Παρακολούθηση
Daejin Choi
Daejin Choi
Assistant Professor, Incheon National University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inu.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rumor propagation is amplified by echo chambers in social media
D Choi, S Chun, H Oh, J Han, TT Kwon
Scientific reports 10 (1), 310, 2020
1642020
Understanding customers' hotel revisiting behaviour: a sentiment analysis of online feedback reviews
E Park, J Kang, D Choi, J Han
Current Issues in Tourism 23 (5), 605-611, 2020
1242020
Characterizing conversation patterns in reddit: From the perspectives of content properties and user participation behaviors
D Choi, J Han, T Chung, YY Ahn, BG Chun, TT Kwon
Proceedings of the 2015 acm on conference on online social networks, 233-243, 2015
1112015
Collecting, organizing, and sharing pins in pinterest: interest-driven or social-driven?
J Han, D Choi, BG Chun, T Kwon, H Kim, Y Choi
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 42 (1), 15-27, 2014
522014
FibVID: Comprehensive fake news diffusion dataset during the COVID-19 period
J Kim, J Aum, SE Lee, Y Jang, E Park, D Choi
Telematics and Informatics 64, 101688, 2021
482021
Exploring public perceptions of renewable energy: Evidence from a word network model in social network services
J Kim, D Jeong, D Choi, E Park
Energy Strategy Reviews 32, 100552, 2020
322020
Development of a machine learning model using multiple, heterogeneous data sources to estimate weekly US suicide fatalities
D Choi, SA Sumner, KM Holland, J Draper, S Murphy, DA Bowen, ...
JAMA network open 3 (12), e2030932-e2030932, 2020
222020
Bit. ly/practice: Uncovering content publishing and sharing through URL shortening services
D Choi, J Han, S Chun, E Rappos, S Robert, TT Kwon
Telematics and Informatics 35 (5), 1310-1323, 2018
192018
Unveiling group characteristics in online social games: a socio-economic analysis
T Chung, J Han, D Choi, TT Kwon, HK Kim, Y Choi
Proceedings of the 23rd international conference on World wide web, 889-900, 2014
192014
Predicting popular and viral image cascades in pinterest
J Han, D Choi, J Joo, CN Chuah
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 11 …, 2017
182017
Sharing topics in pinterest: understanding content creation and diffusion behaviors
J Han, D Choi, AY Choi, J Choi, T Chung, TT Kwon, JY Rha, CN Chuah
Proceedings of the 2015 ACM on Conference on Online Social Networks, 245-255, 2015
182015
Preventing rumor spread with deep learning
D Choi, H Oh, S Chun, T Kwon, J Han
Expert Systems with Applications 197, 116688, 2022
122022
Cross-lingual suicidal-oriented word embedding toward suicide prevention
D Lee, S Park, J Kang, D Choi, J Han
Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, 2208-2217, 2020
102020
Privacy leakage in event-based social networks: A meetup case study
T Chung, J Han, D Choi, TT Kwon, JY Rha, H Kim
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 1 (CSCW), 1-22, 2017
102017
Understanding influential comments in online conversations
J Kang, D Choi, E Park, J Han
Companion of the 2018 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work …, 2018
62018
Social networking services as new venue for public perceptions of energy issues: the case of Paris agreement
D Jeong, J Kim, D Choi, E Park
Energy Strategy Reviews 39, 100758, 2022
52022
Who drives successful online conversations? Unveiling the role of first user response
YE Won, J Kang, D Choi, E Park, J Han
Kybernetes 49 (3), 876-884, 2020
52020
Predicting content consumption from content-to-content relationships
J Han, D Choi, T Chung, CN Chuah, H Kim, TT Kwon
Journal of Network and Computer Applications 132, 1-9, 2019
22019
Supporters First: Understanding Online Social Support on Mental Health from a Supporter Perspective
M Kim, K Saha, M De Choudhury, D Choi
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 7 (CSCW1), 1-28, 2023
12023
TransTraffic: Predicting Network Traffic using Low Resource Data
C Kang, J Yoon, D Choi, E Park, S Pack, J Han
2022 13th International Conference on Information and Communication …, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20