Παρακολούθηση
Scott Sanner
Scott Sanner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mie.utoronto.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autorec: Autoencoders meet collaborative filtering
S Sedhain, AK Menon, S Sanner, L Xie
Proceedings of the 24th international conference on World Wide Web, 111-112, 2015
9262015
Improving lda topic models for microblogs via tweet pooling and automatic labeling
R Mehrotra, S Sanner, W Buntine, L Xie
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
5132013
Relational dynamic influence diagram language (rddl): Language description
S Sanner
Unpublished ms. Australian National University 32, 27, 2010
2482010
Towards object mapping in non-stationary environments with mobile robots
R Biswas, B Limketkai, S Sanner, S Thrun
IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems 1, 1014-1019, 2002
1832002
Expecting to be HIP: Hawkes intensity processes for social media popularity
MA Rizoiu, L Xie, S Sanner, M Cebrian, H Yu, P Van Hentenryck
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 735-744, 2017
1552017
The 2014 international planning competition: Progress and trends
M Vallati, L Chrpa, M Grześ, TL McCluskey, M Roberts, S Sanner
Ai Magazine 36 (3), 90-98, 2015
1292015
Social collaborative filtering for cold-start recommendations
S Sedhain, S Sanner, D Braziunas, L Xie, J Christensen
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender systems, 345-348, 2014
1282014
A survey of the seventh international planning competition
A Coles, A Coles, AG Olaya, S Jiménez, CL López, S Sanner, S Yoon
Ai Magazine 33 (1), 83-88, 2012
1242012
Deep learning with microfluidics for biotechnology
J Riordon, D Sovilj, S Sanner, D Sinton, EWK Young
Trends in biotechnology 37 (3), 310-324, 2019
1122019
Algorithms for direct 0–1 loss optimization in binary classification
T Nguyen, S Sanner
International Conference on Machine Learning, 1085-1093, 2013
1122013
Practical solution techniques for first-order MDPs
S Sanner, C Boutilier
Artificial Intelligence 173 (5-6), 748-788, 2009
1122009
Affine algebraic decision diagrams (AADDs) and their application to structured probabilistic inference
S Sanner, D McAllester
IJCAI 2005, 1384-1390, 2005
1072005
Gaussian process preference elicitation
E Bonilla, S Sanner
Neural Information Processing Systems (NIPS), 2010
103*2010
Efficient solutions to factored MDPs with imprecise transition probabilities
KV Delgado, S Sanner, LN De Barros
Artificial Intelligence 175 (9-10), 1498-1527, 2011
1002011
New objective functions for social collaborative filtering
J Noel, S Sanner, KN Tran, P Christen, L Xie, EV Bonilla, E Abbasnejad, ...
Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web, 859-868, 2012
922012
Achieving efficient and cognitively plausible learning in backgammon
S Sanner, J R Anderson, C Lebiere, M Lovett
Carnegie Mellon University, 2000
912000
Symbolic dynamic programming for first-order POMDPs
S Sanner, K Kersting
Twenty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2010
872010
Real-time multiattribute bayesian preference elicitation with pairwise comparison queries
S Guo, S Sanner
AI and Statistics (AISTATS), 2010
872010
Approximate linear programming for first-order MDPs
S Sanner, C Boutilier
arXiv preprint arXiv:1207.1415, 2012
772012
A longitudinal study of thermostat behaviors based on climate, seasonal, and energy price considerations using connected thermostat data
B Huchuk, W O'Brien, S Sanner
Building and Environment 139, 199-210, 2018
652018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20