Παρακολούθηση
Ciarán Ó Conaire
Ciarán Ó Conaire
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eeng.dcu.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Passively recognising human activities through lifelogging
AR Doherty, N Caprani, CÓ Conaire, V Kalnikaite, C Gurrin, AF Smeaton, ...
Computers in human behavior 27 (5), 1948-1958, 2011
1782011
Detector adaptation by maximising agreement between independent data sources
CO Conaire, NE O'Connor, AF Smeaton
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-6, 2007
1392007
Thermo-visual feature fusion for object tracking using multiple spatiogram trackers
CÓ Conaire, NE O’Connor, A Smeaton
Machine Vision and Applications 19 (5), 483-494, 2008
1112008
Comparison of fusion methods for thermo-visual surveillance tracking
CO Conaire, NE O'Connor, E Cooke, AF Smeaton
2006 9th International Conference on Information Fusion, 1-7, 2006
1082006
An improved spatiogram similarity measure for robust object localisation
CO Conaire, NE O'Connor, AF Smeaton
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
932007
Tennissense: A platform for extracting semantic information from multi-camera tennis data
CÓ Conaire, P Kelly, D Connaghan, NE O'Connor
2009 16th International Conference on Digital Signal Processing, 1-6, 2009
652009
Background modelling in infrared and visible spectrum video for people tracking
CO Conaire, E Cooke, N O'Connor, N Murphy, A Smearson
2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2005
652005
Combining image descriptors to effectively retrieve events from visual lifelogs
AR Doherty, C Ó Conaire, M Blighe, AF Smeaton, NE O'Connor
Proceedings of the 1st ACM international conference on Multimedia …, 2008
592008
Multispectral object segmentation and retrieval in surveillance video
CO Conaire, NE O'Connor, E Cooke, AF Smeaton
2006 International Conference on Image Processing, 2381-2384, 2006
482006
Combining inertial and visual sensing for human action recognition in tennis
C Ó Conaire, D Connaghan, P Kelly, NE O'Connor, M Gaffney, J Buckley
Proceedings of the first ACM international workshop on Analysis and …, 2010
362010
A sensing platform for physiological and contextual feedback to tennis athletes
D Connaghan, S Hughes, G May, P Kelly, CÓ Conaire, NE O'Connor, ...
2009 Sixth International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor …, 2009
342009
An improved spatiogram similarity measure for robust object localisation
C Ó Conaire, NE O'Connor, AF Smeaton
Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007
322007
Wireless aquatic navigator for detection and analysis (WANDA)
C Fay, KT Lau, S Beirne, CO Conaire, K McGuinness, B Corcoran, ...
Sensors and Actuators B: Chemical 150 (1), 425-435, 2010
262010
Sensecam image localisation using hierarchical surf trees
CO Conaire, M Blighe, NE O’connor
Advances in Multimedia Modeling: 15th International Multimedia Modeling …, 2009
252009
Organising a daily visual diary using multifeature clustering
CO Conaire, NE O'Connor, AF Smeaton, GJF Jones
Multimedia Content Access: Algorithms and Systems 6506, 118-128, 2007
252007
Detection thresholding using mutual information
C Ó Conaire, NE O'Connor, E Cooke, AF Smeaton
242006
Recognition of tennis strokes using key postures
D Connaghan, CO Conaire, P Kelly, NE O'Connor
IET Irish signals and systems conference (ISSC 2010), 245-248, 2010
232010
Automatic camera selection for activity monitoring in a multi-camera system for tennis
P Kelly, CO Conaire, C Kim, NE O'Connor
2009 Third ACM/IEEE International Conference on Distributed Smart Cameras …, 2009
222009
Fusion of infrared and visible spectrum video for indoor surveillance
C Ó Conaire, E Cooke, NE O'Connor, N Murphy, AF Smeaton
192005
Human motion reconstruction using wearable accelerometers
P Kelly, C Ó Conaire, NE O'Connor
152010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20