Παρακολούθηση
Guoliang Xing
Guoliang Xing
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ie.cuhk.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integrated coverage and connectivity configuration in wireless sensor networks
X Wang, G Xing, Y Zhang, C Lu, R Pless, C Gill
Proceedings of the 1st international conference on Embedded networked sensor …, 2003
18342003
Integrated coverage and connectivity configuration for energy conservation in sensor networks
G Xing, X Wang, Y Zhang, C Lu, R Pless, C Gill
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 1 (1), 36-72, 2005
7782005
Energy Provisioning in Wireless Rechargeable Sensor Networks
S He, J Chen, F Jiang, DK Yau, G Xing, Y Sun
IEEE Transactions on Mobile Computing, 2012
6842012
Real-time power-aware routing in sensor networks
O Chipara, Z He, G Xing, Q Chen, X Wang, C Lu, J Stankovic, ...
200614th IEEE International Workshop on Quality of Service, 83-92, 2006
4872006
Rendezvous design algorithms for wireless sensor networks with a mobile base station
G Xing, T Wang, W Jia, M Li
Proceedings of the 9th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2008
3952008
Beyond co-existence: Exploiting WiFi white space for Zigbee performance assurance
J Huang, G Xing, G Zhou, R Zhou
The 18th IEEE International Conference on Network Protocols, 305-314, 2010
3312010
Rendezvous planning in wireless sensor networks with mobile elements
G Xing, T Wang, Z Xie, W Jia
IEEE Transactions on Mobile Computing 7 (12), 1430-1443, 2008
2692008
COBRA: Color barcode streaming for smartphone systems
T Hao, R Zhou, G Xing
Proceedings of the 10th international conference on Mobile systems …, 2012
2562012
iSleep: unobtrusive sleep quality monitoring using smartphones
T Hao, G Xing, G Zhou
Proceedings of the 11th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems …, 2013
2302013
PBN: Towards Practical Activity Recognition Using Smartphone-Based Body Sensor Networks
M Keally, G Zhou, G Xing, J Wu, A Pyles
Proceedings of the 9th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, 2011
2142011
ZiFi: Wireless LAN discovery via ZigBee interference signatures
R Zhou, Y Xiong, G Xing, L Sun, J Ma
Proceedings of the sixteenth annual international conference on Mobile …, 2010
2062010
On greedy geographic routing algorithms in sensing-covered networks
G Xing, C Lu, R Pless, Q Huang
Proceedings of the 5th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2004
1972004
Data fusion improves the coverage of wireless sensor networks
G Xing, R Tan, B Liu, J Wang, X Jia, CW Yi
Proceedings of the 15th annual international conference on Mobile computing …, 2009
1892009
Barrier coverage with sensors of limited mobility
A Saipulla, B Liu, G Xing, X Fu, J Wang
Proceedings of the eleventh ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2010
1612010
C-mac: Model-driven concurrent medium access control for wireless sensor networks
M Sha, G Xing, G Zhou, S Liu, X Wang
IEEE INFOCOM 2009, 1845-1853, 2009
1382009
Mobile relay configuration in data-intensive wireless sensor networks
F El-Moukaddem, E Torng, G Xing
IEEE Transactions on Mobile computing 12 (2), 261-273, 2011
1372011
Minimum power configuration in wireless sensor networks
G Xing, C Lu, Y Zhang, Q Huang, R Pless
Proceedings of the 6th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2005
1362005
Efficient Rendezvous Algorithms for Mobility-Enabled Wireless Sensor Networks
G Xing, M Li, T Wang, W Jia, J Huang
IEEE Transactions on Mobile Computing 11 (1), 47-60, 2012
1322012
SBVLC: Secure barcode-based visible light communication for smartphones
B Zhang, K Ren, G Xing, X Fu, C Wang
IEEE Transactions on Mobile Computing 15 (2), 432-446, 2015
1262015
Rendezvous planning in mobility-assisted wireless sensor networks
G Xing, T Wang, Z Xie, W Jia
28th IEEE international real-time systems symposium (RTSS 2007), 311-320, 2007
1262007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20