S.N.Vasdekis, ,MD, PhD, DIC
S.N.Vasdekis, ,MD, PhD, DIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The relation of venous ulceration with ambulatory venous pressure measurements
AN Nicolaides, MK Hussein, G Szendro, D Christopoulos, S Vasdekis, ...
Journal of vascular surgery 17 (2), 414-419, 1993
3311993
Quantification of venous reflux by means of duplex scanning
SN Vasdekis, GH Clarke, AN Nicolaides
Journal of vascular surgery 10 (6), 670-677, 1989
2111989
Cytokine profile in gingival crevicular fluid of aggressive periodontitis: influence of smoking and stress
JJ Kamma, C Giannopoulou, VGS Vasdekis, A Mombelli
Journal of clinical periodontology 31 (10), 894-902, 2004
1632004
Foam-sclerotherapy, surgery, sclerotherapy, and combined treatment for varicose veins: a 10-year, prospective, randomized, controlled, trial (VEDICO trial)
G Belcaro, MR Cesarone, A Di Renzo, R Brandolini, L Coen, G Acerbi, ...
Angiology 54 (3), 307-315, 2003
1612003
'Real'epidemiology of varicose veins and chronic venous diseases: the San Valentino Vascular Screening Project
MR Cesarone, G Belcaro, AN Nicolaides, G Geroulakos, M Griffin, ...
Angiology 53 (2), 119-130, 2002
1452002
Venous wall function in the pathogenesis of varicose veins
GH Clarke, SN Vasdekis, JT Hobbs, AN Nicolaides
Surgery 111 (4), 402-408, 1992
1431992
Noninvasive investigations in vascular disease
G Belcaro, AN Nicolaides
129*2000
Endovascular Sclerotherapy, Surgery, and Surgery Plus Sclerotherapy in Superficial Venous Incompetence: A Randomized, 10-Year Follow-up Trial Final Results
G Belcaro, AN Nicolaides, A Ricci, M Dugall, BM Errichi, S Vasdekis, ...
Angiology 51 (7), 529-534, 2000
1162000
Evaluation of non‐invasive and invasive methods in the assessment of short saphenous vein termination
SN Vasdekis, GH Clarke, JT Hobbs, AN Nicolaides
British journal of surgery 76 (9), 929-932, 1989
1161989
Velocity criteria for intracranial stenosis revisited: an international multicenter study of transcranial Doppler and digital subtraction angiography
L Zhao, K Barlinn, VK Sharma, G Tsivgoulis, LF Cava, SN Vasdekis, ...
Stroke 42 (12), 3429-3434, 2011
1042011
Role of venous elasticity in the development of varicose veins
H Clarke, SRG Smith, SN Vasdekis, JT Hobbs, AN Nicolaides
British journal of surgery 76 (6), 577-580, 1989
891989
Evaluation of skin blood flow and venoarteriolar response in patients with diabetes and peripheral vascular disease by laser Doppler flowmetry
G Belcaro, S Vasdekis, A Rulo, AN Nicolaides
Angiology 40 (11), 953-957, 1989
761989
The revised intrinsic/extrinsic religious orientation scale in a sample of Attica’s inhabitants
P Darvyri, M Galanakis, AG Avgoustidis, N Pateraki, S Vasdekis, C Darviri
Psychology 5 (13), 1557, 2014
572014
Comparison of low-molecular-weight heparin, administered primarily at home, with unfractionated heparin, administered in hospital, and subcutaneous heparin, administered at …
AN Nicolaides, MR Cesarone, G Laurora, MT De Sanctis, L Incandela, ...
Angiology 50 (10), 781-787, 1999
571999
A multilayer stent in the aorta may not seal the aneurysm, thereby leading to rupture
AM Lazaris, AN Maheras, SN Vasdekis
Journal of vascular surgery 56 (3), 829-831, 2012
532012
Progress in the investigation of chronic venous insufficiency
A Nicolaides, D Christopoulos, S Vasdekis
Annals of vascular surgery 3 (3), 278-292, 1989
531989
Prevalence of symptomatic intracranial atherosclerosis in Caucasians: a prospective, multicenter, transcranial Doppler study
G Tsivgoulis, K Vadikolias, I Heliopoulos, C Katsibari, K Voumvourakis, ...
Journal of Neuroimaging 24 (1), 11-17, 2014
522014
Computer-assisted ultrasonographic analysis of carotid plaques in relation to cerebrovascular symptoms, cerebral infarction, and histology
MI Matsagas, SN Vasdekis, AG Gugulakis, A Lazaris, M Foteinou, ...
Annals of vascular surgery 14 (2), 130-137, 2000
512000
Statin pretreatment is associated with better outcomes in large artery atherosclerotic stroke
G Tsivgoulis, AH Katsanos, VK Sharma, C Krogias, R Mikulik, ...
Neurology 86 (12), 1103-1111, 2016
442016
Cognitive function and oxidative stress after carotid endarterectomy: comparison of propofol to sevoflurane anesthesia
K Kalimeris, S Kouni, G Kostopanagiotou, T Nomikos, E Fragopoulou, ...
Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia 27 (6), 1246-1252, 2013
442013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20