACL-HLT, 255-265, 2013
50*2013
A Wind of Change: Detecting and Evaluating Lexical Semantic Change across Times and Domains
D Schlechtweg, A Hätty, M del Tredici, S Schulte im Walde
57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2019
452019
Lexical clustering and definite description interpretation
M Poesio, S Schulte im Walde, C Brew
Proc. of the AAAI Spring Symposium on Learning for Discourse, 82-89, 1998
411998
Combining EM Training and the MDL Principle for an Automatic Verb Classification Incorporating Selectional Preferences.
S Schulte im Walde, C Hying, C Scheible, H Schmid
ACL, 496-504, 2008
40*2008
Bilingual sentiment embeddings: Joint projection of sentiment across languages
J Barnes, R Klinger, S Schulte im Walde
Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2018
392018
Multilingual Reliability and "Semantic" Structure of Continuous Word Spaces
M Köper, C Scheible, S Schulte im Walde
Proceedings of the 11th International Conference on Computational Semantics …, 2015
392015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20