Παρακολούθηση
Rafael Barbosa
Rafael Barbosa
Data Scientist & Engineer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα 3dhubs.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A directional data dissemination protocol for vehicular environments
RS Schwartz, RRR Barbosa, N Meratnia, G Heijenk, H Scholten
Computer Communications 34 (17), 2057-2071, 2011
1602011
Flow whitelisting in SCADA networks
RRR Barbosa, R Sadre, A Pras
International journal of critical infrastructure protection 6 (3-4), 150-158, 2013
1272013
A First Look into SCADA Network Traffic
RRR Barbosa, R Sadre, A Pras, RRR Barbosa, R Sadre, A Pras, R Sadre, ...
IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS 2012) 17, 6, 2012
932012
Towards periodicity based anomaly detection in SCADA networks
RRR Barbosa, R Sadre, A Pras
Proceedings of 2012 IEEE 17th International Conference on Emerging …, 2012
912012
Difficulties in modeling SCADA traffic: a comparative analysis
RRR Barbosa, R Sadre, A Pras
Passive and Active Measurement: 13th International Conference, PAM 2012 …, 2012
872012
Intrusion detection in SCADA networks
RRR Barbosa, A Pras
IFIP International Conference on Autonomous Infrastructure, Management and …, 2010
812010
Anomaly detection in SCADA systems: a network based approach
RRR Barbosa
602014
Attacks by “Anonymous‿ WikiLeaks Proponents not Anonymous
A Pras, A Sperotto, GM Moura, I Drago, RRR Barbosa, R Sadre, ...
Centre for Telematics and Information Technology (CTIT), 2010
502010
Exploiting traffic periodicity in industrial control networks
RRR Barbosa, R Sadre, A Pras
International journal of critical infrastructure protection 13, 52-62, 2016
482016
A simple and robust dissemination protocol for VANETs
RS Schwartz, RRR Barbosa, N Meratnia, G Heijenk, H Scholten
2010 European Wireless Conference (EW), 214-222, 2010
482010
Simpleweb/university of twente traffic traces data repository
RRR Barbosa, R Sadre, A Pras, R van de Meent
Centre for Telematics and Information Technology (CTIT), 2010
422010
Report of the second workshop on the usage of NetFlow/IPFIX in network management
I Drago, R RR Barbosa, R Sadre, A Pras, J Schönwälder
Journal of network and systems management 19, 298-304, 2011
112011
On Access Network identification and characterization
RRR Barbosa
University of Twente, 2009
12009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13