Παρακολούθηση
Jérémy Coquart
Jérémy Coquart
MCU-HDR, UFR STAPS, CETAPS, EA 3832, Université de Rouen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-rouen.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Greater effects of high-compared with moderate-intensity interval training on cardio-metabolic variables, blood leptin concentration and ratings of perceived exertion in obese …
G Racil, JB Coquart, W Elmontassar, M Haddad, R Goebel, A Chaouachi, ...
Biology of sport 33 (2), 145-152, 2016
2002016
Plyometric exercise combined with high-intensity interval training improves metabolic abnormalities in young obese females more so than interval training alone
G Racil, H Zouhal, W Elmontassar, AB Abderrahmane, MV De Sousa, ...
Applied physiology, nutrition, and metabolism 41 (1), 103-109, 2016
1422016
Validity and reliability of new karate-specific aerobic test for karatekas.
M Tabben, J Coquart, H Chaabène, E Franchini, K Chamari, C Tourny
International journal of sports physiology and performance 9 (6), 953-958, 2014
1242014
Prediction of maximal or peak oxygen uptake from ratings of perceived exertion
JB Coquart, M Garcin, G Parfitt, C Tourny-Chollet, RG Eston
Sports Medicine 44 (5), 563-578, 2014
1212014
Intermittent versus continuous exercise: effects of perceptually lower exercise in obese women.
JB Coquart, C Lemaire, AE Dubart, DP Luttembacher, C Douillard, ...
Medicine and science in sports and exercise 40 (8), 1546-1553, 2008
1072008
Physiological and perceived exertion responses during international karate kumite competition
M Tabben, R Sioud, M Haddad, E Franchini, A Chaouachi, J Coquart, ...
Asian journal of sports medicine 4 (4), 263, 2013
992013
Time-motion, tactical and technical analysis in top-level karatekas according to gender, match outcome and weight categories
M Tabben, J Coquart, H Chaabène, E Franchini, N Ghoul, C Tourny
Journal of sports sciences 33 (8), 841-849, 2015
952015
Six-minute stepper test: a valid clinical exercise tolerance test for COPD patients
JM Grosbois, C Riquier, B Chehere, J Coquart, H Behal, F Bart, B Wallaert, ...
International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 657-663, 2016
862016
Influence of successive bouts of fatiguing exercise on perceptual and physiological markers during an incremental exercise test
JBJ Coquart, R Legrand, S Robin, A Duhamel, R Matran, M Garcin
Psychophysiology 46 (1), 209-216, 2009
612009
Effect of additional respiratory muscle endurance training in young well-trained swimmers
F Lemaitre, JB Coquart, F Chavallard, I Castres, P Mucci, G Costalat, ...
Journal of sports science & medicine 12 (4), 630, 2013
602013
Mixed martial arts induces significant fatigue and muscle damage up to 24 hours post-combat
N Ghoul, M Tabben, B Miarka, C Tourny, K Chamari, J Coquart
The Journal of Strength & Conditioning Research 33 (6), 1570-1579, 2019
582019
Emergency reversal of anticoagulation: the real use of prothrombin complex concentrates: a prospective multicenter two year French study from 2006 to 2008
T Desmettre, AE Dubart, G Capellier, B Fanara, M Puyraveau, S Kepka, ...
Thrombosis research 130 (3), e178-e183, 2012
542012
Planning training workload in football using small-sided games' density
S Sangnier, T Cotte, O Brachet, J Coquart, C Tourny
The Journal of Strength & Conditioning Research 33 (10), 2801-2811, 2019
512019
Relevance of the measure of perceived exertion for the rehabilitation of obese patients
JB Coquart, C Tourny-Chollet, F Lemaître, C Lemaire, JM Grosbois, ...
Annals of physical and rehabilitation medicine 55 (9-10), 623-640, 2012
482012
Reproducibility and sensitivity of the 6-minute stepper test in patients with COPD
JB Coquart, F Lemaître, I Castres, S Saison, F Bart, JM Grosbois
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 12 (5), 533-538, 2015
472015
Prediction of peak oxygen uptake from sub‐maximal ratings of perceived exertion elicited during a graded exercise test in obese women
JBJ Coquart, C Lemaire, AE Dubart, C Douillard, DP Luttenbacher, ...
Psychophysiology 46 (6), 1150-1153, 2009
462009
Multidirectional plyometric training: very efficient way to improve vertical jump performance, change of direction performance and dynamic postural control in young soccer players
MC Jlid, G Racil, J Coquart, T Paillard, GN Bisciotti, K Chamari
Frontiers in physiology 10, 479664, 2019
452019
Real-life feasibility and effectiveness of home-based pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease requiring medical equipment
JB Coquart, O Le Rouzic, G Racil, B Wallaert, JM Grosbois
International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 3549-3556, 2017
442017
The influence of karate practice level and sex on physiological and perceptual responses in three modern karate training modalities
M Tabben, H Chaabène, E Franchini, C Tourny, K Chamari, J Coquart
Biology of sport 31 (3), 201-207, 2014
442014
Submaximal, perceptually regulated exercise testing predicts maximal oxygen uptake: a meta-analysis study
J Coquart, M Tabben, A Farooq, C Tourny, R Eston
Sports Medicine 46, 885-897, 2016
422016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20