Παρακολούθηση
Maria Daletou
Maria Daletou
Assistant Researcher (Rank C), FORTH/ICE-HT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iceht.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Proton conducting membranes based on blends of PBI with aromatic polyethers containing pyridine units
MK Daletou, N Gourdoupi, JK Kallitsis
Journal of Membrane Science 252 (1-2), 115-122, 2005
1172005
The interaction of water vapors with H3PO4 imbibed electrolyte based on PBI/polysulfone copolymer blends
MK Daletou, JK Kallitsis, G Voyiatzis, SG Neophytides
Journal of Membrane Science 326 (1), 76-83, 2009
982009
Novel Polymer Electrolyte Membrane, Based on Pyridine Containing Poly (ether sulfone), for Application in High‐Temperature Fuel Cells
EK Pefkianakis, V Deimede, MK Daletou, N Gourdoupi, JK Kallitsis
Macromolecular rapid communications 26 (21), 1724-1728, 2005
882005
Life cycle assessment of PEM FC applications: electric mobility and μ-CHP
DA Notter, K Kouravelou, T Karachalios, MK Daletou, NT Haberland
Energy & Environmental Science 8 (7), 1969-1985, 2015
722015
Operando Near Ambient Pressure XPS (NAP-XPS) Study of the Pt Electrochemical Oxidation in H2O and H2O/O2 Ambients
VA Saveleva, V Papaefthimiou, MK Daletou, WH Doh, C Ulhaq-Bouillet, ...
The Journal of Physical Chemistry C 120 (29), 15930-15940, 2016
712016
Fuel cells are a commercially viable alternative for the production of “clean” energy
DK Niakolas, M Daletou, SG Neophytides, CG Vayenas
Ambio 45 (1), 32-37, 2016
692016
Reforming methanol to electricity in a high temperature PEM fuel cell
G Avgouropoulos, J Papavasiliou, MK Daletou, JK Kallitsis, T Ioannides, ...
Applied Catalysis B: Environmental 90 (3-4), 628-632, 2009
632009
A highly efficient and stable oxygen reduction reaction on Pt/CeOx/C electrocatalyst obtained via a sacrificial precursor based on a metal-organic framework
Y Luo, L Calvillo, C Daiguebonne, MK Daletou, G Granozzi, ...
Applied Catalysis B: Environmental 189, 39-50, 2016
602016
Preparation and characterization of Pt on modified multi-wall carbon nanotubes to be used as electrocatalysts for high temperature fuel cell applications
A Orfanidi, MK Daletou, SG Neophytides
Applied Catalysis B: Environmental 106 (3-4), 379-389, 2011
582011
Cross-linked high temperature polymer electrolytes through oxadiazole bond formation and their applications in HT PEM fuel cells
CI Morfopoulou, AK Andreopoulou, MK Daletou, SG Neophytides, ...
Journal of Materials Chemistry A 1 (5), 1613-1622, 2013
362013
The interaction of H 3 PO 4 and steam with PBI and TPS polymeric membranes. A TGA and Raman study
MK Daletou, M Geormezi, E Vogli, GA Voyiatzis, SG Neophytides
Journal of Materials Chemistry A 2 (4), 1117-1127, 2014
352014
The role of phosphoric acid in the anodic electrocatalytic layer in high temperature PEM fuel cells
A Orfanidi, MK Daletou, L Sygellou, SG Neophytides
Journal of applied electrochemistry 43 (11), 1101-1116, 2013
352013
Crosslinked wholly aromatic polyether membranes based on quinoline derivatives and their application in high temperature polymer electrolyte membrane fuel cells
KJ Kallitsis, R Nannou, AK Andreopoulou, MK Daletou, D Papaioannou, ...
Journal of Power Sources 379, 144-154, 2018
262018
Thermal crosslinking of aromatic polyethers bearing pyridine groups for use as high temperature polymer electrolytes
I Kalamaras, MK Daletou, SG Neophytides, JK Kallitsis
Journal of membrane science 415, 42-50, 2012
232012
Fully aromatic copolyethers for high temperature polymer electrolyte membrane fuel cells
MK Daletou, M Geormezi, EK Pefkianakis, C Morfopoulou, JK Kallitsis
Fuel Cells 10 (1), 35-44, 2010
232010
Highly dispersed platinum supported catalysts–Effect of properties on the electrocatalytic activity
E Zagoraiou, MK Daletou, L Sygellou, S Ballomenou, SG Neophytides
Applied Catalysis B: Environmental 259, 118050, 2019
222019
The structure and stability of the anodic electrochemical interface in a high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell under reformate feed
M Geormezi, F Paloukis, A Orfanidi, N Shroti, MK Daletou, ...
Journal of Power Sources 285, 499-509, 2015
202015
Mitigation strategy towards stabilizing the Electrochemical Interface under high CO and H2O containing reformate gas feed
A Orfanidi, MK Daletou, SG Neophytides
Electrochimica Acta 233, 218-228, 2017
182017
Internal reforming alcohol high temperature pem fuel cell
N Triantafyllopoulos, M Geormezi, I Papavasiliou, M Daletou, J Kallitsis, ...
US Patent App. 12/556,622, 2010
122010
Crosslinked polymer electrolytes of high pyridine contents for HT-PEM fuel cells
C Charalampopoulos, KJ Kallitsis, C Anastasopoulos, MK Daletou, ...
International Journal of Hydrogen Energy 45 (60), 35053-35063, 2020
112020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20