Παρακολούθηση
Daniel McLean
Daniel McLean
Hotel College Professor, University of Nevada, Las Vegas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unlv.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kraus' recreation and leisure in modern society
A Hurd, DM Anderson, T Mainieri
Jones & Bartlett Learning, 2021
4312021
Recreation and leisure in modern society
DD McLean, AR Hurd
Jones and Bartlett Learning, 2015
1562015
Estimating the tourism volume and value in parks and protected areas in Canada and the USA
PFJ Eagles, D McLean, MJ Stabler
The George Wright Forum 17 (3), 62-76, 2000
1102000
Leisure resources: its comprehensive planning.
JJ Bannon
Leisure resources: its comprehensive planning., 1984
1031984
Use of computer-based technology in health, physical education, recreation, and dance
DD McLean
ERIC Clearinghouse, 1996
591996
An analysis of the perceived competencies of CEOs in public park and recreation agencies
AR Hurd, DD McLean
Managing Leisure 9 (2), 96-110, 2004
562004
Geo-spatial technologies in urban environments: policy, practice, and pixels
RR Jensen, JD Gatrell, D McLean
Springer Science & Business Media, 2005
532005
Geo-spatial technologies in urban environments: policy, practice, and pixels
RR Jensen, JD Gatrell, D McLean
Springer Science & Business Media, 2005
522005
Satellite remote sensing of urban heat islands: current practice and prospects
RR Jensen, JD Gatrell, DD McLean, Q Weng, RC Larson
Geo-spatial technologies in urban environments, 91-111, 2005
412005
Seeing the urban forest through the trees: Building depth through qualitative research
DD McLean, RR Jensen, AR Hurd
Arboriculture and Urban Forestry 33 (5), 304, 2007
332007
Urban sprawl detection using satellite imagery and geographically weighted regression
RR Jensen, JD Gatrell, DD McLean, R Hanham, JS Spiker
Geo-spatial technologies in urban environments, 137-151, 2005
332005
Community leaders and the urban forest: A model of knowledge and understanding
DD McLean, RR Jensen
Society and Natural Resources 17 (7), 589-598, 2004
322004
Managing financial resources in sport and leisure service organizations
RE Brayley, DD McLean
(No Title), 1999
221999
Remote sensing of impervious surfaces and building infrastructure
RR Jensen, JD Gatrell, DD McLean, JR Jensen, ME Hodgson, JA Tullis, ...
Geo-spatial technologies in urban environments, 5-21, 2005
192005
Using Q-methodology in competency development for CEOs in public parks and recreation
DD McLean, AR Hurd, RR Jensen
Managing Leisure 10 (3), 156-165, 2005
182005
Delivering services to a diverse aging population: Challenges for the future
BA Hawkins, D Mclean
Journal of Physical Education, Recreation & Dance 64 (4), 31-34, 1993
151993
Supporting internship preparation: A case study in computer-based support
DD McLean, JM Hill
Schole: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education 8 (1), 37-49, 1993
131993
Early history of recreation and leisure
DD Mclean, AR Hurd, DM Anderson
Kraus’ recreation and leisure in modern society, 24-61, 2015
122015
The Passion for Public Service What attracts people to the park and recreation profession?
J Knapp
PARKS AND RECREATION-WEST VIRGINIA- 38 (5), 24-31, 2003
112003
Financial resource management: Sport, tourism, and leisure services
RE Brayley, DD McLean
Sagamore Pub., 2008
92008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20