Παρακολούθηση
Navjeet Sharma
Navjeet Sharma
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα davjalandhar.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exhalation rate study of radon/thoron in some building materials
N Sharma, HS Virk
Radiation measurements 34 (1-6), 467-469, 2001
862001
Indoor radon/thoron survey report from Hamirpur and Una districts, Himachal Pradesh, India
HS Virk, N Sharma
Applied Radiation and Isotopes 52 (1), 137-141, 2000
562000
PIRO concept: staging of sepsis
S Rathour, S Kumar, V Hadda, A Bhalla, N Sharma, S Varma
Journal of postgraduate medicine 61 (4), 235, 2015
512015
Relationships between radon anomalies and seismic parameters in NW Himalaya, India
V Walia, HS Virk, BS Bajwa, N Sharma
Radiation measurements 36 (1-6), 393-396, 2003
392003
Profile of cardiac tamponade in the medical emergency ward of a North Indian hospital.
S Jain, N Sharma, S Varma, A Rajwanshi, JS Verma, BK Sharma
The Canadian journal of cardiology 15 (6), 671-675, 1999
351999
Measurements of natural radioactivity in some water and soil samples of Punjab state, India
BS Bajwa, N Sharma, V Walia, HS Virk
Indoor and Built Environment 12 (5), 357-361, 2003
292003
A compartmental model of water radon contamination in the human body
N Sharma, CT Hess, KD Thrall
Health physics 72 (2), 261-268, 1997
271997
Measurement of uranium and radon concentration in drinking water samples and assessment of ingestion dose to local population in Jalandhar district of Punjab, India
M Kumar, A Kaushal, BK Sahoo, A Sarin, R Mehra, R Jakhu, A Bhalla, ...
Indoor and Built Environment 28 (5), 611-618, 2019
262019
Indoor radon/thoron levels and inhalation doses to some populations in Himachal Pradesh, India
HS Virk, N Sharma
Journal of Environmental Monitoring 4 (1), 162-165, 2002
252002
Indoor radon/thoron levels and inhalation doses to some populations in Himachal Pradesh, India
HS Virk, N Sharma
Journal of Environmental Monitoring 4 (1), 162-165, 2002
252002
Effect of Sb addition on linear and non-linear optical properties of amorphous Ge–Se–Sn thin films
N Sharma, S Sharma, A Sarin, R Kumar
Optical Materials 51, 56-61, 2016
222016
Effect of antioxidant vitamin E as a protective factor in experimental atherosclerosis in rhesus monkeys
N Sharma, B Desigan, S Ghosh, SN Sanyal, NK Ganguly, S Majumdar
Annals of nutrition and metabolism 43 (3), 181-190, 1999
201999
Environmental radioactivity: a case study in Himachal Pradesh, India
HS Virk, N Sharma, BS Bajwa
Journal of environmental radioactivity 45 (2), 119-127, 1999
191999
Glucose-insulin-potassium infusion for the treatment of acute aluminum phosphide poisoning: an open-label pilot study
AK Pannu, A Bhalla, J Gantala, N Sharma, S Kumar, DP Dhibar
Clinical Toxicology 58 (10), 1004-1009, 2020
162020
Radon/thoron and progeny levels in dwellings: Regional variations and effect of dwelling characteristics–A case study in Jalandhar district of Punjab, India
M Kumar, A Kaushal, A Sarin, R Kumar, N Sharma
Indoor and Built Environment 27 (5), 706-714, 2018
152018
The role of oxidized HDL in monocyte/macrophage functions in the pathogenesis of atherosclerosis in Rhesus monkeys
N Sharma, B Desigan, S Ghosh, SN Sanyal, NK Ganguly, S Majumdar
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation 59 (3), 215-225, 1999
151999
Alpha-Guard radon survey in soil-gas and dwellings of some uranium-rich areas of Himachal Pradesh, India
HS Virk, N Kumar, N Sharma, BS Bajwa
Current Science 75, 1998
141998
Assessment of primordial and anthropogenic radionuclide contents in the soil samples of lower Himalayas of Jammu & Kashmir, India
M Kaur, A Kumar, R Mehra, R Mishra, N Sharma
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 317, 1165-1174, 2018
132018
Environmental radioactivity: A case study of Punjab, India
N Sharma, HS Virk
Advances in applied science research 2 (3), 186, 2011
132011
Risk factors for low birth weight: a case control study in Ludhiana, Punjab
S Paramita, N Sharma, AI Benjamin
Indian Journal of Maternal & Child Health 11, 1-4, 2009
132009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20