Παρακολούθηση
Divesh Srivastava
Divesh Srivastava
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα research.att.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Holistic twig joins: optimal XML pattern matching
N Bruno, N Koudas, D Srivastava
Proceedings of the 2002 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2002
14692002
Structural joins: A primitive for efficient XML query pattern matching
S Al-Khalifa, HV Jagadish, N Koudas, JM Patel, D Srivastava, Y Wu
Proceedings 18th International Conference on Data Engineering, 141-152, 2002
13142002
Answering queries using views
AY Levy, AO Mendelzon, Y Sagiv
Proceedings of the fourteenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on …, 1995
10241995
Semantic data caching and replacement
S Dar, MJ Franklin, BT Jonsson, D Srivastava, M Tan
Proceedings of the international conference on Very Large Data Bases, 330-341, 1996
8651996
Approximate string joins in a database (almost) for free
L Gravano, PG Ipeirotis, HV Jagadish, N Koudas, S Muthukrishnan, ...
Proceedings of the international conference on very large data bases, 491-500, 2001
8222001
Big data integration
XL Dong, D Srivastava
2013 IEEE 29th international conference on data engineering (ICDE), 1245-1248, 2013
7772013
Privbayes: Private data release via bayesian networks
J Zhang, G Cormode, CM Procopiuc, D Srivastava, X Xiao
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 42 (4), 1-41, 2017
6662017
Yu., C.: Timber: a Native XML Database
HV Jagadish, S Al-Khalifa, A Chapman, LV Lakshmanan, A Nierman, ...
VLDB Journal 11, 2002
6222002
Integrating conflicting data: the role of source dependence
XL Dong, L Berti-Equille, D Srivastava
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (1), 550-561, 2009
5812009
Aggregate query answering on anonymized tables
Q Zhang, N Koudas, D Srivastava, T Yu
2007 IEEE 23rd international conference on data engineering, 116-125, 2006
5242006
Differentially private spatial decompositions
G Cormode, C Procopiuc, D Srivastava, E Shen, T Yu
2012 IEEE 28th International Conference on Data Engineering, 20-31, 2012
4692012
Answering queries with aggregation using views
D Srivastava, S Dar, HV Jagadish, A Levy
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERY LARGE DATA BASES, 318-329, 1996
4501996
The information manifold
T Kirk, AY Levy, Y Sagiv, D Srivastava
Proceedings of the AAAI, 85-91, 1995
4501995
On computing correlated aggregates over continual data streams
J Gehrke, F Korn, D Srivastava
ACM SIGMOD Record 30 (2), 13-24, 2001
4472001
Record linkage: similarity measures and algorithms
N Koudas, S Sarawagi, D Srivastava
Proceedings of the 2006 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2006
4092006
Truth Finding on the Deep Web: Is the Problem Solved?
X Li, XL Dong, KB Lyons, W Meng, D Srivastava
PVLDB 6 (2), 2013
3972013
Data model and query evaluation in global information systems
AY Levy, D Srivastava, T Kirk
Journal of Intelligent Information Systems 5 (2), 121-143, 1995
3961995
Fast computation of sparse datacubes
KA Ross, D Srivastava
Proceedings of the international conference on very large data bases, 116-125, 1997
3861997
TAX: A tree algebra for XML
H Jagadish, L Lakshmanan, D Srivastava, K Thompson
Database Programming Languages, 149-164, 2002
3812002
Materialized view maintenance and integrity constraint checking: Trading space for time
KA Ross, D Srivastava, S Sudarshan
Proceedings of the 1996 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1996
3471996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20