Παρακολούθηση
maria sirakov
maria sirakov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα szn.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The thyroid hormones and their nuclear receptors in the gut: from developmental biology to cancer
M Sirakov, M Plateroti
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease 1812 (8), 938-946, 2011
942011
Cooperation between the thyroid hormone receptor TRα1 and the WNT pathway in the induction of intestinal tumorigenesis
E Kress, S Skah, M Sirakov, J Nadjar, N Gadot, JY Scoazec, J Samarut, ...
Gastroenterology 138 (5), 1863-1874. e1, 2010
862010
Telomere protection and TRF2 expression are enhanced by the canonical Wnt signalling pathway
I Diala, N Wagner, F Magdinier, M Shkreli, M Sirakov, S Bauwens, ...
EMBO reports 14 (4), 356-363, 2013
842013
Expanding roles for the evolutionarily conserved Dmrt sex transcriptional regulators during embryogenesis
EJ Bellefroid, L Leclère, A Saulnier, M Keruzore, M Sirakov, M Vervoort, ...
Cellular and molecular life sciences 70, 3829-3845, 2013
682013
Thyroid hormone's action on progenitor/stem cell biology: new challenge for a classic hormone?
M Sirakov, S Skah, J Nadjar, M Plateroti
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects 1830 (7), 3917-3927, 2013
542013
The thyroid hormone nuclear receptors and the Wnt/β-catenin pathway: an intriguing liaison
S Skah, J Uchuya-Castillo, M Sirakov, M Plateroti
Developmental biology 422 (2), 71-82, 2017
522017
The Xenopus doublesex-related gene Dmrt5 is required for olfactory placode neurogenesis
D Parlier, V Moers, C Van Campenhout, J Preillon, L Leclère, A Saulnier, ...
Developmental biology 373 (1), 39-52, 2013
442013
The thyroid hormone nuclear receptor TRα1 controls the Notch signaling pathway and cell fate in murine intestine
M Sirakov, A Boussouar, E Kress, C Frau, IN Lone, J Nadjar, D Angelov, ...
Development 142 (16), 2764-2774, 2015
422015
Selection and validation of a set of reliable reference genes for quantitative RT-PCR studies in the brain of the Cephalopod Mollusc Octopus vulgaris
M Sirakov, I Zarrella, M Borra, F Rizzo, E Biffali, MI Arnone, G Fiorito
BMC Molecular Biology 10, 1-8, 2009
412009
Multi-level interactions between the nuclear receptor TRα1 and the WNT effectors β-catenin/Tcf4 in the intestinal epithelium
M Sirakov, S Skah, IN Lone, J Nadjar, D Angelov, M Plateroti
PLoS One 7 (4), e34162, 2012
272012
The secreted Frizzled-Related Protein 2 modulates cell fate and the Wnt pathway in the murine intestinal epithelium
S Skah, J Nadjar, M Sirakov, M Plateroti
Experimental cell research 330 (1), 56-65, 2015
252015
Natural organic matter controls metal speciation and toxicity for marine organisms: A review
L Pontoni, C La Vecchia, P Boguta, M Sirakov, E D’Aniello, M Fabbricino, ...
Environmental Chemistry Letters 20 (1), 797-812, 2022
212022
Thyroid hormones and their nuclear receptors: new players in intestinal epithelium stem cell biology?
M Sirakov, E Kress, J Nadjar, M Plateroti
Cellular and molecular life sciences 71, 2897-2907, 2014
212014
Defining suitable reference genes for RT-qPCR analysis on intestinal epithelial cells
M Sirakov, M Borra, FM Cambuli, M Plateroti
Molecular biotechnology 54, 930-938, 2013
172013
Murine intestinal stem cells are highly sensitive to modulation of the T3/TRα1-dependent pathway
M Godart, C Frau, D Farhat, MV Giolito, C Jamard, C Le Nevé, JN Freund, ...
Development 148 (8), dev194357, 2021
132021
Cyanidiophyceae (rhodophyta) tolerance to precious metals: Metabolic response to palladium and gold
M Sirakov, M Palmieri, M Iovinella, SJ Davis, M Petriccione, MR di Cicco, ...
Plants 10 (11), 2367, 2021
122021
Cyanidium chilense (Cyanidiophyceae, Rhodophyta) from tuff rocks of the archeological site of Cuma, Italy
C Ciniglia, P Cennamo, A De Natale, M De Stefano, M Sirakov, ...
Phycological Research 67 (4), 311-319, 2019
122019
Comparative analysis of novel and common reference genes in adult tissues of the mussel Mytilus galloprovincialis
F Salatiello, M Gerdol, A Pallavicini, A Locascio, M Sirakov
BMC genomics 23 (1), 349, 2022
42022
Thyroid hormone nuclear receptor TRα1 and canonical WNT pathway cross-regulation in normal intestine and cancer
M Sirakov, L Claret, M Plateroti
Frontiers in Endocrinology 12, 725708, 2021
42021
Thyroid hormone signaling and function: news from classical and emerging models
M Sirakov, M Plateroti
Cells 11 (3), 453, 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20