Παρακολούθηση
Jakob Eriksson
Jakob Eriksson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uic.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The pothole patrol: using a mobile sensor network for road surface monitoring
J Eriksson, L Girod, B Hull, R Newton, S Madden, H Balakrishnan
Proceedings of the 6th international conference on Mobile systems …, 2008
13442008
Vtrack: accurate, energy-aware road traffic delay estimation using mobile phones
A Thiagarajan, L Ravindranath, K LaCurts, S Madden, H Balakrishnan, ...
Proceedings of the 7th ACM conference on embedded networked sensor systems …, 2009
10982009
Cabernet: Vehicular content delivery using WiFi
J Eriksson, H Balakrishnan, S Madden
Proceedings of the 14th ACM international conference on Mobile computing and …, 2008
5652008
Tracking unmodified smartphones using wi-fi monitors
ABM Musa, J Eriksson
Proceedings of the 10th ACM conference on embedded network sensor systems …, 2012
3582012
Cooperative transit tracking using smart-phones
A Thiagarajan, J Biagioni, T Gerlich, J Eriksson
Proceedings of the 8th ACM conference on embedded networked sensor systems …, 2010
3532010
Easytracker: automatic transit tracking, mapping, and arrival time prediction using smartphones
J Biagioni, T Gerlich, T Merrifield, J Eriksson
Proceedings of the 9th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems …, 2011
2662011
Truelink: A practical countermeasure to the wormhole attack in wireless networks
J Eriksson, SV Krishnamurthy, M Faloutsos
Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Network Protocols …, 2006
2332006
Map inference in the face of noise and disparity
J Biagioni, J Eriksson
Proceedings of the 20th International Conference on Advances in Geographic …, 2012
1972012
Mining large-scale, sparse GPS traces for map inference: Comparison of approaches
X Liu, J Biagioni, J Eriksson, Y Wang, G Forman, Y Zhu
Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2012
1782012
DART: Dynamic address routing for scalable ad hoc and mesh networks
J Eriksson, M Faloutsos, SV Krishnamurthy
IEEE/ACM transactions on Networking 15 (1), 119-132, 2007
1752007
Inferring road maps from global positioning system traces: Survey and comparative evaluation
J Biagioni, J Eriksson
Transportation research record 2291 (1), 61-71, 2012
1682012
Scalable ad hoc routing: The case for dynamic addressing
J Eriksson, M Faloutsos, S Krishnamurthy
IEEE INFOCOM 2004 2, 1108-1119, 2004
1372004
Feasibility study of mesh networks for all-wireless offices
J Eriksson, S Agarwal, P Bahl, J Padhye
Proceedings of the 4th international conference on Mobile systems …, 2006
1312006
PeerNet: Pushing peer-to-peer down the stack
J Eriksson, M Faloutsos, S Krishnamurthy
International Workshop on Peer-To-Peer Systems, 268-277, 2003
1032003
Routing amid colluding attackers
J Eriksson, M Faloutsos, SV Krishnamurthy
2007 IEEE International Conference on Network Protocols, 184-193, 2007
712007
Conversion: Multi-version concurrency control for main memory segments
T Merrifield, J Eriksson
Proceedings of the 8th ACM European Conference on Computer Systems, 127-139, 2013
412013
Implications of power control in wireless networks: A quantitative study
I Broustis, J Eriksson, SV Krishnamurthy, M Faloutsos
International Conference on Passive and Active Network Measurement, 83-93, 2007
412007
Inferring road maps from GPS traces: Survey and comparative evaluation
J Biagioni, J Eriksson
In Transportation Research Board, 91st Annual, 2012
402012
Ffwd: Delegation is (much) faster than you think
S Roghanchi, J Eriksson, N Basu
Proceedings of the 26th Symposium on Operating Systems Principles, 342-358, 2017
332017
A blueprint for a manageable and affordable wireless testbed: Design, pitfalls and lessons learned
I Broustis, J Eriksson, SV Krishnamurthy, M Faloutsos
2007 3rd International Conference on Testbeds and Research Infrastructure …, 2007
332007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20