Παρακολούθηση
Ciarán Ó Conaire
Ciarán Ó Conaire
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eeng.dcu.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Passively recognising human activities through lifelogging
AR Doherty, N Caprani, CÓ Conaire, V Kalnikaite, C Gurrin, AF Smeaton, ...
Computers in human behavior 27 (5), 1948-1958, 2011
1672011
Detector adaptation by maximising agreement between independent data sources
CÓ Conaire, NE O'Connor, AF Smeaton
2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-6, 2007
1362007
Thermo-visual feature fusion for object tracking using multiple spatiogram trackers
CÓ Conaire, NE O’Connor, A Smeaton
Machine Vision and Applications 19 (5), 483-494, 2008
1012008
Comparison of fusion methods for thermo-visual surveillance tracking
CO Conaire, NE O'Connor, E Cooke, AF Smeaton
2006 9th International Conference on Information Fusion, 1-7, 2006
982006
An improved spatiogram similarity measure for robust object localisation
CO Conaire, NE O'Connor, AF Smeaton
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
932007
Background modelling in infrared and visible spectrum video for people tracking
CO Conaire, E Cooke, N O'Connor, N Murphy, A Smearson
2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2005
622005
Tennissense: A platform for extracting semantic information from multi-camera tennis data
CÓ Conaire, P Kelly, D Connaghan, NE O'Connor
2009 16th International Conference on Digital Signal Processing, 1-6, 2009
602009
Combining image descriptors to effectively retrieve events from visual lifelogs
AR Doherty, C Ó Conaire, M Blighe, AF Smeaton, NE O'Connor
Proceedings of the 1st ACM international conference on Multimedia …, 2008
572008
Multispectral object segmentation and retrieval in surveillance video
CO Conaire, NE O'Connor, E Cooke, AF Smeaton
2006 International Conference on Image Processing, 2381-2384, 2006
502006
Combining inertial and visual sensing for human action recognition in tennis
C Ó Conaire, D Connaghan, P Kelly, NE O'Connor, M Gaffney, J Buckley
Proceedings of the first ACM international workshop on Analysis and …, 2010
342010
A sensing platform for physiological and contextual feedback to tennis athletes
D Connaghan, S Hughes, G May, P Kelly, CO Conaire, NE O'Connor, ...
2009 Sixth International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor …, 2009
322009
An improved spatiogram similarity measure for robust object localisation
C Ó Conaire, NE O'Connor, AF Smeaton
Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007
302007
Sensecam image localisation using hierarchical surf trees
CO Conaire, M Blighe, NE O’connor
International Conference on Multimedia Modeling, 15-26, 2009
262009
Organising a daily visual diary using multifeature clustering
CO Conaire, NE O'Connor, AF Smeaton, GJF Jones
Multimedia Content Access: Algorithms and Systems 6506, 118-128, 2007
262007
Detection thresholding using mutual information
C Ó Conaire, NE O'Connor, E Cooke, AF Smeaton
262006
Automatic camera selection for activity monitoring in a multi-camera system for tennis
P Kelly, CO Conaire, C Kim, NE O'Connor
2009 Third ACM/IEEE International Conference on Distributed Smart Cameras …, 2009
222009
Wireless aquatic navigator for detection and analysis (WANDA)
C Fay, KT Lau, S Beirne, CÓ Conaire, K McGuinness, B Corcoran, ...
Sensors and Actuators B: Chemical 150 (1), 425-435, 2010
202010
Fusion of infrared and visible spectrum video for indoor surveillance
C Ó Conaire, E Cooke, NE O'Connor, N Murphy, AF Smeaton
182005
Recognition of tennis strokes using key postures
D Connaghan, CO Conaire, P Kelly, NE O'Connor
IET Irish Signals and Systems Conference (ISSC 2010), 245-248, 2010
172010
Human motion reconstruction using wearable accelerometers
P Kelly, C Ó Conaire, NE O'Connor
152010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20