Παρακολούθηση
Jamal Bentahar
Jamal Bentahar
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ciise.concordia.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on trust and reputation models for Web services: Single, composite, and communities
OA Wahab, J Bentahar, H Otrok, A Mourad
Decision Support Systems 74, 121-134, 2015
1702015
A taxonomy of argumentation models used for knowledge representation
J Bentahar, B Moulin, M Bélanger
Artificial Intelligence Review 33, 211-259, 2010
1582010
CEAP: SVM-based intelligent detection model for clustered vehicular ad hoc networks
OA Wahab, A Mourad, H Otrok, J Bentahar
Expert Systems with Applications 50, 40-54, 2016
1382016
AI, blockchain, and vehicular edge computing for smart and secure IoV: Challenges and directions
A Hammoud, H Sami, A Mourad, H Otrok, R Mizouni, J Bentahar
IEEE Internet of Things Magazine 3 (2), 68-73, 2020
1342020
Deep and reinforcement learning for automated task scheduling in large‐scale cloud computing systems
G Rjoub, J Bentahar, O Abdel Wahab, A Saleh Bataineh
Concurrency and Computation: Practice and Experience 33 (23), e5919, 2021
1242021
Towards trustworthy multi-cloud services communities: A trust-based hedonic coalitional game
OA Wahab, J Bentahar, H Otrok, A Mourad
IEEE Transactions on Services Computing 11 (1), 184-201, 2016
1202016
Optimal load distribution for the detection of VM-based DDoS attacks in the cloud
OA Wahab, J Bentahar, H Otrok, A Mourad
IEEE transactions on services computing 13 (1), 114-129, 2017
1192017
CRM: An efficient trust and reputation model for agent computing
B Khosravifar, J Bentahar, M Gomrokchi, R Alam
Knowledge-Based Systems 30, 1-16, 2012
1032012
BigTrustScheduling: Trust-aware big data task scheduling approach in cloud computing environments
G Rjoub, J Bentahar, OA Wahab
Future Generation Computer Systems 110, 1079-1097, 2020
942020
A crowd-sensing framework for allocation of time-constrained and location-based tasks
R Estrada, R Mizouni, H Otrok, A Ouali, J Bentahar
IEEE Transactions on Services Computing 13 (5), 769-785, 2017
852017
AI-based resource provisioning of IoE services in 6G: A deep reinforcement learning approach
H Sami, H Otrok, J Bentahar, A Mourad
IEEE Transactions on Network and Service Management 18 (3), 3527-3540, 2021
802021
An argumentation framework for communities of web services
J Bentahar, Z Maamar, D Benslimane, P Thiran
IEEE Intelligent Systems 22 (6), 75-83, 2007
792007
An approach to engineer communities of web services: Concepts, architecture, operation, and deployment
Z Maamar, S Subramanian, P Thiran, D Benslimane, J Bentahar
International Journal of E-Business Research (IJEBR) 5 (4), 1-21, 2009
772009
Federated against the cold: A trust-based federated learning approach to counter the cold start problem in recommendation systems
OA Wahab, G Rjoub, J Bentahar, R Cohen
Information Sciences 601, 189-206, 2022
702022
Resource-aware detection and defense system against multi-type attacks in the cloud: Repeated bayesian stackelberg game
OA Wahab, J Bentahar, H Otrok, A Mourad
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 18 (2), 605-622, 2019
702019
Demand-driven deep reinforcement learning for scalable fog and service placement
H Sami, A Mourad, H Otrok, J Bentahar
IEEE Transactions on Services Computing 15 (5), 2671-2684, 2021
662021
Research directions in agent communication
AK Chopra, A Artikis, J Bentahar, M Colombetti, F Dignum, N Fornara, ...
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 4 (2), 1-23, 2013
652013
Symbolic model checking composite web services using operational and control behaviors
J Bentahar, H Yahyaoui, M Kova, Z Maamar
Expert Systems with Applications 40 (2), 508-522, 2013
602013
Reducing model checking commitments for agent communication to model checking ARCTL and GCTL*
M El Menshawy, J Bentahar, W El Kholy, R Dssouli
Autonomous agents and multi-agent systems 27, 375-418, 2013
552013
Verifying conformance of multi-agent commitment-based protocols
M El-Menshawy, J Bentahar, W El Kholy, R Dssouli
Expert Systems with Applications 40 (1), 122-138, 2013
552013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20