Παρακολούθηση
Konstantinos I. Stergiou
Konstantinos I. Stergiou
Professor of Ichthyology and Fisheries Biology, School of Biology, Aristotle University and Director
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Length–weight and length–length relationships of fish species from the Aegean Sea (Greece)
DK Moutopoulos, KI Stergiou
Journal of Applied Ichthyology 18 (3), 200-203, 2002
8362002
Weight-length relationships for 33 fish species in Greek waters
G Petrakis, KI Stergiou
Fisheries research 21 (3-4), 465-469, 1995
7901995
Feeding habits and trophic levels of Mediterranean fish
KI Stergiou, VS Karpouzi
Reviews in fish biology and fisheries 11, 217-254, 2002
6742002
Editorial note on weight–length relations of fishes
R Froese, AC Tsikliras, KI Stergiou
Acta Ichthyologica et Piscatoria 41 (4), 261-263, 2011
5392011
Perspectives on ecosystem-based approaches to the management of marine resources
HI Browman, KI Stergiou, PM Cury, R Hilborn, S Jennings, HK Lotze, ...
MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES-. 274, 269-303, 2004
496*2004
The Hellenic Seas: physics, chemistry, biology and fisheries
KI Stergiou, ED Christou, D Georgopoulos, A Zenetos, C Souvermezoglou
Oceanography and Marine Biology 35, 415-538, 1997
4661997
A review of length-weight relationships of fishes from Greek marine waters
KI Stergiou, DK Moutopoulos
2762001
The relationships between mouth size and shape and body length for 18 species of marine fishes and their trophic implications
VS Karpouzi, KI Stergiou
Journal of fish biology 62 (6), 1353-1365, 2003
2522003
Overfishing, tropicalization of fish stocks, uncertainty and ecosystem management: resharpening Ockham’s razor
KI Stergiou
Fish. Res 55 (1-3), 1-9, 2002
1802002
Spawning period of Mediterranean marine fishes
AC Tsikliras, E Antonopoulou, KI Stergiou
Reviews in Fish Biology and Fisheries 20, 499-538, 2010
1772010
Modelling and forecasting monthly fisheries catches: comparison of regression, univariate and multivariate time series methods
KI Stergiou, ED Christou, G Petrakis
Fisheries Research 29 (1), 55-95, 1997
1691997
Equivalence of results from two citation analyses: Thomson ISI’s Citation Index and Google’s Scholar service
D Pauly, KI Stergiou
Ethics in Science and Environmental Politics 2005 (1), 2005
1542005
Overlooked impacts and challenges of the new E uropean discard ban
F Sardà, M Coll, JJ Heymans, KI Stergiou
Fish and Fisheries 16 (1), 175-180, 2015
1372015
Modelling and forecasting annual fisheries catches: comparison of regression, univariate and multivariate time series methods
KI Stergiou, ED Christou
Fisheries Research 25 (2), 105-138, 1996
1301996
Politics and socio-economics of ecosystem-based management of marine resources
HI Browman, KI Stergiou, T Agardy, D Fluharty, MF Hirshfield, ...
Marine Ecology Progress Series 300 (1), 241-296, 2005
1262005
Small-scale coastal fisheries in European Seas are not what they were: ecological, social and economic changes
J Lloret, IG Cowx, H Cabral, M Castro, T Font, JMS Gonçalves, A Gordoa, ...
Marine Policy 98, 176-186, 2018
1242018
Food habits, ontogenetic diet shift and selectivity in Zeus faber Linnaeus, 1758
KI Stergiou, H Fourtouni
Journal of Fish Biology 39 (4), 589-603, 1991
1231991
Trammel net catch species composition, catch rates and métiers in southern European waters: A multivariate approach
KI Stergiou, DK Moutopoulos, MC Soriguer, E Puente, PG Lino, C Zabala, ...
Fisheries Research 79 (1-2), 170-182, 2006
1222006
Assessment and management of data-poor fisheries
GM Pilling, P Apostolaki, P Failler, C Floros, PA Large, B Morales-Nin, ...
Advances in fisheries science 50, 280-305, 2009
1152009
Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries
K Erzini, JMS Gonçalves, L Bentes, DK Moutopoulos, JAH Casal, ...
Fisheries Research 79 (1-2), 183-201, 2006
1112006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20