Παρακολούθηση
Doudoumis Vangelis (Evangelos)
Doudoumis Vangelis (Evangelos)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detection and characterization of Wolbachia infections in natural populations of aphids: is the hidden diversity fully unraveled?
AA Augustinos, D Santos-Garcia, E Dionyssopoulou, M Moreira, ...
PloS one 6 (12), e28695, 2011
2282011
Detection and characterization of Wolbachia infections in laboratory and natural populations of different species of tsetse flies (genus Glossina)
V Doudoumis, G Tsiamis, F Wamwiri, C Brelsfoard, U Alam, E Aksoy, ...
BMC microbiology 12, 1-13, 2012
1372012
Presence of Extensive Wolbachia Symbiont Insertions Discovered in the Genome of Its Host Glossina morsitans morsitans
C Brelsfoard, G Tsiamis, M Falchetto, LM Gomulski, E Telleria, U Alam, ...
PLoS neglected tropical diseases 8 (4), e2728, 2014
822014
Tsetse-Wolbachia symbiosis: comes of age and has great potential for pest and disease control
V Doudoumis, U Alam, E Aksoy, AMM Abd-Alla, G Tsiamis, C Brelsfoard, ...
Journal of Invertebrate Pathology 112, S94-S103, 2013
822013
Challenging the Wigglesworthia, Sodalis, Wolbachia symbiosis dogma in tsetse flies: Spiroplasma is present in both laboratory and natural populations
V Doudoumis, F Blow, A Saridaki, A Augustinos, NA Dyer, I Goodhead, ...
Scientific Reports 7 (1), 4699, 2017
632017
Bacterial community structures in freshwater polar environments of Svalbard
S Ntougias, Ż Polkowska, S Nikolaki, E Dionyssopoulou, P Stathopoulou, ...
Microbes and environments 31 (4), 401-409, 2016
442016
Wolbachia pipientis associated with tephritid fruit fly pests: from basic research to applications
M Mateos, H Martinez Montoya, SB Lanzavecchia, C Conte, K Guillén, ...
Frontiers in Microbiology 11, 521402, 2020
412020
Multiple factors determine the structure of bacterial communities associated with Aedes albopictus under artificial rearing conditions
S Chen, D Zhang, A Augustinos, V Doudoumis, N Bel Mokhtar, H Maiga, ...
Frontiers in microbiology 11, 511893, 2020
252020
Detection and characterization of bacterial endosymbionts in Southeast Asian tephritid fruit fly populations
ED Asimakis, V Doudoumis, AB Hadapad, RS Hire, C Batargias, C Niu, ...
BMC microbiology 19, 1-18, 2019
192019
Quality Traits, Volatile Organic Compounds, and Expression of Key Flavor Genes in Strawberry Genotypes over Harvest Period.
VK Leonardou, E Doudoumis, E Tsormpatsidis, E Vysini, ...
International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(24):13499. https://doi …, 2021
152021
Wolbachia Infections and Mitochondrial Diversity of Two Chestnut Feeding Cydia Species
DN Avtzis, V Doudoumis, K Bourtzis
PLoS One 9 (11), e112795, 2014
112014
Different laboratory populations similar bacterial profile? The case of Glossina palpalis gambiensis
V Doudoumis, A Augustinos, A Saridaki, A Parker, AMM Abd-Alla, ...
BMC microbiology 18, 135-145, 2018
72018
Range expansion of a restricted lessepsian: westbound expansion breakthrough of Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1844)(Actinopterygii: Tetraodontidae).
S Kiparissis, P Peristeraki, K Tampakakis, I Kosoglou, V Doudoumis, ...
BioInvasions Record 7 (2), 2018
72018
Highly divergent Mollicutes symbionts coexist in the scorpion Androctonus australis.
K Elmnasri, C Hamdi, B Ettoumi, E Crotti, A Guesmi, A Najjari, ...
J Basic Microbiol. 2018;1–9.https://doi.org/10.1002/jobm.201800144, 2018
72018
Presence Confirmation of Non-Native Species Pagrus major (Temminck And Schlegel, 1843) in the Eastern Mediterranean
BCKC Cladas Yannis, Spala Kallia, Doudoumis Vangelis, Ketsilis-Rinis Vlasis
Oceanography & Fisheries Open Access Journal 9 (2), 555756. DOI: 10.19080 …, 2019
6*2019
Interactions between tsetse endosymbionts and Glossina pallidipes salivary gland hypertrophy virus in Glossina hosts
G Demirbas-Uzel, AA Augustinos, V Doudoumis, AG Parker, G Tsiamis, ...
Frontiers in Microbiology 12, 653880, 2021
52021
Draft genome sequence of Enterobacter hormaechei ENT5, a component of the symbiotic community of Tephritid flies
E Asimakis, V Doudoumis, G Gouvi, G Tsiamis
Microbiology Resource Announcements 8 (49), 10.1128/mra. 01364-19, 2019
52019
First report of Phoma tracheiphila causing severe mal secco disease on a mandarin hybrid (cv. Ortanique) grafted onto Citrumelo rootstock in western Greece
V Karapapa, V Doudoumis, G Tsiamis
New Dis. Rep 31, 20, 2015
32015
Interactions between Glossina pallidipes salivary gland hypertrophy virus and tsetse endosymbionts in wild tsetse populations
MM Dieng, AA Augustinos, G Demirbas-Uzel, V Doudoumis, AG Parker, ...
Parasites & Vectors 15 (1), 447, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19