Παρακολούθηση
AiTi Aw
AiTi Aw
Aw Ai Ti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα i2r.a-star.edu.sg
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A phrase-based statistical model for SMS text normalization
AT Aw, M Zhang, J Xiao, J Su
Proceedings of the COLING/ACL 2006 Main Conference Poster Sessions, 33-40, 2006
3182006
A tree sequence alignment-based tree-to-tree translation model
M Zhang, H Jiang, A Aw, H Li, CL Tan, S Li
Proceedings of ACL-08: HLT, 559-567, 2008
1502008
Topic-aware pointer-generator networks for summarizing spoken conversations
Z Liu, A Ng, S Lee, AT Aw, NF Chen
2019 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU …, 2019
1012019
Exploring syntactic structured features over parse trees for relation extraction using kernel methods
M Zhang, GD Zhou, A Aw
Information processing & management 44 (2), 687-701, 2008
932008
Data diversification: A simple strategy for neural machine translation
XP Nguyen, S Joty, K Wu, AT Aw
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 10018-10029, 2020
822020
Term extraction through unithood and termhood unification
T Vu, A Aw, M Zhang
Proceedings of the Third International Joint Conference on Natural Language …, 2008
822008
Introduction of the asian language treebank
H Riza, M Purwoadi, T Uliniansyah, AA Ti, SM Aljunied, LC Mai, VT Thang, ...
2016 Conference of The Oriental Chapter of International Committee for …, 2016
792016
A tree-to-tree alignment-based model for statistical machine translation
M Zhang, H Jiang, AT Aw, J Sun, S Li, CL Tan
Proceedings of Machine Translation Summit XI: Papers, 2007
572007
Semantic role labeling using a grammar-driven convolution tree kernel
M Zhang, W Che, GD Zhou, A Aw, CL Tan, T Liu, S Li
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 16 (7), 1315-1329, 2008
542008
Feature-based method for document alignment in comparable news corpora
T Vu, AT Aw, M Zhang
Proceedings of the 12th Conference of the European Chapter of the ACL (EACL …, 2009
482009
A grammar-driven convolution tree kernel for semantic role classification
M Zhang, W Che, A Aw, CL Tan, G Zhou, T Liu, S Li
Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association of Computational …, 2007
442007
Forest-based tree sequence to string translation model
H Zhang, M Zhang, H Li, A Aw, CL Tan
Proceedings of the Joint Conference of the 47th Annual Meeting of the ACL …, 2009
372009
A syntax-driven bracketing model for phrase-based translation
D Xiong, M Zhang, A Aw, H Li
Proceedings of the Joint Conference of the 47th Annual Meeting of the ACL …, 2009
322009
Named-entity tagging and domain adaptation for better customized translation
Z Li, X Wang, AT Aw, ES Chng, H Li
Proceedings of the seventh named entities workshop, 41-46, 2018
302018
Em-based hybrid model for bilingual terminology extraction from comparable corpora
L Lee, A Aw, M Zhang, H Li
Coling 2010: Posters, 639-646, 2010
292010
Grammar comparison study for translational equivalence modeling and statistical machine translation
M Zhang, H Jiang, H Li, A Aw, S Li
Proceedings of the 22nd International Conference on Computational …, 2008
262008
Exploiting n-best hypotheses for smt self-enhancement
B Chen, M Zhang, A Aw, H Li
Proceedings of ACL-08: HLT, Short Papers, 157-160, 2008
212008
Twitter corpus creation: The case of a Malay Chat-style-text Corpus (MCC)
M Arshi Saloot, N Idris, AT Aw, D Thorleuchter
Digital Scholarship in the Humanities 31 (2), 227-243, 2016
202016
Using a hybrid convolution tree kernel for semantic role labeling
W Che, M Zhang, AT Aw, CL Tan, T Liu, S Li
ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP) 7 (4), 1-23, 2008
192008
Linguistically annotated BTG for statistical machine translation
D Xiong, M Zhang, A Aw, H Li
Proceedings of the 22nd International Conference on Computational …, 2008
192008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20