Παρακολούθηση
Stefano Longhi
Stefano Longhi
Professor of Physics, Politecnico di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fisi.polimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Springer handbook of lasers and optics
F Träger
springer 2, 937-983, 2012
10082012
PT-symmetric laser absorber
S Longhi
Physical Review A 82 (3), 031801, 2010
9942010
Bloch Oscillations in Complex Crystals with Symmetry
S Longhi
Physical review letters 103 (12), 123601, 2009
7972009
Quantum‐optical analogies using photonic structures
S Longhi
Laser & Photonics Reviews 3 (3), 243-261, 2009
6752009
Orbital angular momentum microlaser
P Miao, Z Zhang, J Sun, W Walasik, S Longhi, NM Litchinitser, L Feng
Science 353 (6298), 464, 2016
6162016
Light propagation and localization in modulated photonic lattices and waveguides
IL Garanovich, S Longhi, AA Sukhorukov, YS Kivshar
Physics Reports 518 (1-2), 1-79, 2012
4992012
Fractional Schrödinger equation in optics
S Longhi
Optics letters 40 (6), 1117-1120, 2015
4142015
Non-Hermitian topological light steering
H Zhao, X Qiao, T Wu, B Midya, S Longhi, L Feng
Science 365 (6458), 1163-1166, 2019
3752019
Observation of dynamic localization in periodically curved waveguide arrays
S Longhi, M Marangoni, M Lobino, R Ramponi, P Laporta, E Cianci, ...
Physical review letters 96 (24), 243901, 2006
3672006
Topological phase transition in non-Hermitian quasicrystals
S Longhi
Physical review letters 122 (23), 237601, 2019
3302019
Parity-time symmetry meets photonics: A new twist in non-Hermitian optics
S Longhi
Europhysics Letters 120 (6), 64001, 2018
3122018
Probing non-Hermitian skin effect and non-Bloch phase transitions
S Longhi
Physical Review Research 1 (2), 023013, 2019
2972019
Faraday patterns in Bose-Einstein condensates
K Staliunas, S Longhi, GJ De Valcárcel
Physical review letters 89 (21), 210406, 2002
2552002
Optical realization of relativistic non-Hermitian quantum mechanics
S Longhi
Physical Review Letters 105, 013903, 2010
2452010
Spectral singularities and Bragg scattering in complex crystals
S Longhi
Physical Review A 81 (2), 022102, 2010
2432010
Erbium–ytterbium microlasers: optical properties and lasing characteristics
P Laporta, S Taccheo, S Longhi, O Svelto, C Svelto
Optical Materials 11 (2-3), 269-288, 1999
2351999
Classical Simulation of Relativistic Zitterbewegung in Photonic Lattices
F Dreisow, M Heinrich, R Keil, A Tünnermann, S Nolte, S Longhi, ...
Physical Review Letters 105 (14), 143902, 2010
2342010
Robust light transport in non- Hermitian photonic lattices
S Longhi, D Gatti, G Della Valle
Scientific Reports 5, 13376, 2015
2332015
Coherent tunneling by adiabatic passage in an optical waveguide system
S Longhi, G Della Valle, M Ornigotti, P Laporta
Physical Review B 76 (20), 201101, 2007
2272007
Tunable topological charge vortex microlaser
Z Zhang, X Qiao, B Midya, K Liu, J Sun, T Wu, W Liu, R Agarwal, ...
Science 368 (6492), 760-763, 2020
2222020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20