Παρακολούθηση
Christina Emmanouil
Christina Emmanouil
School of Spatial Planning and Development, AUTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sublethal doses of imidacloprid decreased size of hypopharyngeal glands and respiratory rhythm of honeybees in vivo
F Hatjina, C Papaefthimiou, L Charistos, T Dogaroglu, M Bouga, ...
Apidologie 44, 467-480, 2013
1482013
Macromolecule oxidation and DNA repair in mussel (Mytilus edulis L.) gill following exposure to Cd and Cr (VI)
C Emmanouil, TMT Sheehan, JK Chipman
Aquatic toxicology 82 (1), 27-35, 2007
1052007
Evaluation of toxic and interactive toxic effects of three agrochemicals and copper using a battery of microbiotests
A Kungolos, C Emmanouil, V Tsiridis, N Tsiropoulos
Science of the Total Environment 407 (16), 4610-4615, 2009
1012009
Assessment of wastewater effluent quality in Thessaly region, Greece, for determining its irrigation reuse potential
S Bakopoulou, C Emmanouil, A Kungolos
Ecotoxicology and environmental safety 74 (2), 188-194, 2011
832011
Data on honey bee losses in Greece: a preliminary note
F Hatjina, M Bouga, A Karatasou, A Kontothanasi, L Charistos, ...
Journal of Apicultural Research 49 (1), 116-118, 2010
352010
Organic pollution and its effects in the marine mussel Mytilus galloprovincialis in Eastern Mediterranean coasts
KM Kasiotis, C Emmanouil, P Anastasiadou, A Papadi-Psyllou, ...
Chemosphere 119, S145-S152, 2015
302015
Chemical and ecotoxicological assessment of sludge-based biosolids used for corn field fertilization
I Giannakis, C Emmanouil, M Mitrakas, V Manakou, A Kungolos
Environmental Science and Pollution Research 28, 3797-3809, 2021
272021
Monitoring of systemic exposure to plant protection products and DNA damage in orchard workers
KM Kasiotis, K Kyriakopoulou, C Emmanouil, N Tsantila, J Liesivuori, ...
Toxicology letters 210 (2), 182-188, 2012
272012
A survey on factors influencing recycling behavior for waste of electrical and electronic equipment in the municipality of Volos, Greece
K Papaoikonomou, D Latinopoulos, C Emmanouil, A Kungolos
Environmental Processes 7, 321-339, 2020
252020
Study on particulate matter air pollution, source origin, and human health risk based of PM10 metal content in Volos City, Greece
C Emmanouil, E Drositi, V Vasilatou, E Diapouli, K Krikonis, ...
Toxicological & Environmental Chemistry 99 (4), 691-709, 2017
252017
Advanced PAH pollution monitoring by bivalves
KM Kasiotis, C Emmanouil
Environmental Chemistry Letters 13, 395-411, 2015
252015
An insight into ingredients of toxicological interest in personal care products and a small–scale sampling survey of the Greek market: Delineating a potential contamination …
C Emmanouil, M Bekyrou, C Psomopoulos, A Kungolos
Water 11 (12), 2501, 2019
232019
PM10 and elemental concentrations in a dismantling plant for waste of electrical and electronic equipment in Greece
K Papaoikonomou, C Emmanouil, V Vasilato, E Diapouli, T Grigoratos, ...
Aerosol and Air Quality Research 18 (6), 1457-1469, 2018
212018
Oxidative damage in gill of Mytilus edulis from Merseyside, UK, and reversibility after depuration
C Emmanouil, RM Green, FR Willey, JK Chipman
Environmental pollution 151 (3), 663-668, 2008
212008
Assessment of characteristics of acid mine drainage treated with fly ash
S Shirin, A Jamal, C Emmanouil, AK Yadav
Applied sciences 11 (9), 3910, 2021
202021
Oxidative damage produced by Cr (VI) and repair in mussel (Mytilus edulis L.) gill
C Emmanouil, DJ Smart, NJ Hodges, JK Chipman
Marine environmental research 62, S292-S296, 2006
202006
Evaluating toxic element contamination sources in groundwater bodies of two Mediterranean sites
DE Alexakis, K Kiskira, D Gamvroula, C Emmanouil, CS Psomopoulos
Environmental Science and Pollution Research 28, 34400-34409, 2021
192021
Modulation of CYP1A1 and CYP1A2 hepatic enzymes after oral administration of Chios mastic gum to male Wistar rats
ES Katsanou, K Kyriakopoulou, C Emmanouil, N Fokialakis, ...
PloS one 9 (6), e100190, 2014
152014
Determination of heavy metals in the territory of contaminated areas of Greece and their restoration through hyperaccumulators
G Charvalas, AD Solomou, KD Giannoulis, E Skoufogianni, D Bartzialis, ...
Environmental Science and Pollution Research 28, 3858-3863, 2021
132021
Biosolid-amended soil enhances defense responses in tomato based on metagenomic profile and expression of pathogenesis-related genes
E Stavridou, I Giannakis, I Karamichali, NN Kamou, G Lagiotis, P Madesis, ...
Plants 10 (12), 2789, 2021
102021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20