Παρακολούθηση
Erik Holmstrom
Erik Holmstrom
Sandvik R&D
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sandvik.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Temperature dependent stacking fault energy of FeCrCoNiMn high entropy alloy
S Huang, W Li, S Lu, F Tian, J Shen, E Holmström, L Vitos
Scripta Materialia 108, 44-47, 2015
4852015
Stacking fault energies in austenitic stainless steels
J Lu, L Hultman, E Holmström, KH Antonsson, M Grehk, W Li, L Vitos, ...
Acta Materialia 111, 39-46, 2016
2262016
Twinning in metastable high-entropy alloys
S Huang, H Huang, W Li, D Kim, S Lu, X Li, E Holmström, SK Kwon, ...
Nature communications 9 (1), 2381, 2018
1882018
Extended Lagrangian Born–Oppenheimer molecular dynamics with dissipation
A Niklasson, P Steneteg, A Odell, N Bock, M Challacombe, CJ Tymczak, ...
The Journal of chemical physics 130 (21), 2009
1342009
First principles theory of the hcp-fcc phase transition in cobalt
R Lizárraga, F Pan, L Bergqvist, E Holmström, Z Gercsi, L Vitos
Scientific reports 7 (1), 3778, 2017
1292017
Unveiling the complex electronic structure of amorphous metal oxides
C Århammar, A Pietzsch, N Bock, E Holmström, CM Araujo, J Gråsjö, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (16), 6355-6360, 2011
1252011
Structural characterization of amorphous alumina and its polymorphs from first-principles XPS and NMR calculations
R Lizárraga, E Holmström, SC Parker, C Arrouvel
Physical Review B 83 (9), 094201, 2011
1242011
Mechanism of magnetic transition in FeCrCoNi-based high entropy alloys
S Huang, W Li, X Li, S Schönecker, L Bergqvist, E Holmström, LK Varga, ...
Materials & design 103, 71-74, 2016
1192016
A first principles study of the stacking fault energies for fcc Co-based binary alloys
LY Tian, R Lizárraga, H Larsson, E Holmström, L Vitos
Acta Materialia 136, 215-223, 2017
982017
Efficient spin injection through exchange coupling at organic semiconductor/ferromagnet heterojunctions
Y Zhan, E Holmström, R Lizárraga, O Eriksson, X Liu, F Li, E Carlegrim, ...
Advanced Materials 22 (14), 1626-1630, 2010
962010
High entropy alloys: Substituting for cobalt in cutting edge technology
E Holmström, R Lizarraga, D Linder, A Salmasi, W Wang, B Kaplan, ...
Applied Materials Today 12, 322-329, 2018
882018
Mapping the magnetic transition temperatures for medium-and high-entropy alloys
S Huang, E Holmström, O Eriksson, L Vitos
Intermetallics 95, 80-84, 2018
602018
Dimensionality crossover in the induced magnetization of Pd layers
M Pärnaste, M Marcellini, E Holmström, N Bock, J Fransson, O Eriksson, ...
Journal of physics: Condensed matter 19 (24), 246213, 2007
512007
Sample preserving deep interface characterization technique
E Holmström, W Olovsson, IA Abrikosov, AMN Niklasson, B Johansson, ...
Physical review letters 97 (26), 266106, 2006
512006
On the sharpness of the interfaces in metallic multilayers
E Holmström, L Nordström, L Bergqvist, B Skubic, B Hjörvarsson, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 101 (14), 4742-4745, 2004
482004
High entropy alloy binders in gradient sintered hardmetal
D Linder, E Holmström, S Norgren
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 71, 217-220, 2018
472018
Thermal expansion, elastic and magnetic properties of FeCoNiCu-based high-entropy alloys using first-principle theory
S Huang, Á Vida, A Heczel, E Holmström, L Vitos
Jom 69, 2107-2112, 2017
472017
Phase stability and magnetic behavior of FeCrCoNiGe high-entropy alloy
S Huang, Á Vida, D Molnár, K Kádas, LK Varga, E Holmström, L Vitos
Applied Physics Letters 107 (25), 2015
462015
Disorder-induced metallicity in amorphous graphene
E Holmström, J Fransson, O Eriksson, R Lizárraga, B Sanyal, S Bhandary, ...
Physical Review B 84 (20), 205414, 2011
462011
Competing exchange interactions in magnetic multilayers
B Skubic, E Holmström, D Iuşan, O Bengone, O Eriksson, R Brucas, ...
Physical review letters 96 (5), 057205, 2006
462006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20