Παρακολούθηση
Scott Sanner
Scott Sanner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mie.utoronto.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autorec: Autoencoders meet collaborative filtering
S Sedhain, AK Menon, S Sanner, L Xie
Proceedings of the 24th international conference on World Wide Web, 111-112, 2015
13982015
Improving lda topic models for microblogs via tweet pooling and automatic labeling
R Mehrotra, S Sanner, W Buntine, L Xie
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
6532013
Online continual learning in image classification: An empirical survey
Z Mai, R Li, J Jeong, D Quispe, H Kim, S Sanner
Neurocomputing 469, 28-51, 2022
3372022
Relational dynamic influence diagram language (rddl): Language description
S Sanner
Unpublished ms. Australian National University 32, 27, 2010
3092010
Expecting to be hip: Hawkes intensity processes for social media popularity
MA Rizoiu, L Xie, S Sanner, M Cebrian, H Yu, P Van Hentenryck
Proceedings of the 26th international conference on world wide web, 735-744, 2017
2102017
Deep learning with microfluidics for biotechnology
J Riordon, D Sovilj, S Sanner, D Sinton, EWK Young
Trends in biotechnology 37 (3), 310-324, 2019
1922019
Towards object mapping in non-stationary environments with mobile robots
R Biswas, B Limketkai, S Sanner, S Thrun
IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems 1, 1014-1019, 2002
1912002
Online class-incremental continual learning with adversarial shapley value
D Shim, Z Mai, J Jeong, S Sanner, H Kim, J Jang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (11), 9630-9638, 2021
1712021
The 2014 international planning competition: Progress and trends
M Vallati, L Chrpa, M Grześ, TL McCluskey, M Roberts, S Sanner
Ai Magazine 36 (3), 90-98, 2015
1642015
Social collaborative filtering for cold-start recommendations
S Sedhain, S Sanner, D Braziunas, L Xie, J Christensen
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender systems, 345-348, 2014
1642014
Supervised contrastive replay: Revisiting the nearest class mean classifier in online class-incremental continual learning
Z Mai, R Li, H Kim, S Sanner
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
1522021
Algorithms for direct 0–1 loss optimization in binary classification
T Nguyen, S Sanner
International conference on machine learning, 1085-1093, 2013
1442013
A survey of the seventh international planning competition
A Coles, A Coles, AG Olaya, S Jiménez, CL López, S Sanner, S Yoon
Ai Magazine 33 (1), 83-88, 2012
1412012
Practical solution techniques for first-order MDPs
S Sanner, C Boutilier
Artificial Intelligence 173 (5-6), 748-788, 2009
1292009
Affine algebraic decision diagrams (AADDs) and their application to structured probabilistic inference
S Sanner, D McAllester
IJCAI 2005, 1384-1390, 2005
1202005
Comparison of machine learning models for occupancy prediction in residential buildings using connected thermostat data
B Huchuk, S Sanner, W O'Brien
Building and Environment 160, 106177, 2019
1142019
Gaussian process preference elicitation
E Bonilla, S Sanner
Neural Information Processing Systems (NIPS), 2010
113*2010
Symbolic dynamic programming for first-order POMDPs
S Sanner, K Kersting
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 24 (1), 1140-1146, 2010
1062010
Efficient solutions to factored MDPs with imprecise transition probabilities
KV Delgado, S Sanner, LN De Barros
Artificial Intelligence 175 (9-10), 1498-1527, 2011
1042011
Real-time multiattribute bayesian preference elicitation with pairwise comparison queries
S Guo, S Sanner
AI and Statistics (AISTATS), 2010
1012010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20