Παρακολούθηση
Uroš Stepišnik
Uroš Stepišnik
Full professor, University of Ljubljana, Slovenia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ff.uni-lj.si - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Glaciokarst landforms and processes of the southern Dinaric Alps
M Žebre, U Stepišnik
Earth Surface Processes and Landforms 40 (11), 1493-1505, 2015
472015
On the formation of collapse dolines: A modelling perspective
F Gabrovšek, U Stepišnik
Geomorphology 134 (1-2), 23-31, 2011
362011
Evolution of a karst polje influenced by glaciation: the Gomance piedmont polje (northern Dinaric Alps)
M Žebre, U Stepišnik, RR Colucci, E Forte, G Monegato
Geomorphology 257, 143-154, 2016
332016
A new quantitative model for comprehensive geodiversity evaluation: the Škocjan Caves Regional Park, Slovenia
U Stepišnik, A Trenchovska
Geoheritage 10 (1), 39-48, 2018
292018
Glaciokarst geomorphology of the Northern Dinaric Alps: Snežnik (Slovenia) and Gorski Kotar (Croatia)
M Žebre, U Stepišnik
Journal of Maps 12 (5), 873-881, 2016
282016
Reconstruction of late Pleistocene glaciers on mount Lovćen, Montenegro
M Žebre, U Stepišnik
Quaternary International 353, 225-235, 2014
282014
First 36Cl cosmogenic moraine geochronology of the Dinaric mountain karst: Velež and Crvanj Mountains of Bosnia and Herzegovina
M Žebre, MA Sarıkaya, U Stepišnik, C Yıldırım, A Çiner
Quaternary Science Reviews 208, 54-75, 2019
252019
Fizična geografija krasa
U Stepišnik, A Mihevc, A Šmuc
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011
252011
Investigation of structure of various surface karst formations in limestone and dolomite bedrock with application of the electrical resistivity imaging
U Stepišnik, A Mihevc
Acta carsologica 37 (1), 2008
252008
The application of electrical resistivity imaging in collapse doline floors: Divača karst, Slovenia
U Stepišnik
Studia Geomorph. Carp.-Balc 42, 41-51, 2008
242008
Sledovi pleistocenske poledenitve na Trnovskem gozdu
M Žebre, U Stepišnik, B Kodelja
Dela, 157-170, 2013
19*2013
Modelling of slope processes on karst
U Stepišnik, G Kosec
Acta carsologica 40 (2), 2011
192011
Glaciokarst of western Orjen, Montenegro
U Stepišnik, M Ferk, B Kodelja, G Medenjak, A Mihevc, K Natek, M Žebre
192009
Udornice v Sloveniji
U Stepišnik, K Natek, B Komac
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010
182010
Last Glacial Maximum and Younger Dryas piedmont glaciations in Blidinje, the Dinaric Mountains (Bosnia and Herzegovina): insights from 36Cl cosmogenic dating
A Çiner, U Stepišnik, MA Sarıkaya, M Žebre, C Yıldırım
Mediterranean Geoscience Reviews 1 (1), 25-43, 2019
162019
The origin of sediments inside collapse dolines of Postojna karst (Slovenia)
U Stepišnik
Acta carsologica 33 (1), 2004
162004
The" unroofed Cave" Near the Bunker (Laški Ravnik)
M Geršl, U Stepišnik, S Šušteršič
SAZU, 1999
141999
Last glacial maximum deglaciation of the Southern Velebit Mt.(Croatia): insights from cosmogenic 36Cl dating of Rujanska Kosa
MA Sarıkaya, U Stepišnik, M Žebre, A Çiner, C Yıldırım, I Vlahović, ...
Mediterranean Geoscience Reviews 2 (1), 53-64, 2020
132020
Identifikacija vročih točk geodiverzitete na primeru krajinskega parka Rakov Škocjan
U Stepišnik, B Repe
Dela, 45-62, 2015
132015
Loamy sediment fills in collapse dolines near the Ljubljanica River springs, Dinaric Karst, Slovenia
U Stepisnik
Cave and karst science 33 (3), 105, 2006
112006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20