Παρακολούθηση
Claude Marché
Claude Marché
Senior Research Scientist, Inria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Why/Krakatoa/Caduceus Platform for Deductive Program Verification: (Tool Paper)
JC Filliâtre, C Marché
Computer Aided Verification: 19th International Conference, CAV 2007, Berlin …, 2007
4932007
ACSL: ANSI/ISO C Specification Language, version 1.4, 2009
P Baudin, JC Filliâtre, C Marché, B Monate, Y Moy, V Prevosto
387*
Why3: Shepherd your herd of provers
F Bobot, JC Filliâtre, C Marché, A Paskevich
Boogie 2011: First International Workshop on Intermediate Verification …, 2011
3652011
Multi-prover verification of C programs
JC Filliâtre, C Marché
Formal Methods and Software Engineering: 6th International Conference on …, 2004
3002004
The Krakatoa tool for certification of Java/JavaCard programs annotated in JML
C Marché, C Paulin-Mohring, X Urbain
The Journal of Logic and Algebraic Programming 58 (1), 89-106, 2004
2602004
Mechanically proving termination using polynomial interpretations
E Contejean, C Marché, AP Tomás, X Urbain
Journal of automated reasoning 34 (4), 325-363, 2005
1192005
Normalized rewriting: an alternative to rewriting modulo a set of equations
C Marché
Journal of symbolic computation 21 (3), 253-288, 1996
1091996
Operational termination of conditional term rewriting systems
S Lucas, C Marché, J Meseguer
Information Processing Letters 95 (4), 446-453, 2005
1052005
Proving operational termination of membership equational programs
F Durán, S Lucas, C Marché, J Meseguer, X Urbain
Higher-Order and Symbolic Computation 21 (1-2), 59-88, 2008
992008
Multi-prover verification of floating-point programs
A Ayad, C Marché
Automated Reasoning: 5th International Joint Conference, IJCAR 2010 …, 2010
842010
Let’s verify this with Why3
F Bobot, JC Filliâtre, C Marché, A Paskevich
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 17, 709-727, 2015
652015
Proving termination of membership equational programs
F Durán, S Lucas, J Meseguer, C Marché, X Urbain
Proceedings of the 2004 ACM SIGPLAN symposium on Partial evaluation and …, 2004
642004
Discharging proof obligations from Atelier B using multiple automated provers
D Mentré, C Marché, JC Filliâtre, M Asuka
Abstract State Machines, Alloy, B, VDM, and Z: Third International …, 2012
632012
CiME: Completion modulo E
E Contejean, C Marché
Rewriting Techniques and Applications: 7th International Conference, RTA-96 …, 2005
602005
Normalised rewriting and normalised completion
C Marché
Proceedings Ninth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 394-403, 1994
581994
The termination competition
C Marché, H Zantema
Term Rewriting and Applications: 18th International Conference, RTA 2007 …, 2007
572007
A case study of C source code verification: the Schorr-Waite algorithm
T Hubert, C Marché
Third IEEE International Conference on Software Engineering and Formal …, 2005
572005
Separation Analysis for Weakest Precondition-based Verification
T Hubert, C Marché
HAV 2007-Heap Analysis and Verication, 81--93, 2007
562007
Proving termination of rewriting with CiME
E Contejean, C Marché, B Monate, X Urbain
Extended Abstracts of the 6th International Workshop on Termination, WST’03 …, 2003
552003
TALP: A tool for the termination analysis of logic programs
E Ohlebusch, C Claves, C Marché
RTA, 270-273, 2000
502000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20