Παρακολούθηση
Guy McCusker
Guy McCusker
Professor of Computer Science, University of Bath
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bath.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A fully abstract game semantics for general references
S Abramsky, K Honda, G McCusker
Proceedings. Thirteenth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science …, 1998
2721998
Game semantics
S Abramsky, G McCusker
Computational Logic: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on …, 1999
2141999
Linearity, Sharing and State: A Fully Abstract Game Semantics for Idealized Algol with Active Expressions
S Abramsky, G McCusker
Algol-like languages, 297-329, 1997
1801997
Call-by-value games
S Abramsky, G McCusker
International Workshop on Computer Science Logic, 1-17, 1997
1711997
Games and full abstraction for a functional metalanguage with recursive types
G McCusker
Springer Science & Business Media, 1998
1651998
A fully abstract game semantics for finite nondeterminism
R Harmer, G McCusker
Proceedings. 14th Symposium on Logic in Computer Science (Cat. No. PR00158 …, 1999
1421999
Linearity, sharing and state: a fully abstract game semantics for Idealized Algol with active expressions
S Abramsky, G McCusker
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 3, 2-14, 1996
1171996
Weighted relational models of typed lambda-calculi
J Laird, G Manzonetto, G McCusker, M Pagani
28th Annual IEEE/ACM Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2013), 301-310, 2013
1112013
Games and full abstraction for FPC
G McCusker
Information and Computation 160 (1-2), 1-61, 2000
992000
Reasoning about Idealized Algol using regular languages
DR Ghica, G McCusker
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 103-115, 2000
912000
Full abstraction for Idealized Algol with passive expressions
S Abramsky, G McCusker
Theoretical Computer Science 227 (1-2), 3-42, 1999
771999
The regular-language semantics of second-order idealized Algol
DR Ghica, G McCusker
Theoretical Computer Science 309 (1-3), 469-502, 2003
712003
Games and full abstraction for the lazy/spl lambda/-calculus
S Abramsky, G McCusker
Proceedings of Tenth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 234-243, 1995
461995
Games for Recursive Types.
S Abramsky, G McCusker
Theory and Formal Methods, 1-20, 1994
301994
Constructing differential categories and deconstructing categories of games
J Laird, G Manzonetto, G McCusker
Information and Computation 222, 247-264, 2013
282013
A fully abstract relational model of syntactic control of interference
G McCusker
Computer Science Logic: 16th International Workshop, CSL 2002 11th Annual …, 2002
252002
Coalgebraic semantics for parallel derivation strategies in logic programming
E Komendantskaya, G McCusker, J Power
Algebraic Methodology and Software Technology: 13th International Conference …, 2011
232011
Understanding game semantics through coherence spaces
AC Calderon, G McCusker
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 265, 231-244, 2010
192010
Games for recursive types, BCS Distinguished Dissertation
G McCusker
Cambridge University Press, 1998
171998
Games and definability for FPC
GUY McCUSKER
Bulletin of Symbolic Logic 3 (3), 347-362, 1997
171997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20