Παρακολούθηση
Gilles Barthe
Gilles Barthe
MPI-SP and IMDEA Software Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mpi-sp.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Secure information flow by self-composition
G Barthe, P D'Argenio, T Rezk
17th IEEE Computer Security Foundations Workshop, 2004, 100-114, 2004
624*2004
Formal certification of code-based cryptographic proofs
G Barthe, B Grégoire, S Zanella Béguelin
Proceedings of the 36th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2009
4262009
Privacy profiles and amplification by subsampling
B Balle, G Barthe, M Gaboardi
Journal of Privacy and Confidentiality 10 (1), 2020
383*2020
Computer-aided security proofs for the working cryptographer
G Barthe, B Grégoire, S Heraud, SZ Béguelin
Annual Cryptology Conference, 71-90, 2011
3702011
Model-agnostic counterfactual explanations for consequential decisions
AH Karimi, G Barthe, B Balle, I Valera
International conference on artificial intelligence and statistics, 895-905, 2020
3372020
Verifying Constant-Time Implementations
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir, M Emmi
25th USENIX Security Symposium (USENIX Security 16), 53-70, 2016
3292016
A survey of algorithmic recourse: contrastive explanations and consequential recommendations
AH Karimi, G Barthe, B Schölkopf, I Valera
ACM Computing Surveys 55 (5), 1-29, 2022
293*2022
Strong non-interference and type-directed higher-order masking
G Barthe, S Belaïd, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, PY Strub, ...
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
293*2016
Relational verification using product programs
G Barthe, JM Crespo, C Kunz
International Symposium on Formal Methods, 200-214, 2011
2792011
Probabilistic relational reasoning for differential privacy
G Barthe, B Köpf, F Olmedo, S Zanella Beguelin
Proceedings of the 39th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2012
2782012
Easycrypt: A tutorial
G Barthe, F Dupressoir, B Grégoire, C Kunz, B Schmidt, PY Strub
International School on Foundations of Security Analysis and Design, 146-166, 2012
2092012
Verified proofs of higher-order masking
G Barthe, S Belaïd, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, PY Strub
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2015
1982015
Jasmin: High-assurance and high-speed cryptography
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, A Blot, B Grégoire, V Laporte, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
1792017
System-level non-interference for constant-time cryptography
G Barthe, G Betarte, J Campo, C Luna, D Pichardie
Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2014
1792014
SoK: Computer-aided cryptography
M Barbosa, G Barthe, K Bhargavan, B Blanchet, C Cremers, K Liao, ...
2021 IEEE symposium on security and privacy (SP), 777-795, 2021
1742021
Parallel implementations of masking schemes and the bounded moment leakage model
G Barthe, F Dupressoir, S Faust, B Grégoire, FX Standaert, PY Strub
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2017: 36th Annual International Conference …, 2017
1632017
A certified lightweight non-interference Java bytecode verifier
G Barthe, D Pichardie, T Rezk
Mathematical Structures in Computer Science 23 (5), 1032-1081, 2013
156*2013
Type-based termination of recursive definitions
G Barthe, MJ Frade, E Giménez, L Pinto, T Uustalu
Mathematical structures in computer science 14 (1), 97-141, 2004
1412004
Probabilistic relational verification for cryptographic implementations
G Barthe, C Fournet, B Grégoire, PY Strub, N Swamy, S Zanella-Béguelin
ACM SIGPLAN Notices 49 (1), 193-205, 2014
1342014
Setoids in type theory
G Barthe, V Capretta, O Pons
Journal of Functional Programming 13 (2), 261-293, 2003
1282003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20