Παρακολούθηση
Murali Sitaraman
Murali Sitaraman
Professor of Computer Science, Clemson University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα clemson.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Foundations of component-based systems
GT Leavens, M Sitaraman
Cambridge University Press, 2000
2432000
Special feature: Componentbased software using resolve
M Sitaraman, BW Weide
Software Engineering Notes 19 (4), 21-67, 1994
2291994
Model variables: Cleanly supporting abstraction in design by contract
Y Cheon, G Leavens, M Sitaraman, S Edwards
Software: Practice and Experience 35 (6), 583-599, 2005
1732005
Roadmap for enhanced languages and methods to aid verification
GT Leavens, JR Abrial, D Batory, M Butler, A Coglio, K Fisler, E Hehner, ...
Proceedings of the 5th international conference on Generative programming …, 2006
1062006
Performance specification of software components
M Sitaraman, G Kulczycki, J Krone, WF Ogden, ALN Reddy
Proceedings of the 2001 symposium on Software reusability: putting software …, 2001
972001
Building a push-button RESOLVE verifier: Progress and challenges
M Sitaraman, B Adcock, J Avigad, D Bronish, P Bucci, D Frazier, ...
Formal Aspects of Computing 23, 607-626, 2011
882011
Reasoning about software-component behavior
M Sitaraman, S Atkinson, G Kulczycki, BW Weide, TJ Long, P Bucci, ...
Software Reuse: Advances in Software Reusability: 6th International …, 2000
792000
Part I: the RESOLVE framework and discipline: a research synopsis.
WF Ogden, M Sitaraman, BW Weide, SH Zweben
ACM SIGSOFT Softw. Eng. Notes 19 (4), 23-28, 1994
771994
A framework for detecting interface violations in component-based software
SH Edwards, G Shakir, M Sitaraman, BW Weide, J Hollingsworth
Proceedings. Fifth International Conference on Software Reuse (Cat. No …, 1998
641998
Part II: Specifying components in RESOLVE
SH Edwards, WD Heym, TJ Long, M Sitaraman, BW Weide
ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 19 (4), 29-39, 1994
621994
Recasting algorithms to encourage reuse
BW Weide, WF Ogden, M Sitaraman
IEEE Software 11 (5), 80-88, 1994
581994
Incremental benchmarks for software verification tools and techniques
BW Weide, M Sitaraman, HK Harton, B Adcock, P Bucci, D Bronish, ...
Verified Software: Theories, Tools, Experiments: Second International …, 2008
562008
On specification of reusable software components
M Sitaraman, LR Welch, DE Harms
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 3 …, 1993
531993
On the practical need for abstraction relations to verify abstract data type representations
M Sitaraman, BW Weide, WF Ogden
IEEE Transactions on Software Engineering 23 (3), 157-170, 1997
511997
Modular verification of performance constraints
J Krone, WF Ogden, M Sitaraman
Technical ReportRSRG-03-04, Clemson University, 2003
372003
Providing intellectual focus to CS1/CS2
TJ Long, BW Weide, P Bucci, DS Gibson, J Hollingsworth, M Sitaraman, ...
Proceedings of the twenty-ninth SIGCSE technical symposium on Computer …, 1998
371998
Specification engineering and modular verification using a web-integrated verifying compiler
CT Cook, H Harton, H Smith, M Sitaraman
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 1379-1382, 2012
362012
Verifying component-based software: deep mathematics or simple bookkeeping?
J Kirschenbaum, B Adcock, D Bronish, H Smith, H Harton, M Sitaraman, ...
Formal Foundations of Reuse and Domain Engineering: 11th International …, 2009
362009
Contract-checking wrappers for C++ classes
SH Edwards, M Sitaraman, BW Weide, E Hollingsworth
IEEE Transactions on Software Engineering 30 (11), 794-810, 2004
302004
A formal approach to component-based software engineering: education and evaluation
M Sitaraman, TJ Long, BW Weide, EJ Harner, L Wang
Proceedings of the 23rd International Conference on Software Engineering …, 2001
302001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20