Παρακολούθηση
Dimitri Van De Ville
Dimitri Van De Ville
Associate Professor of Bioengineering, EPF Lausanne and University of Geneva
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The dynamic functional connectome: State-of-the-art and perspectives
MG Preti, TAW Bolton, D Van De Ville
Neuroimage 160, 41-54, 2017
11252017
BOLD correlates of EEG topography reveal rapid resting-state network dynamics
J Britz, D Van De Ville, CM Michel
Neuroimage 52 (4), 1162-1170, 2010
8022010
On spurious and real fluctuations of dynamic functional connectivity during rest
N Leonardi, D Van De Ville
Neuroimage 104, 430-436, 2015
7042015
EEG microstate sequences in healthy humans at rest reveal scale-free dynamics
D Van de Ville, J Britz, CM Michel
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (42), 18179-18184, 2010
5672010
Complex wavelets for extended depth‐of‐field: A new method for the fusion of multichannel microscopy images
B Forster, D Van De Ville, J Berent, D Sage, M Unser
Microscopy Research and technique 65 (1‐2), 33-42, 2004
4582004
Principal components of functional connectivity: a new approach to study dynamic brain connectivity during rest
N Leonardi, J Richiardi, M Gschwind, S Simioni, JM Annoni, M Schluep, ...
NeuroImage 83, 937-950, 2013
4502013
Noise reduction by fuzzy image filtering
D Van De Ville, M Nachtegael, D Van der Weken, EE Kerre, W Philips, ...
IEEE transactions on fuzzy systems 11 (4), 429-436, 2003
4382003
Decoding brain states from fMRI connectivity graphs
J Richiardi, H Eryilmaz, S Schwartz, P Vuilleumier, D Van De Ville
Neuroimage 56 (2), 616-626, 2011
3492011
Transient brain activity disentangles fMRI resting-state dynamics in terms of spatially and temporally overlapping networks
FI Karahanoğlu, D Van De Ville
Nature communications 6 (1), 7751, 2015
3062015
White-matter connectivity between face-responsive regions in the human brain
M Gschwind, G Pourtois, S Schwartz, D Van De Ville, P Vuilleumier
Cerebral cortex 22 (7), 1564-1576, 2012
3022012
SURE-based non-local means
D Van De Ville, M Kocher
IEEE Signal Processing Letters 16 (11), 973-976, 2009
2962009
Decoding of emotional information in voice-sensitive cortices
T Ethofer, D Van De Ville, K Scherer, P Vuilleumier
Current biology 19 (12), 1028-1033, 2009
2832009
Electroencephalographic resting-state networks: source localization of microstates
A Custo, D Van De Ville, WM Wells, MI Tomescu, D Brunet, CM Michel
Brain connectivity 7 (10), 671-682, 2017
2562017
Three-dimensional solid texture analysis in biomedical imaging: review and opportunities
A Depeursinge, A Foncubierta-Rodriguez, D Van De Ville, H Müller
Medical image analysis 18 (1), 176-196, 2014
2462014
Multiresolution monogenic signal analysis using the Riesz–Laplace wavelet transform
M Unser, D Sage, D Van De Ville
IEEE Transactions on Image Processing 18 (11), 2402-2418, 2009
2462009
Meta-analysis of real-time fMRI neurofeedback studies using individual participant data: How is brain regulation mediated?
K Emmert, R Kopel, J Sulzer, AB Brühl, BD Berman, DEJ Linden, ...
Neuroimage 124, 806-812, 2016
2262016
Consensus on the reporting and experimental design of clinical and cognitive-behavioural neurofeedback studies (CRED-nf checklist)
T Ros, S Enriquez-Geppert, V Zotev, KD Young, G Wood, ...
Brain 143 (6), 1674-1685, 2020
2202020
A graph signal processing perspective on functional brain imaging
W Huang, TAW Bolton, JD Medaglia, DS Bassett, A Ribeiro, ...
Proceedings of the IEEE 106 (5), 868-885, 2018
2182018
Machine learning with brain graphs: predictive modeling approaches for functional imaging in systems neuroscience
J Richiardi, S Achard, H Bunke, D Van De Ville
IEEE Signal processing magazine 30 (3), 58-70, 2013
2182013
Resting brain dynamics at different timescales capture distinct aspects of human behavior
R Liégeois, J Li, R Kong, C Orban, D Van De Ville, T Ge, MR Sabuncu, ...
Nature communications 10 (1), 2317, 2019
1972019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20