Παρακολούθηση
Konstantinos Mertis
Konstantinos Mertis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synthesis and structure of dilithium octamethyldirhenate (III)
FA Cotton, LD Gage, K Mertis, LW Shive, G Wilkinson
Journal of the American Chemical Society 98 (22), 6922-6926, 1976
441976
New synthesis of hexamethyltungsten (VI); hexamethylrhenium (VI) and dioxotrimethylrh enium (VII)
L Galyer, K Mertis, G Wilkinson
Journal of Organometallic Chemistry 85 (3), C37-C38, 1975
441975
Ring Opening Metathesis Polymerization of Norbornene and Derivatives by the Triply Bonded Ditungsten Complex Na[W2(µ-Cl)3Cl4(THF)2]·(THF)3 Dedicated …
G Floros, N Saragas, P Paraskevopoulou, N Psaroudakis, S Koinis, ...
Polymers 16 (4), 1657-1673, 2012
412012
Catalytic selective oxidation of benzyl alcohols to aldehydes with rhenium complexes
P Paraskevopoulou, N Psaroudakis, S Koinis, P Stavropoulos, K Mertis
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 240 (1-2), 27-32, 2005
402005
Synthesis and characterisation of carbon nanotube modified anodised alumina membranes
EC Vermisoglou, G Pilatos, GE Romanos, GN Karanikolos, N Boukos, ...
Microporous and mesoporous materials 110 (1), 25-36, 2008
392008
J. Chem. Soc., Dalton Trans.
A Martín, O Gevert, H Werner
381993
The chemistry of rhenium alkyls. Part III. The synthesis and reactions of hexamethylrhenium (VI), cis-trimethyldioxorhenium (VII), and the octa-methylrhenate (VI) ion
K Mertis, G Wilkinson
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1488-1492, 1976
371976
Preparation and characterization of compounds containing the octamethylditungsten (II) anion and partially chlorinated analogs
FA Cotton, S Koch, K Mertis, M Millar, G Wilkinson
Journal of the American Chemical Society 99 (15), 4989-4992, 1977
361977
Polymerization of terminal alkynes with a triply bonded ditungsten halo-complex
N Saragas, G Floros, P Paraskevopoulou, N Psaroudakis, S Koinis, ...
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 303 (1-2), 124-131, 2009
312009
A theoretical study on the solvolytic reactivity of the [Re3 (μ-Cl3) Cl9] n− clusters (n= 3, 4) using ab initio and density functional theory calculations
N Psaroudakis, K Mertis, DG Liakos, ED Simandiras
Chemical physics letters 369 (3-4), 490-494, 2003
272003
MB Hurs thouse, and KML Malik
P Edwards, K Mertis, G Wilkinson
J. Chem. Soc. Dalton Trans 334, 1980
211980
The chemistry of rhenium alkyls. Part I. Synthesis and properties of oxorhenium (VI) methyl and trimethylsilylmethyl compounds
K Mertis, DH Williamson, G Wilkinson
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 607-611, 1975
211975
Two-step conversion of LLCN olefins to strong anti-knocking alcohol mixtures catalysed by Rh, Ru/TPPTS complexes in aqueous media
NC Kokkinos, N Nikolaou, N Psaroudakis, K Mertis, S Mitkidou, ...
Catalysis Today 247, 132-138, 2015
162015
Structural and Functional Characteristics of Rhenium Clusters Derived from Redox Chemistry of the Triangular [ReIII3(μ-Cl)3] Core Unit
D Neuman, P Paraskevopoulou, N Psaroudakis, K Mertis, RJ Staples, ...
Inorganic Chemistry 39 (24), 5530-5537, 2000
162000
Chemistry of rhenium alkyls. electron-spin resonance and electronic absorption-spectra of tetram-ethyloxo-(trimethylsilylmethyl) rhenium (VI) and oxotetrakis …
JF Gibson, K Mertis, G Wilkinson
J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1093, 1975
141975
Permethyls of tantalum, tungsten and rhenium: a warning
K Mertis, L Galyer, G Wilkinson
Journal of Organometallic Chemistry 97 (3), C65-C65, 1975
141975
A potential refinery process of light–light naphtha olefins conversion to valuable oxygenated products in aqueous media–Part 1: Biphasic hydroformylation
NC Kokkinos, E Kazou, A Lazaridou, CE Papadopoulos, N Psaroudakis, ...
Fuel 104, 275-283, 2013
132013
The interaction of hydrogen with tri-µ-chloro-hexakis (trimethylsilylmethyl)-triangulo-trirhenium (III), its adducts with carbon monoxide, triphenylphosphine, and pyridine and …
K Mertis, PG Edwards, G Wilkinson, KMA Malik, MB Hursthouse
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 705-716, 1981
131981
Photoelectron spectra of some transition metal alkyls and oxoalkyls
JC Green, DR Lloyd, L Galyer, K Mertis, G Wilkinson
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1403-1407, 1978
131978
The chemistry of rhenium alkyls. Part IV. Electron spin resonance spectra of hexamethylrhenium (VI) and the octamethylrhenate (VI) ion
JF Gibson, GM Lack, K Mertis, G Wilkinson
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1492-1495, 1976
131976
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20